İrtikap Suçu Cezası Davası

İrtikap Suçu Cezası Davası
İrtikap Suçu Cezası Davası İkna suretiyle irtikap suçu; kamu görevlisinin, görevinin sağladığı inancıkötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendineya da başkasına fayda sağlanmasına ya da bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna etmesi ile meydana gelir. Görevin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle mağdurların...
İrtikap suçu cezası ve davası, Türk Ceza Kanun'unda yer alan ve suç kapsamına giren irtikap fiili, kamunun işleyişine ve kamu güvenilirliğine gölge düşüren suçlar olarak yorumlanır. Hukuk tekniği açısından faillerin sadece kamu görevlileri olabileceği irtikap suçu, kamu görevlisinin icra ettiği görevi nedeniyle elinde bulundurduğu yetkileri ve nüfusunu çıkar amaçlı ya da üçüncü kişilere fayda sağlaması amacıyla kullanması olarak tanımlanır. Bir başka deyişle, bir kamu görevlisi sahip olduğu bilgileri, yetkileri ve çevresini kendisine fayda sağlayacak şekilde ya da yine kendi çıkarı doğrultusunda çevresi adına kullanmasıdır.

İrtikap Suçu Cezası Davası

Yine kamu görevlilerinin işleyebileceği suçlar olan rüşvet, görevin kötüye kullanılması veya zimmet suçlarından farklı bir suç türüdür.  Örneğin, bir vergi memurunun kamuya açık olmayan önemli bilgileri bir başkasına çeşitli nedenlerle sızdırması irtikap suçu olarak değerlendirilebilir. İrtikap suçlarının dava konusu edilebilmesi ve takibi şikayete bağlıdır. Türk Ceza Kanun'unun 250. maddesinde yer verilen irtikap suçu 3 farklı başlık altında incelenmiştir. İcbar yani zorlama nedeniyle irtikap, ikna yoluyla irtikap ve muhatabın hatasından faydalanılarak irtikap olmak üzere 3 farklı durum söz konusu olabilir.

İrtikap Suçu Cezası Nedir

Zorlama suretiyle irtikap suçu, kamu görevlisi, yetkileri kapsamındaki yönlendirme ya da fiilleri ile mağduru kendisine yarar sağlamaya yönlendirdiği durumlardır. Mağdurların iradesini baskılayarak yapılan zorlamalar, verilen vaatler zorlama yoluyla irtikap suçuna örnek olarak sayılabilir. TCK'ya göre Zorlama suretiyle irtikap suçu cezası davası sonucu 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasıdır. İkna ederek irtikap suçunda ise, kamu görevlisi eylemleri, davranışları ve vaatleriyle mağdur kişiyi ikna ederek kendisine ya da bir başkasına çıkar sağladığı durumlardır. Genellikle sahte evraklar ya da sözlü olarak mağdurlar, kamu görevlileri tarafından ikna yoluna başvururlar. İkna yöntemiyle irtikap suçu cezası davası sonucu 3 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasıdır. Hatadan yararlanarak irtikap suçunda da mağdurun hatasını fark ettiği halde bilinçli olarak bu durumu kendisi ya da başkalarının çıkarları için kullanıldığı olaylardır. Bu durumlarda yapılan hata tamamıyla mağdura ait olsa da bu hatadan menfaat elde eden kişi kamu görevlisi ya da kamu görevlisinin dahilinde başka kişilerdir. TCK'ya hatadan yararlanarak irtikap suçu cezası davası  durumunda kamu görevlisi için 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edilebilir. Ceza hukuku avukatlık ve danışmanlık hakkında bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

İrtikap Suçu Cezası Davası Yargıtay Kararı

Bu tarif ışığında örnek Yargıtay kararı incelendiğinde ; Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde memur olan sanığın, yapı ruhsatını tahsilde misyonlu veznedar bulunmadığı, fakat yapı ruhsatını verme işinde misyonlu ve yetki sahibi bulunduğu, bu vaziyetin katılan temsilcisi doğrulusunda da bilindiği, Müessese dışında uygulanan görüşmede yatırılacak yapı ruhsat harcının Belediye doğrulusunda tam miktarının hesaplanması gerektiğinden rakamın taraflarca tam bilinmediği bu sebeple harcın yatırılması içersin de total olarak 5.000 TL verildiği, fakat sanık doğrulusunda harcın yatırılmadığı görülmekle, oluşa uygunsuz ilk derece mahkemesinin nitelendirmesinin yasal bulunmadığı, somut yaşanılan durumla bağdaşmadığı açıktır.

Bu haber toplam 260 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara