Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet | Kişiler verilerin korunmasına ilişkin kanun yayınlanmıştır ve yürürlüktedir. Ceza kanunumuzda yer alan düzenlemeler ile kişilerin verileri, kişisel verilerin işlenmesi, verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma şeklindeki eylemler sorumluluk doğuran kavramlardır. Bu konu daha önce bilişim suçları hakkında yazımızda...
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet ve Cezası Nedir? Kişiler verilerin korunmasına ilişkin kanun yayınlanmıştır ve yürürlüktedir. Ceza kanunumuzda yer alan düzenlemeler ile kişilerin verileri, kişisel verilerin işlenmesi, verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma şeklindeki eylemler sorumluluk doğuran kavramlardır. Bu konu daha önce bilişim suçları hakkında yazımızda işlenmişti. Bu konuyla alakalı olarak belirtilen hakların kullanılması kapsamında başvuruların yapılması gerekiyor. Şimdiki yazımızda ise kişisel verilerin korunması ile alakalı olan hakların kullanılması hakkında ve veri sorumluluklarına dair başvurular hakkındaki yapılan şikayet sürelerini incelemeye alacağız. Veri sorumlusunun yapması gereken başvuru süreci kanunun 13. Maddesinde yer alıyor. Bu konuyla alakalı olarak kişiler taleplerini yazılı olarak talep etmelidirler. Bu talepler sonucunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu yöntemler belirler ve veri sorumlusuna iletir. Talepte yer alanlar dikkate alınır ve otuz gün içerisinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılır. İşlemlerin herhangi bir maliyete tabi tutulması için Kurul tarafından belirlenen tarife ücretleri alınır. Buna rağmen başvuruyu yapan veri sorumlusunun herhangi bir hatası görülürse ücret alınabilir. Veri sorumlusu eğer ilgili kişinin talebini kabul ederse, gerekçelerini açıklayarak reddedebilir ve bu durumu yazılı olarak belirtmelidir. Başvuruda yer alan taleplerin de kabul edilmesi sonucunda veri sorumlusunun görevini yerine getirmesi gerekiyor. Başvuruların reddedilmesi durumunda, verilen cevaplar eğer yetersiz bulunuyorsa, ilgili kişilerin cevaplarının öğrenilmesi gerekiyor. Bu cevapların ise otuz gün içinde kurula şikayette bulunulması durumunda öğrenilmesi şarttır. Yasalarda geçen kurallara göre eğer kişi hakları ihlal ediliyorsa, tazminat hakkı da vardır. Bu durumda kişilik hakları ihlal edilen bireyler direkt olarak tazminat davası açabilirler. Şikayet eden taraf üzerine yetkili kurul talepleri inceler ve ilgilere bir cevap yöneltir. Şikayet tarihinden itibaren de altmış gün içerisinde cevap verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde talep reddediliyor. Yapılan şikayetler üzerine resmi bir inceleme başlatılıyor ve kararlar tebliğ ediliyor. Kararlar sonucunda da tebliğ tarihleri gecikmeden en geç otuz gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor. Bu belgeler ve bilgiler bir devlet sırrı olarak kabul ediliyor. Kurul yapmış olduğu incelemeler sonucunda da belge ve bilgileri on beş gün içerisinde gönderiyor. Bu incelemeleri göndermek kurulun sorumluluğu altındadır. Kanunda belirtilen 32. Madde gereğince, ilgili kişiler mutlaka veri sorumlusuna dair başvuru hakkına sahiptir ve kurula şikayette bulunabilir. Kanunda yer alan bir takım maddeler henüz yürürlük kapsamında yer almıyor ancak bu maddeler de kanun tarafından yayınlanan bir tarihten altı ay sonrasında yürürlüğe girecektir. | Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet | Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Ve Yayması Suçu Şikayet Hakkında Yargı Kararı Sanığın, kendisi ile aynı kurumda çalışan güvenlik görevlisi katılanın, yine kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan A. Ş. ile birlikte .... ilinde aynı otelde kaldığını ispat için otel yönetimini arayarak, katılana harcırah ödeyeceğinden bahisle katılanın otel kaydını ele geçirdiği sabit olup, mahkemenin kabulünün de bu şekilde olduğu, Başkasına ait otel kaydının TCK'nun 136. Maddesi kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmesi gerektiği, kişisel verileri yayma suçunun seçimlik hareketli suç olup, verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma şeklindeki eylemlerle işlenebileceği, bu eylemlerin her birinin suçun oluşması için yeterli olduğu halde ''sanığın atılı suçu işlediğine dair yeterli ve kesin bir delil bulunmadığından beraatine'' karar verilmesi, sanığın katılana ait otel kaydını onun rızası dışında ele geçirdiğinin kabul edildiği halde bu durumun suçun oluşmasına neden yeterli olmadığının denetime imkan verecek şekilde gerekçelendirilmemesi, Verilen bu kararın yukarıdaki paragrafta anlatıldığı şekilde CMK'nun 230. Maddesi anlamında gerekçe içermemesi, yasaya aykırı olduğu belirlenmiştir. Ceza Hukukunda dayanaklarının akla, hukuka uygun olarak gösterilmesi gerektiği hakkında yargı kararı T.C. Anayasasının 141 ve 5271 sayılı yasanın 34. Maddesine göre bütün mahkeme kararlarının gerekçeli olmasının zorunlu olduğu, hükmün gerekçeyi ihtiva etmemesinin CMK'nun 289/1g maddesine göre mutlak hukuka aykırılık nedeni olduğu, CMK'nun 230. Maddesinin gerekçenin nasıl olması gerektiğini açıkladığı, bu maddeye göre suç teşkil eden eylemin açıkca gösterilmesinin, nitelendirilmesinin yapılmasının, ceza kanunundaki esaslara göre cezanın ve uygulanacak güvenlik tedbirlerinin belirlenmesinin, Ertelemeye, paraya çevirmeye ve diğer tedbirlere çevrilmeye karar verilmesi veya reddedilmesi halinde bunların dayanaklarının gösterilmesinin zorunlu olduğu, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin ayrı ayrı belirtilip bun un dayanaklarının akla, hukuka uygun olarak gösterilmesi gerektiği, aksi takdirde CMK'nun 230. Maddesi anlamında gerekçeden söz edilemeyeceği, | Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Şikayet

Bu haber toplam 327 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara