Mala Zarar Verme Davası

Mala Zarar Verme Davası
Mala Zarar Verme Davası, Mala Zarar Verme Davası Ne Kadar Sürer? Mala Zarar Verme Davası Nasıl Açılır? Mala Zarar Verme Davasından Vazgeçme, Mala Zarar Verme Dava Dilekçesi, Mala Zarar Verme Dava Sonuçları, Mala Zarar Verme Tazminat Davası. Mala zarar verme davası tanımı ve mala zarar vermenin ne olduğu takibi şikâyete bağlı olan suçlar arasında oldukça ön plana çıkan bir dava çeşidi olmakla beraber, başkasına ait bir malın kirletilmesi, zarar verilmesi, tahrip edilmesi ya da yok edilmesi olarak açıklanabil
Mala zarar verme davası tanımı ve mala zarar vermenin ne olduğu takibi şikâyete bağlı olan suçlar arasında oldukça ön plana çıkan bir dava çeşidi olmakla beraber, başkasına ait bir malın kirletilmesi, zarar verilmesi, tahrip edilmesi ya da yok edilmesi olarak açıklanabilir. Başkasına ait malvarlığına zarar vermeye yönelik hukuka aykırı olan eylemlerin cezalandırılması sebebiyle ihdas edilen mala zarar verme suçu karşısında mal varlığının korunması için TCK 151 ve 152. maddeleri dikkat çekmektedir.

Mala Zarar Verme İçin Şikayet ve Dava Süreci

Mala zarar verme suçunun en basit şeklinin en az cezayı gerektiren şekli olmasından hareketle, basit mala zarar verme davası mutlaka şikâyete bağlıdır. Ancak mağdur, basit zarar verme eylemini öğrendikten en geç altı ay içerisinde şikâyet hakkını kullanmak zorundadır. Suçun nitelikli olarak işlenmesi ise daha büyük bir hukuki menfaatin ihlal edilmesi anlamına geleceğinden mala zarar verme suçu nitelikli halleri şikâyete tabi değildir. Bu durumda mağdur şikayetçi olmasa bile 8 yıllık zaman aşımı süresi içinde savcılık tarafından mala zarar verme suçunun nitelikli olarak işlenmesi kanaati oluştuğunda soruşturma açılıp dava süreci başlatılabilir. [caption id="attachment_18007" align="aligncenter" width="640"]Mala zarar verme Mala Zarar Verme Davası[/caption]

Basit Mala Zarar Verme İçin Uzlaşma Prosedürü

TCK 151 ve 152 maddede ayrıntılı olarak tarif edilen basit mala zarar verme suçu taraflar arasında uzlaşma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardan biri olarak ifade edilebilirken mala zarar verme suçu uzlaşma prosedürü gerek soruşturma gerekse de kovuşturma esnasında sağlanmaya çalışılır. Sağlanamadığı durumlarda ise soruşturma ve yargılama devam eder. Genel kast ile işlenen mala zarar verme suçu;
  • Malı bozarak veya kullanılamaz hale getirmek suretiyle
  • Tahrip etme suretiyle mala zarar verme
  • Yıkmak suretiyle mala zarar verme
  • Yok etme suretiyle mala zarar verme
  • Kirletme suretiyle mala zarar verme
  • Sahipli hayvanın öldürülmesi suretiyle mala zarar verme olarak altı farklı şekilde incelenebilir.

Mala Zarar Verme Suçu Cezası

Mala zarar verme suçunun cezası;
  • Suçun basit şekli (TCK 151)
  • Suçun nitelikli şekli (TCK 152) olarak iki kısımda verilebilir.
Mala zarar verme suçunun basit şekliyle işlenmesi sonucu sanık 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıyla cezalandırılırken, suçun nitelikli şeklinin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. Ek olarak mala zarar verme davası için sanık için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabildiği durumlar da mevcuttur. ÖZET: Sanığın denetim süresinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle hükmün açıklanmasına karar verilirken açıklanan hükümde, Anayasa'nın …., 5271 sayılı CMK'nin … ve ….. maddeleri ile Ceza Genel Kurulu'nun … tarih ve … esas sayılı kararı gereğince mahkemenin gerekçeli kararında iddia, Savunma, tanık beyanları ve diğer deliller somut olarak açıklanarak suçun öğeleri, kanıtlandığı kabul edilen olaylar denetime elverişli şekilde gösterilerek ve deliller tartışılarak mahkemenin ulaştığı sonuç sanık, mağdur, Cumhuriyet savcısı ve diğer okuyan herkesi tatmin edici olması gerekirken eksik ve yetersiz gerekçe ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. MALA ZARAR VERME SUÇU HIRSIZLIK SUÇLARI - SANIĞIN DENETİM SÜRESİNDE KASTEN YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLDİĞİ. SUÇUN ÖĞELERİ KANITLANDIĞI KABUL EDİLEN OLAYLAR DENETİME ELVERİŞLİ ŞEKİLDE GÖSTERİLEREK VE DELİLLER TARTIŞILARAK MAHKEMENİN ULAŞTIĞI SONUÇ SANIK MAĞDUR CUMHURİYET SAVCISI VE DİĞER OKUYAN HERKESİ TATMİN EDİCİ OLMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI. Başka Bir Kararda  “...Sanık ... ile katılan ...'un olay öncesinde kavga ettikleri, akabinde sanığın birçok kez katılana telefon ettiği, daha sonra sanıkların beraber hareket ederek oturduğu evde uyuyan katılanın evinin önüne gelip mağdur ... adına kayıtlı park hâlinde bulunan araca 5 el ateş ederek zarar verme şeklinde gerçekleşen eylemlerinin silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğunun gözetilmemesi" isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Başka Bir Kararda  “...Katılan ... ve katılan ...'ye yönelik hakaret suçu yönünden; katılan ...'nin beyanında sanığın kendisine sadece 'senin ne biçim oğlun var o... çocuğu' dediği, o sırada katılan ...'nin de olay yerinde olması ve duyabilecek durumda olması nedeni ile ve bu hususun tanık ...'ın beyanı ile sabit olduğu, katılan ...'nin beyanında ise sanığın katılan ...'ye hitaben 'şerefsizsiniz hepinizi sinkaf ettireceğim' şeklinde hakaret ettiği, Katılan ...'nin ve katılan ...'nin sanığa hakaret ettiğini dair delil bulunmaması karşısında, hakaret suçunun karşılıklı işlenmemesi nedeniyle sanık hakkında katılan ...'ye ve Nuriye'ye yönelik hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. Makalede Mala Zarar Verme Davası konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Mala Zarar Verme Davası | Sıkça Sorulan Sorular

MALA ZARAR VERME SUÇU -ADLİ TIP RAPORU - CEZA TAYİNİ Sanığın temyiz dilekçesi ile sunduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen 23.07.2009 tarihli raporda “iki uçlu duygu durum bozukluğu denilen akıl hastalığına musap olduğu suç tarihi olan 18.12.2007’de hastalığının ceza ehliyetini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecedeki manik epizod dönemi içerisinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunmadığı durumunun TCK'nın 32. madde kapsamına mümas olduğunun” belirtilmesi karşısında; 5237 sayılı TCK'nın 32. maddesi uyarınca, sanığın işlediği iddia olunan hırsızlık ve mala zarar verme suçları için suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı ve azalmış ise bunun önemli derecede olup olmadığı hususlarında, Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan veya Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi.

Bu haber toplam 401 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara