Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası | Türk Ceza Kanunu içinde yer alan sahtecilik ile ilgili bölümler resmi evraklarda yapılan sahteciliği de kapsayacak şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Burada evrakta sahtecilik suçlarının hukuki bakımda kamu güvenini ilgilendiren suçlar olması yönüyle sınıflandırılması yapılmıştır. Resmi Belgede Sahtecilik Nasıl Olur? Bir belgenin...
Türk Ceza Kanunu içinde yer alan sahtecilik ile ilgili bölümler resmi evraklarda yapılan sahteciliği de kapsayacak şekilde ayrıca düzenlenmiştir. Burada evrakta sahtecilik suçlarının hukuki bakımda kamu güvenini ilgilendiren suçlar olması yönüyle sınıflandırılması yapılmıştır.

Resmi Belgede Sahtecilik Nasıl Olur?

Bir belgenin gerçeğinden farklı bir şekilde düzenlenmiş olması, belgeye aslında bulunmayan bilgilerin eklenmesi ya da belge üzerindeki bilgilerin değiştirilmesi gibi eylemler sahtecilik suçuna dahil edilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Doğuran Haller

Öncelikle resmi belgede sahtecilik suçunun ortaya çıkabilmesi için sahteciliğin mutlaka belge olarak tanımlanmış olan evraklar üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Fakat bu noktada kanunun belgeyi tanımlamamış olması büyük bir eksikliktir. Bu sebeplerle belge denildiğinde daha çok uygulamada takip edilen yollara bakılarak yazılı evrakların belge olarak kabul edilmesi uygulaması yürütülmektedir. Bu evrakların aynı zamanda belge niteliğini taşıması ise belge üzerinde mutlaka bulundurulması gereken bazı bilgilerle mümkün olmaktadır. Belgeler kesinlikle yazılı olmalıdır. Burada yazı belgeyi oluşturan kişinin iradesinin açık bir şekilde ortaya konduğunun da göstergesi olarak ileri sürülebilir. Doğal olarak yazılı olacağı için geçerli bir dil ve alfabenin harfleri ile belgenin hazırlanmış olması şartı da aranmaktadır. Son olarak yazının bir araçla kaydedilmiş olmasına ve kaydın yapıldığı yerinde de kağıt gibi maddi bir varlığa sahip olan bir yer olmasına dikkat edilmektedir. Yazılı evraklar resmi belge statüsü kazanırken mutlaka üzerinde bulunan bilgilerin hukuki açıdan korunmaya değer bilgiler olması şartı aranmaktadır. Hukuki bir sonuç doğurması beklenmeyen belgelerin resmi belge olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Resmi belgelerle ilgili olarak aranan bir diğer temel şart da belgeyi düzenleyen kişinin mutlaka biliniyor olması gerektiğidir. Bu bilgi belge üzerinde açık bir şekilde ifade edilmiş olabileceği gibi aynı zamanda kişinin kendisine ait olan sembolü ya da imzayı kullanması ile birlikte de ortaya atılabilmektedir. Kişi ya da kuruluşların adlarının yer alması belgenin bilinirliğini sağlayacaktır. | Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Resmi Belgenin Öğeleri

Bir yazılı belgenin resmi belge statüsüne gelmesi için mutlaka belgenin kamu görevlisi tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Eğer resmi belge olduğu iddiasını taşıyan belgeyi düzenleyen kişiler kamu görevlisi değilse bu durumda doğrudan belgenin resmi belge olmadığı yönünde karar verilmektedir. Diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta belgenin kamu görevlisinin görevi doğrultusunda düzenlenmiş olması olmaktadır. Eğer kendi kamu görevi dışında bir belgeyi düzenlemişse bu durumda belgeler özel belge statüsüne girecektir. son olarak resmi belgelerde usul ve şekil şartlarına belgenin uyuyor olması şartı aranmaktadır. Her ne kadar resmi belgelerle ilgili olarak genel bir usul ve şekil şartı belirlenmemiş olsa da mevzuatlar gerekli belgelerde bazı şartların aranması istenebilmektedir. | Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Resmi Belgede Sahtecilikte Aldatma Yeteneği

Resmi belgelerde sahtecilik suçundan söz ederken kamu güvenine karşı bir suç işlenmesi halinde suçun kesin bir şekilde ortaya çıkmış olması ancak sahtecilik suçunun bir zararı ortaya çıkarması ya da bunun ihtimalini söz konusu etmesi ile mümkün olmaktadır. Burada sahtecilik suçunun hukuki açıdan bir zarara yol açmayacağı durumlarda suçun meydana gelmeyeceği ilkesinden hareket edilmektedir. Kimsenin aldatılmadığı sahtecilik suçlarının suç olarak kabul edilmesi de mümkün olmamaktadır. Kesin bir şekilde sahtecilik suçunun gündeme gelmesi için mutlaka sahteciliğin kolaylıkla anlaşılabilir olması ve sahtecilik için yapılan eylemin mutlaka bir zarar yol açmış olması ve sonrasında da bunun kamu güvenini zedelemiş olduğu fikrinden hareket edilerek karar verilmektedir. Sahtecilik eylemi yapıldığında bu açık bir şekilde yapılmışsa burada aldatma yeteneği kavramından söz etmek mümkün olmamaktadır. Örneğin, resmi belgeler üzerinde daha sonradan yapıldığı açık bir şekilde anlaşılan değiştirmeler doğrudan aldatma yeteneğinin bulunmadığı anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte sahtecilik suçunun kolay anlaşılabilir olmasında sadece bu işin uzmanları tarafından sahteciliğin anlaşılabilir olması gibi bir şart ileri sürülmemiştir. Buradan hareketle çoğu kişinin kolaylıkla algılayamadığı her türden sahtecilik eylemi aldatma yeteneği kapsamına girerek değerlendirilmektedir. Eğer belgelerde aldatma yeteneğini bulunduracak bir işaret bulunmamasına rağmen bir ihmal sonucu belgeler geçerli sayılmışsa burada yine aldatma yeteneği üzerinden işlem yapılmamaktadır. | Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Sahtecilik Suçunun Özel Halleri

Sahtecilik suçları belgelerin niteliklerine göre farklı şekilde değerlendirilebilmektedir. Suret belgede sahtecilik denildiği zaman asıl belge ile aynı bilgileri içeren örnek belgeler kast edilmektedir. Bu belgelerin çoğaltılması suret belgenin oluşturulması anlamını taşımaktadır. Resmi belgelerde yer alan bilgilerin ayrıca düzenlenmiş olduğu belgeler de resmi belge olarak işlem görmektedir. Her detayı içermeyen bu belgeler özet belgeler olarak adlandırılmaktadır. Fotokopi üzerinde de sahtecilik eyleminin ortaya çıkması mümkün olabilmektedir. Suret belgelerin oluşturulmasının ardından bunların aslının bir onayı olduğunun kesin bir şekilde ortaya konması için mutlaka ilgili kişiler tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bu onayı taşımayan belgeler geçersiz sayılırken ilgili makamlarca onay almış belgeler resmi belge olarak kabul edilmektedir. Yabancı bir ülkede düzenlenmiş olan belgeler hukuki bir değere sahip olmaları halinde resmi belge olarak kabul edilip işlem görmektedir. Zaman zaman özel belge niteliği taşıyan belgelerin resmi belge olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlarda resmi belgede sahtecilik suçunun ortaya çıkması için suça sebep olan belgenin mutlaka resmi bir belge olması gerekliliği şart koşulmuştur. Bunun dışında bir de gereksiz ya da faydasız sahtecilik fiili olarak adlandırılan durum bulunmaktadır. Bu tür bir sahtecilik de tıpkı gerçekte sahtecilik fiili işlenmiş gibi işlem yapılmasını sağlayacaktır. | Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezaları

Resmi belgelerin sahte olmasının ardından bu belgeyi resmi belge şeklinde kullanıp başka bir suçun işlenmesinde aracı yapan kişiler de sahtecilik suçundan yargılanabilmektedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin resmi belgede sahtecilik suçuna ortak olmaları ile birlikte rüşvet ve benzeri suçlar işlemesi halinde iki suçtan da cezalandırılmaları söz konusu olmaktadır. Sahtecilik fiilleri eğer fail tarafından mağdur olan kişiye birden fazla yapılmışsa burada başka bir kural uygulama yapılmaktadır. Burada sahtecilik suçunun zincirleme olarak yapıldığından hareket edilerek suçun işlendiği kabul edilmektedir. | Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Cezası | Sıkça Sorulan Sorular

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU - SANIK DOKTORLARIN SÖZÜ EDİLEN REÇETELERDE YAZI VE İMZALARININ OLMADIĞI - SANIKLARIN BU HASTALARA KESİNLİKLE REÇETE DÜZENLEMEDİKLERİNİ TÜM AŞAMALARDA TUTARLI BİR ŞEKİLDE İLERİ SÜRDÜKLERİ - SANIK DOKTORLARA AİT KAŞELER DIŞINDA BU REÇETELERİ DÜZENLEDİKLERİNE İLİŞKİN SOMUT YETERLİ KESİN VE İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİ ÖZET: Sanık doktorların sözü edilen reçetelerde yazı ve imzalarının olmadığı, sanıkların bu hastalara kesinlikle reçete düzenlemediklerini tüm aşamalarda tutarlı bir şekilde ileri sürdükleri, reçetelerin üzerinde sanık doktorlara ait kaşeler dışında, bu reçeteleri düzenlediklerine ilişkin somut, yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, her iki sanığın sabit olmayan Resmi Belgede Sahtecilik eylemlerinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş, CMK’nun 280/2 maddesi gereğince Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.04.2017 tarih ve 2016/407 esas, 2017/182 karar sayılı kararı ile sanıklar hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verilmiştir

Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara