Savcılık Şikayet Nereye Yapılır? Savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur?

Savcılık Şikayet Nereye Yapılır? Savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur?
Savcılık Şikayet Nereye Yapılır, ceza hukuku alanında hak aramanın ilk başlangıcı olarak söyleyebiliriz.Eğer başınıza gelen bir olayda ya da maddi manevi zarara uğradığınız durumlarda suç unsuru veya bir hukuksuzluk olduğunu düşünüyorsanız size en yakın adliyeye giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Adliyelerde suç duyurusunda bulunacağınız makam savcılıklar olacaktır.
Savcılık Şikayet Nereye Yapılır, ceza hukuku alanında hak aramanın ilk başlangıcı olarak söyleyebiliriz.Eğer başınıza gelen bir olayda ya da maddi manevi zarara uğradığınız durumlarda suç unsuru veya bir hukuksuzluk olduğunu düşünüyorsanız size en yakın adliyeye giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Adliyelerde suç duyurusunda bulunacağınız makam savcılıklar olacaktır. Savcılığa başvuru yaparken bir dilekçe vermeniz ve dilekçede şikayetçi olduğunuz konuya ilişkin delilleri eklemeniz, dilekçede detaylı bir şekilde açıklamanız faydalı olacaktır. Eğer Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuruda bulunacaksanız hukuki bir destek almak adına avukattan yardım almanız lehinize olacaktır.

Peki Savcılık Şikayet ve Başvuruya Nasıl İşlem Yapılır?

Savcılar, kişisel başvurularla ya da resen öğrenilen konular ve Cumhuriyet savcısına gelen ihbarlar neticesinde adli süreç için harekete geçerler. Öte yandan polis, jandarma, gümrük müdürlüğü, zabıta gibi kamu görevlilerinden gelen soruşturma evrakları, mahkemeler gibi resmi kurumlardan gelen suç duyuruları da savcıların işlem yapması için yeterlidir. Bir şekilde kendisine bildirilen olay üzerine soruşturma evrakı, Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma defterine işlenmesi için havale edilir. Havale işlemi sonrası evrak, tevzi bürosu tarafından ilgili Cumhuriyet Savcısına tevdi edilir. (Savcılık Şikayet Nereye Yapılır?)

Savcılık Soruşturması En Fazla Ne Kadar Sürer?

Soruşturmalarda ilk olarak, tutuklamaya sevk ya da emanete alma gibi işlemler yapılır. Bunlarla birlikte savcı delil toplamak için harekete geçer. Hazırlanan iddianamede görevsizlik, yetkisizlik, kovuşturmaya yer olmadığı, birleştirme, arama kararı çıkarılması, ayırma kararları gibi kararlarla soruşturma sonuçlandırılır. Soruşturmaların süresi, ilgili evrakın ve suç iddiasının niteliğine göre soruşturmanın tamamlanması süresi ortalama bir yıl olu daha kısa da kısa sürmektedir.

Savcılık Şikayet Ettikten Sonraki Süreç

Savcılık Şikayet Ettikten Sonraki Süreç

Soruşturma neticesinde kovuşturmaya gerek görülmezse, bu karar ilgili tarafa tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ağır ceza mahkemelerine itiraz dilekçesi verilebilir. Savcının hazırladığı iddianame 15 günlük inceleme süresince mahkeme tarafından reddedilirse, ret sebebine göre işleme devam edilir. Uygun görülürse ret kararı bir üst mahkemeye taşınabilir. Eğer itiraz edilirse itiraz neticesinde alınan karara göre işlem yapılabilir. (Savcılık Şikayet Nereye Yapılır?)

Savcılık Müracaat Büroları 

Herhangi bir suç nedeniyle mağdur olan bireylerin Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki müracaat bürolarınca şikayetlerinin oluşturulması için soruşturma defterlerine kayıt açılır. Kolluk güçlerince gelen mevcutlu soruşturma evrakları, resmi kurumların suç duyurusu yazıları, ikmalen gönderilen soruşturma evrakları da soruşturma defterine müracaat bürolarınca işlenir. Deftere işlenen evraklar için usuller çerçevesinde gerekli işlemler tamamlanır. Bizzat ya da mevcutlu gelen kişilerin ifadeleri de müracaat bürosunda alınabilir.

Savcılık Şikayetine Konu Olan Olaylar

  • Haksız rekabet nedeniyle suç duyurusu ve  Şikayet
  • Hakaret suç duyurusu ve  Şikayet
  • Savcılığa Hırsızlık suç duyurusu ve  Şikayet
  • Savcılık Dolandırıcılık Suç duyurusu Şikayet
  • İnternet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi
  • Telefon dolandırıcılığı suç duyurusu dilekçesi
  • Kredi kartı dolandırıcılığı şikayet dilekçe örneği
  • İnternet bankacılığı dolandırıcılığı savcılığa suç duyurusu
  • Savcılığa suç duyurusu dilekçesi örneği

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Savcılık müracaat bürosuna bir konuda şikayette bulunulması, dilekçe ile yapılmaktadır. Yapılan müracaat gereği savcı dilekçenizi inceleyerek ifade alır. Yapılan şikayeti değerlendiren savcı olaylara karşı tedbirler alarak ilgilerin ifadesi alınması için polis merkezine talimat verir Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

Ceza Mahkemelerinde Dava Süreci ve Dava Akışı

Ceza davaları, savcılık tarafından bir iddianameyle suçun işlendiğine yönelik yeterli şüphe olan kişilerin yargılanması talebiyle açılan kamu davalarıdır. Suçun ne olduğu ve nasıl işlendiğine bakılmaksızın tüm ceza davaları kamu davası niteliği taşırlar. Eğer suçlar şikayete bağlı suçlar kapsamındaysa savcılıklar mağdur ya da müşteki tarafından şikayet edilmedikçe savcılıkların kendiliğinden ceza davası açması söz konusu değildir. Şikayete bağlı olmayan tüm suçlar için savcılıklar soruşturma yaparak ilgili ceza mahkemesine başvurarak ceza davası açma yetkisine sahiptir.

Ceza Mahkemelerinde Süreç Nasıl İşler?

Cumhuriyet başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturmayla ilgili ceza istemini içeren iddianameyi mahkemeye yollamasıyla süreç başlamış olur. Savcılıktan gelen iddianamede bir eksiklik olmadığına karar veren mahkeme iddianameyi kabul eder. Eğer ilgili mahkeme 15 günlük süre zarfında inceleme yapmamışsa dava kabul edilmiş sayılır. İddianameyi kabul eden mahkeme duruşma için gün belirler ve taraflara yasal haklarıyla birlikte iddianame tebliğ edilir. Duruşmalar öncelikli olarak savcılık iddianamesi ve iddianamenin kabulüne ilişkin karar okunur. Kararın okunmasından sonra sanıklar, davaya müdahil olmak isteyen müşteki yani katılanın beyanları dinlenir. Cumhuriyet savcısı, sanık ve katılanların avukatları da görüşlerini açıklar. Kovuşturma tamamlandıktan sonra elde edilen deliller ve delillerle ilgili önce katılan sonra da Cumhuriyet savcısı görüşlerine ilişkin son beyanatlarını verir. Cumhuriyet savcısının son beyanlarının ardından sanıklar ve katılanların avukatlarına bir kez daha savunma yapmaları için söz verilir. (Savcılık Şikayet Nereye Yapılır?)

Ceza Davalarında Karar Aşaması

Karar aşamasına gelindiğinde ilk söz sırası sanığa aittir. Sanığın son sözlerinin ardından sadece hakimlerin katıldığı müzakere sürecine geçilir. Heyet müzakeresini tamamlamasının ardından davaya katılan tüm tarafların yüzüne karşı hükmedilen karar açıklanır. Açıklanan karar zapta geçirilir ve talep eden taraflara bu zaptın birer nüshası verilir. Yüze karşı okunan karar 15 gün içerisinde gerekçeli olarak yazılı halde de duyurulur.

Karar İtiraz ve Temyiz Süreci

Yüze karşı okunan karar sonrası 7 gün, yoklukta açıklanan kararlarda ise gerekçeli kararın ardından 7 gün içerisinde tarafların hukuki yollarla temyiz ve itiraz hakkı vardır. Temyiz sonrası Yargıtayın kararı usul ve yasaya aykırı bulduğu için reddederse ceza mahkemesi Yargıtay kararına uyabilir ya da kararında direnebilir. Mahkeme kararında direnirse, Yargıtay Genel Kurulunun vereceği karar mahkemeyi de tarafları da bağlar ve son karardır. Mahkeme, Yargıtayın kararına uyma yoluna gittiği durumda bu karar için de temyiz hakkı vardır. Bazı olağanüstü durumlarda kanun yoluyla kesinleşen kararlar için düzeltme başvurusu yapılabilir. Kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme hakimi ve yazı işleri müdürü tarafından imzalanan karar cezasının infazı için Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir. (Savcılık Şikayet Nereye Yapılır?)

Bu haber toplam 778 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara