Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu
Senette Tahrifat Suç Duyurusu Senette Tahrifat Suç Duyurusu ile ceza davasının icra takibine etkisi bulunmaktadır. Senette tahrifat, sahte olduğu ileri sürülen senede dayanarak yapılan icra takibine etkisini, İİK. m.72’ ye göre değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek gerekir. Konu içerisinde yer alan icra hukuku ce icra takibi nedir, senet neden icraya konur bunlardan...
Senette Tahrifat Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Senette tahrifat için suç duyurusu yapılması TCK 204. maddede düzenlendiği ve belirtildiği üzere kamu güvenine karşı suçlar arasında gösterilirken kasten işlenen suçlar kategorisinde değerlendirilmektedir. Günümüzde çok farklı şekillerde kullanılabilen senetler üzerinde yapılan bir tahrifat (oynama) tarafların mağdur olabilmesi anlamına da gelirken üzerinde önemle durulması gereken bir konu başlığıdır.

Çek, Bono ve Poliçe (Kambiyo Senetlerde Tahrifat)

Senet bilgilerinde değişiklik yapılması günümüzde sık rastlanan ve tarafların karşılıklı anlaşarak yaptıkları eski senedin imha edilerek yenisinin oluşturulma işlemi olarak ifade edilmekle beraber, daha önce ciro edilen senetlerde hak kaybı yaşanmaması için ilgili borçlunun imza atmasıyla da senette değişiklik yapılabilmektedir. Bu tanımların dışında kalan her husus ise senette ya da çekte tahrifat suçu anlamına gelirken Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşması sonucunu doğurur. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nda resmi belge sayılan kambiyo senetlerinde yapılan tahrifat da resmi belgede sahtecilik anlamına gelecektir.

Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette tahrifat ya da başka bir deyişle resmi evrakta sahtecilik şikâyete bağlı olmayan bir suç olmakla beraber Cumhuriyet Başsavcısı tarafından re’sen soruşturma başlatılması şeklinde işlem yapılması da mümkündür. Aynı zamanda kişi kendisine tebliğ edilen bir senette tahrifat yapılarak hiç borcu olmadığı halde borçlandırıldığını ya da mevcut borcun arttırıldığı hususunda menfi tespit davası açarak tahrifat tespitini talep edebilir.

Senette Tahrifat Suçu Cezası

Senette tahrifatın da içerisinde olduğu üzere resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak tayin edilirken, kanun maddesinde ayrıntılı olarak tanımı yapılan ceza her türlü resmi evrakta sahtecilik suçları için verilebilmektedir. Senette tahrifat suç duyurusu ile başlayan süreç işlemin gerçekleştirildiği ile ilgili hüküm verilmesinin ardından nitelik anlamında da değerlendirilerek senette tahrifat suçu gerçek bir durumun belgelenmesi ya da bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı anlamında işlendiyse faile verilen cezada cezanın ½'si oranında indirim yapıldığı da görülmektedir. Senette tahrifat suçu başka bir suçun işlenmesi esnasında kullanıldığında ise fail hem evrakta sahtecilik suçundan hem de işlenen diğer suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılır.            Senette Tahrifat Suç Duyurusu ile ceza davasının icra takibine etkisi bulunmaktadır. Senette tahrifat, sahte olduğu ileri sürülen senede dayanarak yapılan icra takibine etkisini, İİK. m.72’ ye göre değil, HUMK m.317 hükmüne göre incelemek gerekir. Konu içerisinde yer alan icra hukuku ce icra takibi nedir, senet neden icraya konur bunlardan bahsedecek olursak. Eski dönemlerde alacaklının borcunu yasal olmayan yollarla temin etmeye çalışması çok yaygındı. Fakat günümüzde bu durum tarihin çöplüğüne karışmış durumdadır. Çağdaş veya hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan Türkiye gibi ülkelerde, oluşan anlaşmazlıklar hukuk yolu ile çözülmektedir. Bu hukuk yollarından biri ise icra takibidir. Ticaretin eski dönemlerden günümüze yaygın bir nitelik taşıması, anlaşmazlıkların oluşmasını da beraberinde getirmektedir. Genellikle anlaşmazlıklar alacaklının borçludan alacağını alamaması durumunda kendisini göstermektedir. Genel anlamı ile icra takibi alacaklının borçludan alacağını almak adına İcra Müdürlüğü’ne başvurarak başlattığı hukuki takip işlemi olarak adlandırılmaktadır. Senette Tahrifat Suç Duyurusu yapılması ve karşılığında Senette Tahrifat Suç Duyurusu ile ilgili olarak yayınlanan yargıtay kararlarının incelemesi ve sonuçları aşağıya yazılmıştır.

Yargıtay Kararı - Senette Tahrifat Suç Duyurusu

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - SAHTECİLİK SUÇU KAPSAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA - SENETTE TAHRİFAT ÖNCESİ BEDEL ESAS ALINARAK ALACAK MİKTARI BELİRLENECEĞİNDEN BU DOĞRULTUDA İTİRAZIN KALDIRILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Alacaklı hakkında ..... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ... Hazırlık sayılı dosyasında sahtecilik suçu kapsamında yapılan soruşturmada, dayanak senet hakkında aldırılan .... tarihli ekspertiz raporuna göre, senet bedelinin tahrifattan .... TL olduğu görülmektedir. Bu durumda borçlular icra dairesine süresinde yaptığı borca itirazında açıkça senetteki imzaya itiraz etmediğinden dayanak senet İİK. nun 68/1. anlamında imzası ikrar edilmiş belge sayılır. Açıklanan nedenlerle icra mahkemesince, senette tahrifat öncesi bedel esas alınarak alacak miktarı belirleneceğinden bu doğrultuda itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin tümden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Senette Tahrifat Suç Duyurusu Örnek Karar

KONUSU MENFİ TESPİT DAVASI - SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI - ADLİ TIP KURUMUNUN SENETTE MİKTARIN YAZILI OLDUĞU BÖLÜMDE 2007 RAKAMININ SONRADAN İLAVE EDİLDİĞİNİ SAPTAMASI - TAKİBİN DEVAMI GEREĞİ KONUNUN ÖZETİ Senette tahrifat yapıldığı, senedin önceden mevcut halinin 6.983.015 TL olduğu, 2007 rakamının sonradan ilave edilerek takibin 2.769.830.015. TL asıl alacak üzerinden yapıldığı kabul edilerek, davacının davalıya 2.762.847.000.TL borçlu olmadığının tespitine geri kalan 6.983.015.TL üzerinden takibin devamına, hükmolunan tutarın %40'ı oranında kötü niyet tazminatının davalıdan alınıp, davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Senette Tahrifat Suç Duyurusu ve Menfi Tespit Davası

MENFİ TESPİT DAVASI - DAVALI HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDAN DAVA AÇILDIĞININ ANLAŞILDIĞI - CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVA DOSYASININ SONUÇLANMASI BEKLENEREK KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Dava, sahtecilik iddiasına dayalı menfi tespit davasıdır. Mahkemenin gerekçeli kararında da açıklandığı üzere davalı hakkında K.. Asliye Ceza Mahkemesi'nde resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldığı anlaşılmış olmakla, mahkemece ceza mahkemesindeki dava dosyasının sonuçlanması beklenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Makalede Senette Tahrifat Suç Duyurusu konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 586 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara