Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma Nedir?
Uzlaşma Nedir Uzlaşma, suçtan zarar gören kişi ile suçu işleyen şüpheli ile anlaşması durumundan davanın sonlandırılması işlemi olarak tanımlayabiliriz. Uzlaşma Soruşturma esnasında ilgili makamlarca mağdur ve şüpheliye uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur. Taraflar beraberce uzlaşma istedikleri takdirde İlgili makam bu kişileri uzlaştırmacıya göndererek uzlaşma...
Uzlaşma Nedir? Uzlaşma Nedir Nasıl Yapılır? Ceza Hukuku’nda uzlaşma, arabulucu aracılığıyla, ceza davasında davalı ve davacı olan kişilerin anlaşmaları durumudur. Arabulucu mahkeme süreci ile alakası olmayan, tarafsız bir kişi olmalıdır. Uzlaştırma ise, kişilerin uzlaşma sürecine dahil olmaları anlamına gelir.

Uzlaşma Nedir ve Uzlaştırma Şartları Nelerdir?

Uzlaşma ve uzlaştırma her zaman gerçekleştirilebilecek olan eylemler değildir. Uzlaştırma yapılabilmesi için gereken belli şartlar bulunur. Uzlaşma nedir? Sorusuna istinaden, uzlaşma gerçekleştirilmesi için oluşması gereken durumlar şöyledir;
 • Suçlu kamu tüzel kişisi, mağdur gerçek kişi olmalıdır. Kamu aleyhine işlenen suçlarda uzlaşma mümkün olmaz.
 • Soruşturma ve kovuşturma, bir şikayet dahilinde yapılıyorsa, bu konuda uzlaşma gerçekleştirilir.
 • Cinsel taciz ya da cinsel saldırı suçlarında uzlaştırma yapılamaz.
 • Eğer ortada iki farklı suç varsa ve bunlardan biri uzlaştırma kapsamına girmiyorsa, uzlaşma yapılamaz.
 • Uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilmesi için, söz konusu olayda bulunan tüm mağdurlarla uzlaşılması gerekir.

Uzlaştırma Nedir ve Uzlaşma Süreci Nasıldır?

Uzlaştırma süreci, Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılmalıdır. Savcılığın kamu davası açmadan önce kamu davasında uzlaşmaya gitmesi zorunludur. Savcılık olay hakkında gerekli bilgiyi ve delili topladıktan sonra, olay ile alakalı kamu davası açılması gerekiyorsa, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir. Müşteki uzlaşma teklifini kabul etmezse ya da uzlaşma yapılması mümkün değilse kamu davası açılır. Şayet uzlaşma kabul edilmişse kamu davasının ertelenmesi kararı alınır.

Hangi Suçlar Uzlaşma Kapsamına Girer?

Bazı suçlar uzlaşma kapsamına girmeyecektir. Uzlaşmaya gidilmesi için söz konusu suç hakkında uzlaşmaya gidilebilmesi gerekir. Uzlaşma kapsamına giren suçlar şu şekilde açıklanır;
 • İcra ve iflas suçları,
 • Basit kasten yaralama,
 • Taksirle adam yaralama suçu,
 • Tehdit suçu,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
 • Hakaret suçu,
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,
 • Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması suçu,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,
 • Hırsızlık suçu,
 • Kullanma hırsızlığı suçu,
 • Mala zarar verme suçu,
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması suçu,
 • Ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ya da belgelerin açıklanması suçu,
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
 • Bilgi vermeme suçu,
 • Karşılıksız yararlanma suçu,
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,
 • Hileli iflas suçu,
 • Taksirli iflas suçu,
 • Dolandırıcılık suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu
Bu suçlardan bazıları, kamu görevlilerine karşı işlenmişse, uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Örnekle, bir kamu görevlisine hakaret edilmişse, uzlaşmaya gidilemez. Uzlaşma, suçtan zarar gören kişi ile suçu işleyen şüpheli ile anlaşması durumundan davanın sonlandırılması işlemi olarak tanımlayabiliriz. Uzlaşma Soruşturma esnasında ilgili makamlarca mağdur ve şüpheliye uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.  Taraflar beraberce uzlaşma istedikleri takdirde İlgili makam bu kişileri uzlaştırmacıya göndererek uzlaşma süreci başlar. Her iki tarafta uzlaştırmacıya ayrı ayrı başvuru yaparak istek ve taleplerini iletirler. Ortak noktada uzlaşma olması durumunda uzlaşma tamamlanarak ilgili makama bildirilir. Uzlaşmanın olması durumunda ceza soruşturması sonlandırılır. Her suçta uzlaşma mümkün değildir. İlgili suçlar ve ceza sınırına göre uzlaşma talep edilebilir.

Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır?

Uzlaşma kural olarak Savcılık aşamasında Cumhuriyet savcısının gözetiminde başlar. Uzlaşma teklif de bu makam tarafından yapılır.Uzlaşma yapılmamış ve dava açılmış ise  ilgili mahkeme hakimi teklif yapar. Uzlaşma kabul edildiği üç gün içerisinde ilgili yere bildirilmemesi durumunda teklif red edilmiş olur.

Uzlaşma Teklifi Kabul Edersek Ne Olur?

Savcılık aşamasında veya mahkeme aşamasında Uzlaşma teklinin kabul edilmesi durumunda uzlaşma iradesi başlamış olmaktadır. Uzlaştırmacı ile başlatılan uzlaştırma sürecinde mağdur olan tarafın maddi manevi zararların nasıl telafi edileceği taraflar arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Uzlaştırmacı Kimlerdir?

Uzlaştırmacı konusunda sertifika sahip aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu kişilere uzlaştırmacı denmektedir. Uzlaştırma sürecini savcı kendisi devam edeceği gibi bir uzlaştırmacı görevlendirebilir. Yada taraflar kendileri anlaşarak avukat yada hukuk eğitimi görmüş birinin görevlendirilmesini isteyebilir.

Uzlaşma Süresi Nedir?

Uzlaşma Süresi, mahkemenin sonuçlanma süresinde daha hızlıdır. Uzlaştırmacı anlaşma konusunu 30 gün içinde sonuca bağlaması gerekmektir. Lüzum görülmesi durumunda 20 gün daha uzatılır.

Uzlaştırma Kabul Edersem Kandırılmış Olur Muyum?

Uzlaştırma savcılığın kontrolünde gerçekleşir. Anlaşmayı kabul edilmemesi durumunda süreç son bulur. Anlaşma olması durumunda, anlaşma konuların yerine getirilmedikçe uzlaşma olumlu sonuçlanmaz. Anlaşma maddeleri yerine getirilmez ise soruşturma dosyası kapanmaz.

Uzlaşmayı Kabul Edersem Suçlu Sayılır Mıyım?

Uzlaşmanın anlaşma ile sonuçlanması suçu kabul edilmiş sayılmaz. Anlaşma yapılan konular yerine geldiği zaman soruşturma sonlanır. Bu durumda da adli sicil kaydı oluşmaz.

Uzlaşman Teklifinin Yaptırımları Nelerdir?

Uzlaşmada anlaşma şu konularda gerçekleşebilir. Taraflar hukuka dışına çıkmadan anlaşma konusunda serbestlerdir. Mağdur kişinin maddi ve manevi zararı karşılanabilir yada eski duruma getirilmesi talep edilebilir, Mağdurdan özür dilemesi istenebilir, Kamu yada özel kurumlara bağış yapılması istenebilir yada kamu veya özel kuruşlarda faydalı işlerde bulunması sağlanabilir.

Uzlaşmanın Sonuçları Nelerdir?

Uzlaşma anlaşma ile sonuçlanma durumunda, taraflar anlaşmaya varılan maddelerin yerine getirmek zordadır. Anlaşmada varılan sonuçlarda maddi ve manevi tazminat varsa hesap yatırılır, yada kamu kurum ve kuruluşlara bağış yapılması istenmişise makbuz dosyaya sunulur. Anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi durumunda savcılık aşamasında ise dava açılmayacak, mahkeme aşamasında ise dava kapanacaktır. Makalemizde Uzlaşma Nedir? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Uzlaşma Nedir? | Sıkça Sorulan Sorular

UZLAŞMA VE ARABULUCULUK HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İlkay Arabuluculuk Bürosu olaral Arabuluculuk daire başkanlığı siciline kayıtlı 3 Avukat&Arabulucu avukat ile hizmet sunmaktadır. YARALAMA SUÇU - UZLAŞMANIN GÜVENLİK TEDBİRİ DEĞİL CEZA SORUMLULUĞUNUN ALTERNATİFİ OLDUĞU - CEZA SORUMLULUĞU OLMAYAN KİŞİLERE UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAYACAĞI - SSÇ NİN CEZA SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI. ÖZET: Uzlaşmanın güvenlik tedbiri değil ceza sorumluluğunun alternatifi olduğu, ceza sorumluluğu olmayan kişilere ceza verilemediğinden uzlaşma hükümlerinin de uygulanmasının mümkün değildir. Adli Tıp Kurumu raporuna göre suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı kasten yaralama fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olduğu ve bu nedenle ceza sorumluluğunun bulunmadığı gözetildiğinde itirazın kabulü yerine, Yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebinin kabulüyle kararın bozulması gerekir.

Bu haber toplam 615 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara