Hukuk Haberleri | Ankara Avukat

Haber

Doktor Hatası Sonucu Yanlış Ameliyat Hakkında Yargıtay Kararı

Doktor-Hatasi-Sonucu-Yanlis-Ameliyat

Doktor Hatası Sonucu Yanlış Ameliyat Hakkında Yargıtay Kararı ve Özetinde şunlar yer aldı. Sağlığımız için tedavi olmak amacıyla gittiğimiz sağlık kuruluşlarında, özellikle cerrahi müdahalelerde doktorların yanlış hareketleri sonucu mağdur olan pek çok vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren hukuki kararda Yargıtay, doktor hatası, ameliyatta yanlışlıkla hastanın sinir damarlarının kesilmesi konusuyla ilgili olarak emsal bir hükme vardı. Yargıtay’a konu olan davada, 2005 tarihinde gerçekleşen somut olaya göre, sağ ayağında yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle Beyin Cerrahi Servisi’nde ameliyat olan bir hastanın şikayeti söz konusu olmaktadır. Söz konusu ameliyat sırasında hastanın sinir damarlarını yanlışlıkla kesilmesi ve bu hatanın bir sonucu olarak hastanın ameliyat…

Yargıtay’dan Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Davası Kararı

cinsiyet-degisikligi-yargitay-emsal-karar

Yargıtay’dan Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Davası Kararı Nedir? Hukuk kurallarımıza göre cinsiyet değişikliği yapmak için de her işlemde olduğu gibi uyulması gereken birtakım usul ve esaslar bulunmaktadır. Yasalara göre bu usul ve esaslara uyulmaması durumunda, cinsiyet değişikliği uygulamaları ya da ameliyatlarına girmek kanunsuz bir işlem olacaktır. Zira bununla ilgili olarak ülkemizde yerel mahkemede görülen bazı davalar temyiz edilerek Yargıtay’a taşınmış, bu sayede kanunen tamamlayıcı emsal niteliğinde hükümlere imza atılmıştır. İşte bu yazımızda cinsiyet değişikliğine izin verilmesi davası hakkında öne çıkan Yargıtay kararlarına değindik. Türk Medeni Kanunu’nda cinsiyet değişikliği ile ilgili olarak birtakım kurallar bulunmaktadır. Dolayısıyla yasal olarak cinsiyet değişikliğine onay…

Yargıtay’dan İhtiyatlı Olarak Haczedilen Araçlar Hakkında Emsal Karar

ihtiyati-haciz-yargitay-emsal-karar

Yargıtay’dan İhtiyatlı Olarak Haczedilen Araçlar Hakkında Emsal Karar Nedir? Yargıtay 12. Hukuk dairesi ihtiyaten haczedilen araçlar hakkında vermiş olduğu emsal karar ile birçok vatandaşın karşılaştığı hukuki ihtilaflara bir son getirdi. Alacaklı vatandaşın başlattığı icra takibi, henüz hukuki olarak işleme konulmadan ihtiyatlı haciz kararına dayanarak borçluya ait aracın haczedilmesi hakkında önemli bir karar veren Yargıtay, icra ve borçlar hukuku kapsamında tamamlanması gereken bir noktaya hükmetti. İcra Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı davalı ve davacı tarafın vekillerinin temyiz etmesi üzerine dava dosyası Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. Dava dosyası incelendiğinde şikayetçi olan alacaklı kişinin avukatı, icra müdürlüğüne dilekçe vererek, borçlu kişi hakkında…

Hileli Boşanma Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar

Hileli Boşanma Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar

Hileli Boşanma Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar.Yasalara göre boşanılan eş ile birlikte yaşamın devam etmesi durumunda hukuksuzluk yapıldığı gerekçesiyle birtakım cezalar ile karşılaşılması mümkün olmaktadır. Bu noktada boşandığı eşi ile birlikte yaşadığının tespit edilmesi ve SGK ölüm aylığı konularında görülen davada Yargıtay, emsal niteliğinde bir karar imza atmış bulunmaktadır. Yargıtay’a konu olan davada, 5510 Sayılı Kanun’un 56. maddesinin 2. fıkrası gereğince boşandığı eşi ile birlikte yaşadığının tespit edilmesi nedeni ile ölüm aylığının kesilmesi hakkındaki davada, davacı kurum işleminin iptal edilmesini isteyerek borçlu olmadığının tespit edilmesi talebinde bulunmuştur. Yüksek Mahkeme’nin incelediği somut olayda, denetim raporunun içeriği, davacının tevil yolu ile beyanı, davacı…

Hayat Sigortası Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar

Hayat Sigortası Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar

Hayat Sigortasında Hastalığın Bildirilmemesi Hakkında Yargıtay’dan Emsal Karar. Bilindiği üzere Hayat Sigortası yaptıran kişinin belirli şartlar altında yaşamını yitirmesi durumunda, birinci dereceden hısımlarına kişinin imza attığı poliçe kapsamında, sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmaktadır. Ancak bu konuda hayat sigortasına imza atan kişilerin çok dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Hayat sigortası poliçesi imzalanırken kişiye özel olarak “Sigortalı Adayının Sağlık Beyan Formu” belgesi verilerek, bu belgenin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması istenmektedir. Bu forma gereken dikkat verilmediğinde de olası bir vefat halinde Hayat Sigortası ile ilgili olarak taraflar arasında hukuki ihtilaf yaşanmaktadır. Bu konuya örnek teşkil eden ve Yargıtay tarafından görülen…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri