Atla

iş Kazası Tazminat Davası Avukatları


iş Kazası Tazminat Davası Avukatları

iş Kazası Tazminat Davası Avukatları

İş Kazası Tazminat Davası Avukatları 

İş Kazası Ne Demektir ?

Sözlük anlamıyla kaza; can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay olarak tarif edilmektedir. Kaza, nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan fiziki ve/veya psişik bir olaydır. Başka bir deyişle nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan, beklenmedik bir anda dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile vuku bulan, neticesinde maddi ve manevi kayıplar ile geriye dönüşü olanaklı olmayan sonuçlara sebep olan üzücü olaylardır.

İş Kazası kavramı, kazanın tamamen çalışma yaşamından doğan halini oluşturmakta olup, mesleki risklerin başında gelmektedir. İş güvenliği açısından bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için, her şeyden önce olayın işyeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekmektedir.

Doktrinde sigortalının işverenin emir ve talimatlarında bulunduğu esnada çalıştığı iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedence ya da ruhça zarar uğratan olay olarak tanımlanmaktadır.

İş kazası teknik açıdan; dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği olarak "dik duran domino taşları" modelini kullandıkları görülmektedir. Bu modele göre Kaza zinciri faktörleri;

Kişisel eksiklikler

Tabiat şartları

Güvensiz durum ve davranışlar

Kaza Zarar (ölüm, yaralanma) Şeklinde sıralanmaktadır

SGK açısında İŞ KAZASI tanımı:  SSK uygulamalarında iş kazası ile ilgili düzenlemeler SSK' nın uygulama kanunu olan 506 sayılı Kanunun (11/A) Maddesinde tarif edilmiştir. Bu madde hükümlerine göre; aşağıdaki belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay, iş kazasıdır.

İş Kazasında İş Verenin Sorumluluğu Nedir ?

İşverenin hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından birisi de işçiyi gözetmektir. İşverene bağımlı olarak çalışan işçi, doğal olarak onun göstereceği yerde ve şartlarda çalışmak zorundadır.

 

iş kazası avukatları ankara danışma

İş Kazası Tazminat Davası Avukat Aracılığı ile Nasıl Açılır

Hukuk davalarında olduğu gibi iş kazası tazminat davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. İş kazası tazminat davasında avukat tutma zorunluluk değil ama bir ihtiyaç olabilir.

İş yerinde iş kazası geçiren bir işçi bizzat kendisi yada iş kazası ölümlü gerçekleşmiş ise mirasçıları iş mahkemesine müracaat ederek dava açabilirler.

İş kazası geçiren işçi veya ölümlü kaza olması durumunda mirasçılar istekleri doğrultusunda bulduğu ilde avukatı vekil tayin etmek suretiyle iş kazası tazminat davası açabilirler.

İş kazası bilindiği üzere karşımıza ceza sorumluluğu ve tazminat sorumluluğundan kaynaklı olarak 2 dava şeklinde çıkmaktadır. Her iki davada birbiriyle bağlantılı olduğu için davaların avukat ile takip edilmesi önemlidir. İş kazası ceza davasında karşı yani iş kazasından sorumlu tarafın kazadaki kusur ve ceza konularında karar verilecektir.

 

İş Kazası Tazminat Dava Süreci

İş kazası tazminat miktarını etkileyen unsurlardan bahsedecek olursak  ise kusur oranı, iş göremezlik raporu doğrultusunda bilirkişi uzmanın hazırlamış olduğu rapordur.

iş kazası tazminat avukat ve danışma

Bu çerçeveden bakıldığında iş kazası tazminat davası açıldığında, talep edilecek tazminat miktarları, davanın doğru açılması, iş kazası tazminat davasında süreli işlerin zamanında yerine getirilmesi, kusur oranına, iş göremezlik ve bilirkişi raporlarına hukuki açıdan süresinde yapılacak itirazlar davanın avukatı ile takip edilmesinde önem arz etmektedir.

Ayrıca iş kazası tazminat davasının yanlış açılması, miktarların yüksek tutulması, davanın red edilmesi durumunda. karşıya avukatı ve avukatlarına ücreti de ödeyeceğinizi unutmayınız.

İş Kazası Tazminat Hesaplanması Kriterleri

Tazminatın saptanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan etkili olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin evlenme olasılığı, Sosyal Sigortalar tarafından bağlanan peşin sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği tartışmasızdır.

Yargıtay Kararları - iş Kazası Tazminat Davası Avukatları

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/19256 Kararı: 2016/14001 Karar Tarihi: 10.11.2016 - iş Kazası Tazminat Davası Avukatları

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET - MAHKEMECE SÜRESİNDE VE USULÜNE UYGUN YETKİ İTİRAZI OLMADIĞI KESİN VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN BİR YETKİ KURALI DA OLMADIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda, ikametgâh adresi Tatvan olan davacının HMK 16. maddesindeki seçimlik hakkını, yerleşim yerinde dava açarak kullanması, genel yetki kuralına uygun olup, mahkemece, süresinde ve usulüne uygun yetki itirazı olmadığı, kesin ve kamu düzenine ilişkin bir yetki kuralı da olmadığı gözetilerek davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yerinde olmayan gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

HMK'nın "Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki" başlıklı 16.maddesine göre haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Hülasa, kural olarak, iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları, davacı ve davalının ikametgâhı yanında veya iş kazasının olduğu yer mahkemesinde de avukatları açılabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • NURÇİN DEĞİRMENCİ -
  7 Ağustos 2016

  İş Kazası Tazminat Davaları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • HUKUK TOPALOĞLU -
  9 Eylül 2016

  İş Kazası Tazminat Davaları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • ARZU BODUROĞLU -
  13 Eylül 2016

  Ben bir is kazasi geçirdim ve is yerime tazminat açmak istiyorum ve bu konuda sizden yardım almak istiyorum

  Cevapla
Yorum Bırak