İş Kazası Tazminat Miktarı Hesaplama

İş Kazası Tazminat Miktarı Hesaplama – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2013/2179 Karar: 2013/15624 Karar Tarihi: 10.09.2013

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI – BAKİYE ÖMRÜN BELİRLENMESİNDE DAVACININ HAYATTA OLDUĞUNUN GÖZ ARDI EDİLDİĞİ – HESAP TARİHİNDEKİ YAŞ YERİNE OLAY TARİHİNDEKİ YAŞIN ESAS ALINMASI – BİLİNEN VARKEN VARSAYIMA DAYALI OLARAK HESAP YAPILAMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Bakiye ömrün belirlenmesi sırasında, davacının hayatta olduğu göz ardı edilerek, hesap tarihindeki yaş yerine olay tarihindeki yaşın esas alınması da isabetsiz olmuştur. Bilinen varken varsayıma dayalı olarak hesap yapılaması söz konusu olamaz. O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.

 

 

İş Kazası Tazminat Miktarı Hesaplama

İş Kazası Tazminat

Ankara Avukat