Kızılay Boşanma Avukatı - Avukat ve Danışma | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Kızılay Boşanma Avukatı

kızılay boşanma avukatı

Kızılay Boşanma Avukatı ve Ankara Boşanma Davası Süreci Nasıl Olur?Boşanma davasında aşamalar taraflardan birinin son altı aydan beri beraber ikamet ettikleri konumda yer alan Aile Mahkemesi’nde açılmaktadır.

Çiftler, dava açılması için başvuru ve belgeleri verdikten sonra boşanma süreci başlar. Boşanma aşamaları kapsamında açılacak olan dava ile ilgili olarak:

 • Boşanma istemi ve nedenleri,
 • Gerekçelerin yanı sıra tazminat, nafaka ve velayet konularında talepler,
 • Karşı tarafa dair iddialar,
 • Boşanmanın neden gerekli olduğuna dair, usulüne uygun bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Taraflardan biri bu dilekçeyi verdikten sonra, karşı tarafa da durum tebliğ edilir ve ondan da bir dilekçe istenir.

kızılay avukat
kızılay boşanma avukatı

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası 2019 senesinde dilekçeler ile açılmaktadır. Dava açan taraf mahkemece dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir.

Boşanma dilekçesi gönderdikten sonra karşı taraf dava dilekçesine 14 gün içinde cevap vermesi ve delillerini bildirmesi yada karşı dava açması gerekmektedir. Eğer diğer taraf dilekçeye karşılık vermiyorsa, dilekçede yazan her şeyi reddettiği anlamına gelir. Ancak bu sürede tanık dinletme hakkını da kaybedebilir.

Dilekçe aşamasının tamamlanmasıyla birlikte ön inceleme duruşması yapılır. Duruşmalarda tanıkların beyanları dinlenerek deliller toplanır. Dava süreci ön duruşmadan sonra başlar.

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesine göre, boşanma davalarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Bu kanun gereğince uygulanması gereken bazı kurallar şunlardır:

 • Eğer hakim boşanma davasında sunulan bir olayın yaşandığı ispat edilmiş olsa bile bu olayın yaşandığına vicdanen inanmamış ise davayı reddedebilme hakkına sahiptir.
 • Boşanma davalarında, hakim taraflardan olayların yaşandığına dair yemin isteyemez.
 • Hakime yaşanan bir vakıa ile ilgili bir ikrar sunulduğunda, hakim bunu tek başına değerlendirmez. Davayı bir bütün olarak ele alır.
 • Boşanma davası süresince sunulan bütün delilleri, hakim hiçbir etki ve baskı altında kalmadan değerlendirmekle yükümlüdür.
 • Boşanmak için başvuran bir çift aralarında boşanmaya dair anlaşmaya varmış olsalar dahi bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için hakimin onaylaması gerekmektedir. Hakim onaylamazsa anlaşma geçersiz sayılır.
 • Boşanma davasındaki taraflardan birinin ya da çiftin çocuklarının menfaati doğrultusunda, taraflardan biri davanın gizli görülmesini talep ederse hakim bu kararı işleme koyabilir.

Boşanma Davası Usullerine Uyulmazsa Ne Olur?

Boşanma davası usullerinden herhangi birine uyulmaz ise; hakim davaya usulden red kararı verebilir.

Bu durumda dava kesinleştikten sonra tarafların tekrar dava açması gerekmektedir.

aile avukatı
kızılay boşanma avukatı

Boşanma Davası için Yapılması Gerekenler

Boşanma davası açmak isterseniz, yerine getirmeniz gereken bazı prosedürlerden haberinizin olması gerekmektedir. İki çeşit boşanma türü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı diğeri ise çekişmeli boşanmadır.

Eğer tarafların ikisi de boşanmanın sonuçları hakkında anlaşmış iseler, anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olur. Boşanma davası süresi anlaşmalı olduğu zaman daha kısa sürer. Fakat eğer tarafların anlaşmadıkları konular var ise, talepler söz konusu ise o durumda, çekişmeli boşanma söz konusu olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir, Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur. İlk şart tarafların en az 1 yıl boyunca evliliği sürdürmüş olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada tarafların nafaka, tazminat, velayet ve diğer tüm konular hakkında anlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Avukat ile temsil ediliyor olunsa dahi, tarafların muhakkak mahkemeye katılım göstermeleri gerekmektedir. Hakim tarafların kendi rızaları ile konular hakkında anlaşmaya varmış olduklarını belirtmeleri gerekmektedir.

Boşanma davasını açmadan önce kesin olarak boşanmaya karar vermiş olmaları gerekmektedir. Karardan sonra aile mahkemesine başvuru yapılır.

Boşanma Davasında Koruma ve Uzaklaştırma Kararı İstenebilir Mi?

Boşanma davasında koruma tedbiri 6284 sayılı kanunda önleyici koruma tedbiri olarak geçmektedir. Kanunun halk arasındaki adı uzaklaştırma kararıdır. Kararın dayanağı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur.

Uzaklaştırma kararı kimlere verilir, sorusunun yanıtı şudur:Mahkemelerde taraflardan birinin zarar verici etkide bulunabileceği delil ile sabit görülürse, mahkeme koruma kararı verebilmektedir.

Uzaklaştırma kararı sicile işler mi, sorusunun yanıtı evet, sicile işler. Uzaklaştırma kararı aldırmak için polise, Cumhuriyet Savcılığı’na veya Aile Mahkemeleri’ne başvuru yapılmalıdır. Kararın ihlali durumunda 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilmekte, ayrıca kararın her bozuluşunda ceza 15’er gün artarak verilmektedir.

Boşanmada Uzaklaştırma Kararı Türleri

Boşanma aşamasında uzaklaştırma kararının bazı türleri vardır. Bu türler şunlardır:

 • Evden uzaklaştırma
 • Çocuklara yaklaşma yasağı
 • Hakaret ve tehdit yasağı
 • Adrese yaklaşmama yasağı
 • İletişim kurma yasağı
 • Eşyalara zarar verme yasağı
 • Çocukla baş başa görüşme yasağı (bu yasakta çocukla görüşme sırasında bir refakatçi istenir.)
 • Silah teslimi (ruhsatlı da olsa silaha el konur.)
 • Alkol ve uyuşturucu yasağı

Bu yasak türleri koruma tedbiri başlığında konulabilmektedir.

boşanma davası avukatları
boşanma avukatı kızılay

Boşanma Davasında Tarafların Hakları – Kızılay Boşanma Avukatı ve Danışma

Boşanan kadının hakları arasında edinilmiş malların paylaşılmasına eşit katılım elde etme vardır. Boşanmak isteyen kişilerin anlaşmaya varmaları gereken bazı hukuki sonuçlar bulunuyor.

Bu sonuçlar hakkında ortak bir kanaate varılamamışsa hakim tarafların durumlarına göre bu kararı kendisi verir. Anlaşmalı boşanmada kadının haklarının neler olacağına taraflar ortak bir şekilde karar verebilir. Herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmadan önce uzman bir avukata danışılması tavsiye edilir.

Boşanmalarda Velayet Paylaşımı

Boşanmakta olan çiftlerin çocukları varsa bu çocukların velayet paylaşımı konusunda bir karar da alınmalı. Çocuğun velayetini bir taraf alacak olsa da diğer tarafında çocuğu belirli aralıklarla görme hakkı vardır. Çocukların velayetleri genellikle anneye verilir.

Böyle durumda da boşanmada kadının nafaka hakkı da söz konusu olur. Nafaka yalnızca çocuk için verilmez. Kadının boşanmadan dolayı yoksulluğa düşme ihtimali varsa da yine erkek nafaka ödemelidir. Ne kadar nafaka ödeneceği de kadın ve erkeğin ekonomik durumlarına ve çocukların yaşlarına göre belirlenir.

Ankara Kızılay boşanma avukatı konusunda avukat ve danışmanlık ile sürecin işletilmesi ve yürütülmesi hem boşanma dava öncesi hemde boşanma davası esnasında faydalı olacaktır.

207 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp