Bağış Yoluyla Mirastan Mal Kaçırma | Ankara Avukat

Konu: Bağış Yoluyla Mirastan Mal Kaçırma

Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası

Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası

Tasarrufun İptali ve Tenkis Davası | Tenkis kelime anlamına bakılacak olursa azaltma, eksiltme anlamları ile karşılaşılmaktadır. Miras Hukuku çerçevesinde yer alan Tenkis Davası, bir miras durumunda saklı pay sahibi olan mirasçıların, vefat eden kişinin tasarruf yapabileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini talep ettikleri davalardır. İlgili dava, Türk Medeni…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri