Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Zamanaşımı | Ankara Avukat

Konu: Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Zamanaşımı

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? | Muris Muvazaası Davaları Muris muvazaası miras bırakanın belli birtakım nedenlere dayanarak yasal mirasçılarından mal kaçırmak için gerek diğer yasal mirasçıları ile gerekse bir başka diğer 3. Kişiler ile yaptığı danışıklı işlemlere denir. Muris muvazaası hakkında bilgi vermeden muvazaa hakkında biraz bilgi…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir, Nasıl Kurulur?

olunceye-kadar-bakma-sozlesmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir, Nasıl Kurulur? Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir, Nasıl Kurulur? | Bilindiği gibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 1.maddesi uyarınca bir sözleşmenin geçerlilik arz edebilmesi için taşıması gereken ilk şart, tanımından ileri gelir. Yani, bir sözleşme, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarının yapılmasıyla kurulur. Buradan yapılacak çıkarımla, bir sözleşmenin mutlaka yazılı şekilde kurulmasının bir zorunluluk olmadığı,  sözlü sözleşmelerin de kurulmasının mümkün olduğu gibi bir sonuca varmak pekâlâ mümkündür. Türk hukukunda sözleşmeler, kural olarak bir şekil esasıyla bağlı tutulmamıştır. Ancak bazı sözleşmeler, tarafların menfaati gereği zorunlu olarak şekle bağlı tutulmuştur. Bunlardan biri, yazımızda da değineceğimiz “miras hukuku sözleşmeleridir. Bu sözleşmelerin geçerli…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri