Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır

Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır

Miras Paylaşımı Davası Nasıl Açılır? Miras paylaşımı davası, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden açılır. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden vefat edip, mirası bırakan kişinin yaşarken edindiği mal varlıklarının ve yasal olarak mirasçısı olmaya hak kazanan kişilerin bulunduğu bir veraset ilamı alınır.

Bu veraset ilamı, noterden de alınabilir. Miras paylaşımı davasının açılması için yazılacak olan bir dava dilekçesi ve veraset ilamı ile beraber tekrar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne miras paylaşımı için başvuruda bulunulur.

Miras Paylaşımı Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Mal varlığı için başvuruda bulunulacak ise, o mal varlığının bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Herhangi bir mirasçı bu başvuruyu yaptığında diğer mirasçılara bir tebligat gider.

Miras Paylaşımı İçin Hangi Dava Açılır?

Miras paylaşımı için, Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası açılır. Miras üzerinde payı bulunan herhangi bir mirasçının, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Miras Taksimi Davası açması bu davanın sürmesi için yeterlidir.

Dava açıldığında, her bir mirasçının tereke malı üzerindeki hakları paylara ayrılır. Türk Medeni Kanunu’nun 650. maddesine göre, önce miras malı mirasçı sayısına kadar paya bölünür ve sonrasında bu paylar mirasçılara paylaştırılır.

Hakkında Açılmış Miras Paylaşımı Davası Varken Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Hak kazanılan miras malı için, mirasçılardan bir tanesi Miras Paylaşım Davası açmış ise; bu mirastan diğer bütün mirasçılar payını almak zorunda değillerdir. Açılan dava sürerken mirasçılardan herhangi biri reddi miras yapabilir.

Bunun için Mirastan Feragat Sözleşmesi imzalanması yeterlidir. Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesine göre Mirastan Feragat Sözleşmesi’nin nasıl hazırlanacağı yasalar çerçevesinde belirtilmiştir.

Mirasçılardan biri Mirastan Feragat Sözleşmesi imzaladığında, feragat ettiği payı diğer mirasçılar arasında eşit paylaşılır. Miras Paylaşımı Davası’nın seyrini mirasçı sayısının değişmesi dışında herhangi bir şekilde etkilemez.

Ne Zaman Miras Paylaşımı Yapılamaz?

Miras paylaşımı davalarında, miras kalan taşınmaz mallar mirasçılar arasında her zaman bölünemezler. Eğer herhangi bir paylaşım yapılması, malın var olan değerinin çok altına düşmesine neden oluyor ise; malın satışına karar verilir.

Satışından elde edilecek olan para mirasçılara hisselerine göre paylaştırılır. Bu satış açık arttırma yöntemi ile yapılır. Açık arttırma açılmadan önce taşınmazın rayiç bedeli belirlenir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı, mirasçılardan herhangi birinin miras paylaşımı yapılmasını talep etmesi üzerine yapılır. Bu talep ışığında, mirasçılar kendileri mirası bırakan kişinin vasiyeti doğrultusunda veya eşit paylara bölerek paylaşımı yapabilirler.

Paylaşımın hukuki olarak yapılması istenir ise, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Miras Paylaşımı Davası açmak için başvuruda bulunulur. Bu talep sonucunda mirasçılara sahip oldukları hisselerin oranıyla eşit bir şekilde ölen kişinin malları paylaştırılır.

Ölen kişinin mirasçı sayısı kadar taşınmaz malı var ise, her bir taşınmaz malın bir mirasçıya verilmesi talep edilebilir. Bu durumda taşınmazların değerleri arasındaki fark nakit para olarak mirasçılardan alınarak pay eşitleme işlemi yapılabilir.

Miras Paylaşımı Hangi Durumlarda Ertelenir?

Miras paylaşımının ertelenmesine neden olabilecek 2 ana etken vardır:

  • Miras Paylaşım Davası’nın açıldığı dönemde, bölüşülecek olan malın satılması durumunda değerinde ciddi bir azalma gerçekleşecek ise malın paylaşımı ertelenebilir.
  • Ölen kişinin henüz doğmamış bir çocuğu var ise, bu çocuk doğana kadar miras paylaşımı yapılmaz. Çocuğa hamile olan kişinin paraya ihtiyacının olması ve bu yüzden para talep etmesi durumunda ise sadece temel geçim giderleri karşılanır.

Miras Paylaşımı Davası Kaç Yıl Sürer?

Miras paylaşımı davasının belirlenmiş net bir süresi yoktur. Her davanın şartlarına, türüne, var olan mirasçı sayısına göre dava sürelerinde belirgin farklılıklar olur. Ayrıca mirasçılardan bağımsız olarak, Miras Paylaşımı Davası’nın görüleceği mahkemedeki diğer davaların yoğunluğuna göre de davanın sonuçlanma süresi uzayabilir.

Hangi Durumlarda Miras Paylaşımı Davası Uzar?

Miras paylaşımı davasında mirasçılardan doğabilecek birtakım sıkıntılar sonucu miras davası uzayabilir. Ayrıca eğer ortada paylaşılması gereken hisseli bir taşınmaz var ise; Miras Paylaşımı Davası uzayabilir.

Hisseli taşınmaz için, her mirasçı hak sahibi olduğu hissesi kadar oranda pay alır. Fakat çok hisseli olan bazı taşınmazların paylaşımında taşınmazın satışı talep edilebilir. Taşınmazın satışına karar verilmesinden satışına kadar geçen sürede dava uzayabilir. Bu dava aylar sürebileceği gibi uzun yıllar da sürebilir.

Önce taşınmaz için keşif yapılıp, bilirkişi raporu alınır. Bu bilirkişi raporuna göre taşınmaza bir rayiç bedeli biçilir. Bu rayiç bedeli üzerinden açık arttırma ile satılır. Bu süreçte taşınmazın satıldığı miktara mirasçılar razı olmak durumundadır.

Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara