Bekar Kardeşin Mirası Kime Kalır?

Bekar Kardeşin Mirası Kime Kalır?
Çocuğu olmayan kardeş vefat ettiğinde, eğer evliyse mirasın bir kısmı eşine kalır. Eşi yoksa, mirası anne, baba ve diğer kardeşler arasında paylaşılır. Ebeveynler hayatta değilse, tüm miras diğer kardeşlere bölüşülür.

Miras ya da mal varlığı, bir kişinin vefat etmesi sonucu, arkasında bırakmış olduğu para, gayrimenkul ve karşılığı yüklü miktarda para edebilen her şeye denir.

Mirasbırakanın çocuğu yoksa ve eş, mirasbırakanın anne-babası veya onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olmuşsa, mirasın yarısı eşe, kalan yarısı diğer mirasçılara ayrılır.

Mirasbırakanın baba ve anne ve onların çocukları da mirasçı durumundaysa, bu durumda mirasın dörtte üçü eşe, geri kalan dörtte biri ise diğer mirasçılara bölüştürülür. Bu dağıtım, mirasbırakanın yakın akrabalarının varlığına ve derecesine bağlı olarak uygulanır.

Çocuğu olmayan kardeşin mirası kime kalır?

Eğer vefat eden kardeşin çocuğu yok ve evli ise mirasın paylaşımı eş, anne ve baba arasında gerçekleşir. Bu durumda her üç taraf da eşit miktarda mirasın payını alır.

Kardeşten kardeşe miras nasıl kalır?

Kardeşler arasındaki miras paylaşımı, miras bırakanın eşinin olup olmadığına bağlı olarak değişir. Eğer miras bırakan evliyse, eşin payı 1/4 olurken, geri kalan kısmı kardeşler arasında eşit olarak paylaşılır. Eğer eş yoksa, tüm miras kardeşler arasında eşit olarak bölünür.

Çocuğu olmayan biri ölünce mirası kime kalır?

Ölen kişinin ana veya babası sağsa, mirasın 1/4'ü sağ olan ebeveyn arasında paylaşılır. Eğer her iki ebeveyn de vefat etmişse ve eş yoksa, miras tamamen kardeşler arasında eşit olarak bölünür.

Alt soy yoksa miras kime kalır?

Miras bırakanın altsoyu yoksa ve ebeveynleri hayattaysa, miras doğrudan anne ve babaya kalır. Eğer anne ve baba da vefat etmişse, miras bırakanın kardeşleri mirası alır, eşit şekilde bölüşürler.

Bekar Kardeşin Mirası Kime Kalır?

Kişinin arkasında bıraktığı miras, belirlenmiş olan kanunlar gereğince, adaletli bir şekilde kişinin, kan bağı bulunan akrabalarına, evlatlık edinmiş ise evlatlığına ya da vasiyet ile belirtmiş olduğu biri var ise o kişiye devredilir.

Vefat eden bekar kardeşin mirası, kişinin kimsesi yok ise ya da mirasın bırakılması için uygun kişiler değiller ise, bu konuda belirlenen bazı yasalar söz konusu olabiliyor.

Bekar ve Çocuksuz Olan Kişinin Mirası Kime Kalır ?

Bu konuda, sonucu belirleyen en önemli husus, vefat eden kişinin ölümünden sonra, anne ya da babasının sağ olmamasıdır.

Vefat eden kişinin annesi ya da babası sağ ise miras direkt olarak onlara kalır. Şayet anne veya baba sağ değillerse, büyükanne ve büyükbaba hayatta ise miras onlara kalır, hayatta değiller ise, bu hak vefat eden kişinin kardeşlerine kalacaktır.

Miras, kardeşlerin de sağ olmaması durumunda, onların çocuklarına, çocuklarda yok ise, vefat eden kişinin ikinci dereceden akrabalarına kadar uzayabilir.

Kişinin hiçbir akrabası hayatta değilse, miras direkt olarak devlet hazinesine aktarılır. Bunun sonucunda, hayatta hiçbir hısım, akrabası olmayan bekar kardeşin mirasının kalacağı yer devlet hazinesidir.

Çocuklu ve Bekar Kişinin Mirası

Bu durumda iki seçenekten birinin yaşanmış olması gereklidir, bunlardan biri murisin çocukları varken boşanmış olması, diğeri ise, babalık davası gibi nedenlerden dolayı evlilik dışı çocuğunun olmasıdır.

Bu konuda, kişinin alt zümresi önem taşır, alt zümrede hayatta olan var ise miras öncelikle onlara kalır. Yani vefat eden bekar kardeşin mirası, çocuğu var ise ona kalır, kişinin birden fazla çocuğu var ise, çocuklar arasında eşit olarak pay edilir.

Evlatlığın Mirastaki Yeri

Vefat eden kişinin evlatlığı ve evlatlığı alt soyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı sayılırlar. Evlatlığın kendi ailesinde bulunan mirasçılığı da devam eder. Böyle bir durumda, evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olma hakkına sahip değildirler.

Miras Sahibi Sağ iken Miras Paylaşımı Nasıl Olur ?

Vefat eden kişinin mal varlığının mirasçılara geçmesine miras intikali adı verilir. Miras sahibi hayatta iken, miras paylaşımı tek şekilde olur, o da vasiyetname yazılmasıdır.

Miras bırakan kişi hayattayken, vasiyetname yazarsa ve mirasını kime ne kadar ve ne şekilde bırakacağını belirtirse, miras direkt olarak o kişilere aktarılır.

Mirasın Kardeşler Arasında Paylaştırılması

Hukuki açıdan, aynı anne ve babadan, olan kardeşlerin tümü, mirastan eşit şekilde pay alma hakkına sahiptir.

Miras bırakan kişinin bekar ve vefat etmiş olması ayrıca hiçbir mirasçının olmaması durumlarında, bekar kardeşin mirası, kardeşler arasında eşit şekilde paylaşılır.

Bu haber toplam 4679 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara