İzaleyi Şuyu Davası

İzaleyi Şuyu Davası
İzaleyi Şuyu Davası, hukuki bir işlem gereğince ortak olunan mallar için paydaşlar paylaşılmasını isteyebilirler. Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız taşınmazların paylaşılamaması olayı üzerine oluşan anlaşmızlıkları çözmek adına başvurulan hukuki kanallar vardır. Türkiye de bir hukuk devleti olduğundan ötürü bu gibi...
İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Açılır? İzaleyi Şuyu davası açmak için ortak hisseli olan bir menkul ya da gayrimenkul söz konusu olmalıdır. Bu dava ortak mallardaki paydaşlığı sonlandırır ve bu malların hissedarların kişisel mülkiyetine geçmesini sağlar. İzaleyi Şuyu davası tüm hissedarlar karşı açılır. Bu tür davada kazanan ya da kaybeden olmaz. Bundan dolayı tüm mahkeme masrafları da tüm ortaklar tarafından paylaşılır.

Neden İzaleyi Şuyu Davası Açılır?

Bir malda ortak paydaşlar varsa ve bu ortaklık giderilmek isteniyorsa bu durumda tüm hisse sahipleri malı nasıl taksim edeceklerine karar verir. Ancak bazı durumlarda bu paydaşlar kendi aralarında bir anlaşmaya varamazlar. Böyle bir anlaşma yapılamadığı durumda da malların taksim edilebilmesi için izaleyi şuyu davası açılmalıdır.

İzaleyi Şuyu Dava Açmak İçin Ne Yapılmalı?

İzaleyi şuyu davası nasıl açılır sorusuna verilebilecek yanıt, paydaşlardan birisinin yetkili mahkemeye mahkeme harç ve giderlerini yatırarak dava sürecini başlatmasıdır. Herhangi bir ortak bu süreci başlatabilir. Bu dava tüm paydaşlara karşı açılır. Bundan dolayı davalı ve davacıdan söz etmek pek mümkün değildir. Dava sürecinin başlatılmasının ardından da tüm paydaşların mahkemede bulunması şarttır. Bir ortağın ölmesi durumunda da mirasçı duruşmadaki yerini almalıdır.

İzaleyi Şuyu Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ortak malların paydaşlar arasında taksim edilemediği durumda izaleyi şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açılır. Bu dava için yetkili olan mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. İzaleyi şuyu davası malın bulunduğu yerdeki mahkemede açılmalıdır. Bu davada tüm paydaşlar aynı konumda olacağı için izaleyi şuyu davası masrafları tüm ortaklara yüklenecektir.

Ortaklık Nasıl Giderilebilir?

İzaleyi Şuyu davasına konu olan bir malın ortaklığı iki şekilde giderilebilir. Bunlardan ilki taksim suretiyle ortaklığın bitirilmesidir. Mahkeme hangi paydaşın ne kadar hisse alacağına karar verir ve malı o şekilde taksim eder. Bir diğer yöntem ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesidir. Taksim edilmesi mümkün olmayan mallar için mahkeme satış kararı verir. Bu satışın gerçekleşmesinin ardından hangi hissedar ne kadar paya sahipse ona göre satışın geliri dağıtılır ve ortaklık bu şekilde sonlandırılır.

İzaleyi Şuyu Davası Nedir?

İzaleyi Şuyu Davası, hukuki bir işlem gereğince ortak olunan mallar için paydaşlar paylaşılmasını isteyebilirler. Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız taşınmazların paylaşılamaması olayı üzerine oluşan anlaşmızlıkları çözmek adına başvurulan hukuki kanallar vardır. Türkiye de bir hukuk devleti olduğundan ötürü bu gibi durumlarda en iyi çözüm hukuk yoluna başvurmaktır. Burada İzaleyi Şuyu Davası yani ortaklığın giderilmesi davası, diğer bir anlamı ile izale-i şüyu davası devreye girmektedir. Örnek vermek gerekirse anne veya babanızın ölümü üzerine kalan malların çocuklar arasında paylaşılması sorununda hukuk yolu ile İzaleyi Şuyu Davası yani ortaklığın giderilmesi davası açılır. Burada çocuklar arasında bir anlaşmazlık var ise, yani bir kısmı malları satmak isterken bir kısmı istemiyor ise bu durumda mahkeme kararına başvurularak, bu sorunun giderilmesi yolu seçilir. Seçilen bu yol kapsamında hakimler satışına karar vererek gelirin bölüşülmesini karara bağlayabileceği gibi, satışı yapılmaksızın değeri hesaplanarak paylaşıma gitme kararı da alabilirler.

İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Diğer bir deyişle birden fazla kişi fiziki olarak bölünmemiş  bir bütünün tamamı  üzerinde ve belirli paylarda malik olursa buna paylı mülkiyet bir diğer adıyla müşterek halinde mülkiyet denir. Paydaşlar kimi zaman bu paydaşlığın bitmesini isteyebilirler. Bu durumda paydaşlara dava açma hakkı doğar.  Türk Medeni Kanunu 698/I'de de bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre ortaklığın giderilmesi davası paydaş olan kişilerce açılma durumu  ortaya çıkar. Doğal olarak uzlaşamama sonucu açılan bu davada iki tarafın olması gerekmektedir. Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise ortaklığın giderilmesi davasının hangi şart ve koşullarda mahkeme yolunun kapalı olmasıdır. Eğer miras yolu ile kalan mallar kayıt altında değilse taşınmaz malların üzerinde paydaşların dava açması mümkün değildir. Öncelikle taşınmazların tapuda kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İzaleyi Şuyu Davası Nasıl Görülür?

Dava açıldıktan sonra dava konusu taşınmazın mevcut durumu8na bakılır. Burada önemli olan kayıtlı olup olmadığı, miktar ve değeridir. Eğer mahkeme tarafından malın bölünmesi konusunda bir problem yok ise, bölme işlemi gerçekleştirilir. Yine mahkeme tarafından satılması uygun görülürse satılır ve elde edilen miktar paydaşlar arasında bölüştürülür. Aynı şekilde açılmak istenen dava taşınmazın bir kısmı için söz konusu olamaz. Eğer bir dava açılıyor ise burada bütün taşınmaz için açılması zorunludur. Yani taşınmazın bir kısmının üzerinde bu davanın açılması olanaksızdır. Aynı zamanda eğer söz konusu bina ise Kooperatif Tüzüğü'dne devri  kesinlikle başkasına yapılması yasaklanmışsa bu durumda da bu davanın açılması mümkün olmamaktadır. Sonuç olarak, ister miras yolu ile olsun, ister ortaklığın bozulması durumunda olsun, oluşan anlaşmazlıkların çözümleri hukuk yolu ile halledilebilinmektedir. Özellikle eski dönemlerden günümüze, üzerinde anlaşmazlık yaşanan en çok olaylardan biri olan mülkün paylaşılamaması durumu belirtilen hukuki çerçeve içerisinde daha kolay sonuca ulaşabilmektedir. Önemli olan bu durumda paydaşların mülkün paylaşılması üzerine doğan haklarını bilmesi gerekmekle beraber hangi koşullarda bu davanın açılmasının mümkün olmadığının bilincinde olmalarıdır. Hukuk her zaman anlaşmazlıkların giderilmesi durumunda başvulabilecek en iyi ve en güvenli yoldur.

Dava Nerede Açılır - İzaleyi Şuyu Davası

İzalei Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası, Sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Dava taşınmazın olduğu yer mahkemesinde görülür. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 385 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara