Miras Dağılımı Nasıl Yapılır? Miras Dağılımı Nasıl Oluyor

Miras Dağılımı Nasıl Yapılır? Miras Dağılımı Nasıl Oluyor

Miras Dağılımı Nasıl Yapılır |Miras Dağılımı Nasıl Oluyor. Miras hukuku, kişinin ölümü ya da kaybolması durumunda kişinin malvarlığının kimlere hangi şartlar altında devredileceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras hukuk kolu, pek çok kimseyi ilgilendirmektedir. Çünkü miras paylaşımı çoğunlukla sorun olmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından yasal düzenlemeye alınmıştır. Böylece mahkeme tarafından görülen ve karara varılan miras davalarında paylaşım yapılmakta ve kişilerin hak talepleri sonlandırılmaktadır.

Miras Dağılımı Nasıl Yapılır |Miras Dağılımı Nasıl Oluyor

Miras Davası Nedir? Miras davalarında görevli mahkeme

Miras davası en sık mirasın paylaşımına yönelik açılmış davalardır. Miras paylaşımının tarafların iradesi durumuna göre yapılamadığı hallerde açılan davalardır. Örneğin kişinin ölümü halinde mirasçılarına kal mal ya da para mirasçılar arasında paylaşılamıyorsa bu durumda karar verecek organ mahkemedir.

Mirası bırakan kişi yani muris ölümden önce gerekli düzenlemeler ile mirasın kimlere pay edileceğini karara bağlayabilir ve ölümü halinde bu pay oranları uygulanır. Ancak hileli, şüpheli ya da bağışlama işlemlerinde miras davaları açılmaktadır. Miras davaları; mirasçılık iddiası, veraset ilamı, terekenin tespiti, tasarrufun iptali, tenkis, mal kaçırma, ortaklığın giderilmesi gibi konularda açılan çeşitli dava türleridir.

Miras paylaşımı için nereye başvurulur

  • Veraset İlamı; kişinin ölümünün ardından mirastan yasal olarak pay alacak kişileri gösteren belgeye denilmektedir. Ancak miras sürecinde dışlanmış olma halinde mirasçılık belgesi almak için başvuruda bulunulur. Özellikle vasiyetname ile bırakılan miraslarda bu dava görülmektedir.
  • Terekenin tespiti; mirasçılardan birisinin ya da hepsinin isteğiyle mahkeme tarafından terekeye dahil olan malların ve hakların devlet tarafından korunması amacıyla açılan davalardır. Böylece terekedeki mal ve haklar mahkeme tarafından tespit edilir, diğer mirasçıların söz konusu terekeden haksız pay almalarının önüne geçilir. Mirasçının kendi haklarını korumak amacıyla açmış olduğu davalardır.
  • Tasarrufun iptali; alacaklı olan kişinin borçlunun 5 yıl içerisindeki gayrimenkul ya da menkul mallarına ilişkin mal kaçırmanın önüne geçmek amacıyla açtığı davalardır. Böylece alacaklı, borçlarının bir şekilde ödenmesini, karşı tarafın mallarını sigorta altına alarak sağlayabilmektedir.
  • Tenkis; miras bırakan kişinin tasarruf bağımsızlığını aşarak saklı pay mirasçıların miras hakkından kendilerine daha fazla pay çıkarmalarını engellemek adına ve mirasın kanuni sınırlar içerisine çekilmesini sağlayan bir davadır.
  • Ortaklığın giderilmesi; ortaklar arasındaki paydaşlığın son bulması için açılan davalardır.

Görüldüğü üzere pek çok alana yayılan miras hukuku uzman avukat desteği olmadan aşılması güç bir süreç olarak belirmektedir.

Miras Dağılımı Nasıl Yapılır |Miras Dağılımı Nasıl Oluyor

Miras Dağılımı Nasıl Yapılır?

Miras davasının paylaşımına bağlı olarak öncelikle malvarlığının durumu ve tespiti, ölüme bağlı tasarrufun olup olmadığı, rıza ile paylaşımın yapılmasının engellenmesi gibi durumlar tespit edilmelidir. Bunlara bağlı olarak yürütülecek süreç şu şekilde olmalıdır:

  • Rızaya dayalı taksim; mirasçılar kendi aralarında bir araya gelerek terekenin ne şekilde taksim edileceğine dair aralarında fikir birliğine varırlarsa tapuya giderek taşınmazları üzerlerine geçirebilirler.
  • Tereke tespiti; ölen kişinin malvarlığının ve borçlarının doğru olarak tespit edilmesidir. Özellikle miras bırakanın borçları bulunuyorsa, mirasçılar mirası kabul ettikleri durumda borçları da üstlenmiş olurlar.
  • Tapu iptali davaları; miras bırakanın terekeye dahil olması gerekirken hileli bir şekilde başkasına bırakılması durumunda açılan davalardır.
  • Reddi miras; mirasın, yasal mirasçı tarafından istenmediği durumlarda açılan dava türüdür.
https://www.youtube.com/watch?v=Eol3YXxEIbc
Miras Dağılımı Nasıl Yapılır |Miras Dağılımı Nasıl Oluyor

Miras Hukuku Uzman Avukat

Miras davaları en uzun süreli davalar arasındadır. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni varislerin miras konusunda herhangi bir anlaşmaya varamamış olmalarıdır.

Talep edilen ya da haklı görülen payı kendileri alamadıklarında miras davası açılır ve bu dava sonucunda paylaşım yapılması amaçlanır. Miras davaları uzun sürmesi yüzünden konuya hakim miras hukuku uzman avukat tarafından yönetilmelidir. Aksi halde miras davasının karara bağlanması uzun bir zaman alacaktır.

Bu haber toplam 1266 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara