Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır?

Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır?
Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır? Genel olarak birçok kişi ve aileyi ilgilendiren, hatta üzerine filmler çekilecek kadar önemli bir konu olarak kültürümüze dahi işleyen miras konusu, özellikle bizim gibi doğu toplumlarında çok yaygın bir meseledir. Miras davalarıda dahil olmak üzere bu ve benzeri birçok davalar hukuka dayandırılarak çözülmesi gerekmektedir.. Bir miras...
Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır? Miras davaları için yetkili mahkeme Asliye Hukuk mahkemeleri oalrak, miras sahibinin hayatını kaybetmiş olan kişinin ikamet ettiği, en son yerleşim yerindeki mahkeme olmaktadır. Miras davalarında, kişilerin taleplerinin karşılığını alması için miras bırakan kişinin ölümün gerçekleşmesinden sonra davayı açması gerekmektedir. Miras davaları oldukça karmaşık ve komplike konulardır. Bundan dolayı da davanın görüldüğü mahkemeler farklılık gösterebilir. Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır için içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davaları Türk Hukuk sistemi kapsamında en uzun görülen davalardır. Bundan dolayı mutlaka alanında uzman avukatlarla çalışmak gerekmektedir. Özellikle de dava taraflara tebliğ edilmesi durumunda dava süreleri çok uzamaktadır. Bunun yanı sıra mirasla ilgili olarak yasal mirasçı olan kişilerin birbirlerinin hakkı olan talepleri haksız şekilde kaçırmaları ya da paylaşmaları durumlarında miras davaları ile sorun hukuksal olarak çözülmektedir. Miras konuları kapsamında her mirasçının ayrı ayrı dava açabilmesi gerekebilmektedir. Bunun yanı sıra muris muvazaası sebebiyle tapu iptali ya da tescili davası açılabilir ya da veraset belgelerinin iptali talep edilebilir. Miras hukukunun hukuk dalları oldukça farklı değişkeni bir arada barındırmaktadır. Bundan dolayı da detaylı bir çalışma süresi ve sürecin devamı için hukuk bürosu ile çalışmak gerekmektedir.

Miras İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Miras davası ücreti de miras davasının içeriğine göre belirlenmektedir. Yasal olarak mirasçı konumda bulunan ya da daha sonradan meydana gelen hak sahipleri tereke üzerinde, hak sahibi olduğunu iddia etmiş kişilere karşı, kendi haklarını korumak için bu davayı açabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir. Yetkili mahkemeler ise; murisin vefat etmeden önceki kayıtlı olan son yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra miras sebebiyle istihkak davası açmak için zamanaşıma dikkat etmek oldukça önemlidir. Vasiyetnamenin okunduğu andan itibaren 10 senelik süreç içerisinde bu davaların açılması oldukça önemlidir. Aksi halde, zaman aşımı söz konusu olmaktadır. Miras davaları, birçok hukuksal uzmanlık alanını gerektiren konulardan biridir. Bundan dolayı miras davaları için hukuk büroları ile beraber çalışılması önerilmektedir.

Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır?

Genel olarak birçok kişi ve aileyi ilgilendiren, hatta üzerine filmler çekilecek kadar önemli bir konu olarak kültürümüze dahi işleyen miras konusu, özellikle bizim gibi doğu toplumlarında çok yaygın bir meseledir. Miras davalarıda dahil olmak üzere bu ve benzeri birçok davalar hukuka dayandırılarak çözülmesi gerekmektedir.. Bir miras durumundan söz etmek için üzerinde mal varlığı bulunan bir kişinin vefat durumunun gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Bu kişinin ölümünden sonra üzerinde bulunan bütün taşınmazlar mirasçıları yani birinci dereceden çocuklarına, anne veya babasına, büyükanne veya büyükbabaya, evlilik dışı hısımlarına kalabilmektedir. Bunun yanı sıra ölen kişinin sağ kalan eşi de mirasçı statüsünde olmaktadır.  Bu durumda eğer ölen kişinin anne veya babası sağ ise bunlarla mirası bölüşmek durumunda kalmaktadır. Aynı zamanda evlatlık edililen kişi de mirasçı olabilmektedir. Konu içerisinde geçmesi sebebiyle Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Diğer bir durum ise vefat eden kişinin hiçbir birinci dereceden akrabası veya hısmının hayatta olmaması veya hiç olmamasıdır. Bu ve benzeri olaylarda kişinin mirası devlete kalmaktadır. Böylelikle miras davası açılmak istendiğinde mirasçıların hepsininin bilinmesi gerekmektedir. Bilinmemesi halinde ise mirasçıların tespiti için dava açılması zorunludur.

Muris Muvazaası Nedir

Miras davaları içerisinde en çok davaya konu olan durumlardan biri de muris muvazaasıdır. Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin ölümünden önce mirasçılardan bir veya bir kaçı ile danışıklı dövüş yaparak ölümünden önce mirasa konu olan mülklerin tapusunu üzerlerine geçirmesidir. Bu noktada mirasçılardan bir kısmı devre dışı bırakılmakta ve danışıklı dövüş yapan mirasçı miras bırakacak kişinin ölümünden sonra bu konu ile ilgili dava açabilmektedir. Bu tip davalara tapu iptal davası da denilmektedir. Buradan hareket edersek, miras davaları ile ilişkili olan diğer bir dava türü ise ortaklığın giderilmesi davasıdır. Böylelikle miras bırakan kişinin birden çok mirasçısı olması durumunda ortaklığın giderilmesi davası devreye girmektedir. Mirasçılar eğer mirasın paylaşılması üzerinde herhangi bir anlaşmazlık yaşıyor ise, ortaklığın giderilmesi davası yoluyla bu anlaşmazlıkları çözme yolune giderler. Açılan bu dava sonucunda ise ya mirasçılara dava konusu olan taşınmazlar bölünecek, ya da bu taşınmazların değeri hesaplanarak satışa sunulacak ve elde edilen para mirasçılara bölünecektir.

Miras Paylaşım Davası

Miras sadece kişinin ölümünden sonra taşınmazların paylaştırılması yolu ile yapılmamaktadır. Aynı zamanda  kişiler vasiyet yolu ile de miraslarını bırakma yolunu tercih edebilirler. Bu durumda da vasiyet vermek için belirli şartlar aranmaktadır. Öncelikle vasiyeti yapmak isteyen kişinin on beş yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yani  yaş sınırlaması konularak kişinin sağlıklı ayırt etme yetisine sahip olması beklenmektedir. Kısacası herhangi bir kısıtlılık halinin bulunmaması, ergin olması beklenmektedir. Muhtemel herhangi bir zorlama, kısıtlama altında miras sözleşmesi yapmak durumunda bırakılan kişi, eğer bu durumu bir yıl içerisinde yetkili yerlere bildirmez ise, bu durumda da yapılan sözleşme geçerli sayılacaktır. Bu sebepten kaynaklı, böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman önleminin alınması ve bir yıl kuralının bilinmesi gerekmektedir.  Böyle bir durum tespit edilir edilmez, gereği yapılır ve miras sözleşmesi iptal olur. Herhangi bir miras durumunda, miras davalarının içeriği ve mirasçıların hangi durumlarda bu davayı açabilecekleri, hukuk çerçevesi içerisinde hangi aşamaların olduğunu, yine miras kalan taşınmazın veya taşınabilen malın gereken işlemlerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bunun için ise bu konuda bilgi ve deneyim sahibi hukukçulardan avukat yardım ve destek alınması gerekmektedir.

Sık Görülen Miras Davaları - Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır?

 • Mirasın Borca Batık Olması
 • Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
 • Miras İstihkak Davası
 • Miras Sözleşmesi
 • Tenkis Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Vasiyetnamenin İptali
 • Mirasçılıktan Çıkarmanın iptali
 • Mirasta Denkleştirme Davası olarak sıralayabiliriz.
Miras davaları, miras davası nasıl nerede açılır konular için Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfasından göz atabilirsiniz.

Dava Dilekçesi Örneği - Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır

...SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DAVACI                                  : TC KİMLİK NUMARASI        : ADRES                                  : VEKİLİ                                  : Av. İlkay Uyar Kaba ADRES                                   : DAVALI                                  : ADRESİ                                 : KONU                                   : Mirasta Ortaklığın Giderilmesi İstemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR                     : 1-) 2-) Davalı...............................................talep edilmektedir. 3-) Yukarıda açıklanan nedenlerle, mirasın paylaştırılması için dava açılması zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER                  : HUKUKİ DELİLLER                    : Aile nüfus kaydı örneği, veraset ilamı, keşif, tanık beyanları. SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,........................... yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/… EKLER         1.     Bir adet onaylı vekaletname örneği. Davacı Vekili  Av. İlkay Uyar Kaba

Bu haber toplam 293 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara