Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?

Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşımı ve Kardeşler Arası Uyuşmazlık. Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı davalarında görülen kardeşler arası uyuşmazlık, miras hukuku kapsamında çözüme kavuşturulmak istenen dava türleri arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda; mirasın ne olduğu ve paylaşımının hangi hukuki usul ve esaslara göre yapılacağı ve miras konusunda kimlerin hak sahibi olduğu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde açık bir şekilde yer alan hükümlerce düzenlenmiştir.

Miras Davalarında Kardeşler Arası Paylaşım Nasıl Yapılır?

Dolayısıyla miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık konularında meydana gelen miras hukuku ihtilaflarında kanunların gerektirdiğine başvurulması önem teşkil etmektedir.

Kardeşler arası miras paylaşımı 2019 yılında da pek çok uyuşmazlığın ana sebebi olarak görülmektedir. Zira miras bırakanın yani murisin vefatından sonra pek çok vatandaş, miras kalan gayrimenkul veya menkul değer üzerinde hak sahibi olduğunu iddia etmektedir.

Bu durumda Türk Medeni Kanunu’nda ne şekilde bir usul ve esas belirlendiyse ona göre miras paylaşımı yerine getirmek gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda Miras Paylaşımı

İlgili kanunda yer alan hükümlere göre mirasın tanımı şu şekilde yapılmıştır. Miras; kapsamlı olarak murisin vefatı ile uygulamaya geçirilen ve özel hukuk ilişkilerini kapsamına alan kurallar bütünü olarak ifade edilmektedir. Bunun dışında özel anlamda tanımlanan mirasta; murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade etmektedir.

Miras paylaşımı kanunlara göre yasal mirasçı veya atanmış mirasçılar arasında yapılmaktadır. Bu noktada ilgili kanunda belirtildiği üzere bir kişinin yasal olarak mirasçı kabul edilebilmesi için miras bırakanla kan bağının bulunması, sağ kalan eş, eve evlatlık gelen kişi olması ve son olarak da murisin vefatıyla halen hayatta olması gerekmektedir. Fakat bu şartları taşıması halinde bile yasal olarak mirastan yoksun kalmasını gerektirecek herhangi bir sorununun olmaması da önem teşkil etmektedir.

Miras Paylaşımında Zümre Sistemi

Kardeşler arasında mal paylaşımı nasıl olur sorusuna ilişkin hukuk sistemimizde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen zümre sisteminden söz etmek gerekmektedir.

Zümre sistemi, miras konusunda kan hışmı mirasçılarının belirlenmesinde kullanılan bir sistemdir. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü zümre şeklinde sıralamalar yapılarak murisin ölümünden sonra mirasın kimler arasında ne şekilde yapılacağı hesaplanmaktadır.

Kardeşler Arasında Yaşanan Uyuşmazlıklar

Miras bırakanın yani murisin ölümü üzerine gündeme gelen miras hususunda, murisin çocukları arasında hiçbir ayrım yapılmadan miras eşit olarak paylaştırılmaktadır.

Dolayısıyla söz konusu murisin çocuklarının kız veya erkek olması, yaşlarının büyük ve küçük olması mirasın eşit dağıtılmasına engel değildir. Ancak böyle durumlarda miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık konusunda sık sık davalar gündeme gelmektedir.

Bu haber toplam 182 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara