Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma konuları en çok sorulan ve cevabı en çok merak edilen konulara yer verilmiştir.

Miras Hakkında Merak Edilen Sorular – Miras Avukat ve Danışma Soru ve Cevaplar

Mirasın Reddi Soru: Mirasın Reddi Hangi Mahkemede Açılır?

Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Mirası reddetmek isteyen kişiler hâkimlerce çağırılır. Kişi mirası almayı istemediğini ve reddi miras yaptığını sözlü veya yazılı beyan olacak şekilde, bir tutanakla tespit eder. Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, gerekli mecralara iletilmelidir.

3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan kişiler, istemeseler bile mirası almak zorunda kalırlar. Mirasın reddi mahkemesi süresi içerisinde, kişiler tarafından yapılmış olan ret beyanı, Sulh mahkemesi tarafından kütüğe işlenir ve kişi mirası reddetmiş sayılır. Reddi miras yapan mirasçı, eğer isterse mirası kabul etmediği konusunda bir evrakı mahkemeden alabilir.

Mirasın Reddinde Alacaklıların Hakkının Korunması

Mirasın reddinde alacaklıların korunması, miras bırakanın alacaklılarından mallarını kaçırması için, yaşadığı esnada muvazaalı olarak yaptığı işlemlerin önü kesilmeye çalışılmasıyla sağlanmaktadır.

Kanunun 618. Maddesince, reddi miras yapan mirasçılar, murisin ölümünden 5 yıl önceki zaman dilimi içerisinde, kendisinden devraldıkları ve geri vermek zorunda oldukları malların ederi oranınca, alacaklılara karşı sorumlu tutulmaktadır. Mirasçıların çeyiz ve eğitim masrafları, bu kapsamın haricinde yer almaktadır.

Mirasın reddi Soru: Kimler Reddi Miras Yapamaz?

Miras reddi hakkının kaldırılması, mirasçının, mirasın içerisindeki malları saklayarak, kendine mal etmesi ve borçlardan kurtulmaya çalışması durumunda geçerli olmaktadır. Miras reddinin hakkının düşmesi, mirası kabul etmiş gibi hareket ederek malları üzerine geçiren ancak sonrasında kalan borçlardan kurtulmak için reddi miras yapmaya çalışan kişilerin engellenmesi için uygulanan bir yaptırımdır. Kişilerin, mirasın mülk kısmını kullanıp, borç kısmından kurtulmak amacıyla reddi miras yapması mümkün değildir. Bu yaptırımın temel amacı, mirasçının terekeden faydalandıktan sonra mirası reddederek, alacaklıları mağdur etmesinin önüne geçmektir. Kişi, reddi miras yaptıktan sonra, malların kendi üstüne geçirildiğinin anlaşılması durumunda, icra dairesi tarafından 6 ay içerisinde miras kendisine iade edilir ve bu kişi tüm borçlardan sorumlu tutulur.

Mirasçı Çeşidine Göre Mirası Reddetme Arasındaki Farklar

Mirasçı çeşidine göre reddi miras, iki ayrı şekilde sonuçlandırılmaktadır;

 • Yasal mirasçının reddettiği miraslarda, o kişinin payı diğer mirasçılara verilmekte ve kendisi sağ değilmiş gibi düşünülmektedir.
 • Atanmış mirasçının reddettiği miraslarda, bu kişinin payı, miras bırakanın tasarrufundaki amacının başka türlü olduğu anlaşılmadığı sürece, reddi miras yapan kişinin payı, miras bırakanın en yakınına teslim edilir.

Mirasın Paylaşılması Soru: Baba Öldüğünde Miras Paylaşımı Nasıl Olur 2019

Baba öldüğünde miras paylaşımı anne, erkek ve kız çocuklar arasında eşit bir şekilde yapılır. Babanın vefatı halinde miras paylaşımı yapmak 2019 yılında birçok vatandaşımızın internet üzerinden yaptığı araştırmaların başında gelmektedir.

Söz konusu babanın vefatının ardından miras kalan mülkün taksimi, mirasta hak sahibi olan kişilerin ortaklığı ile hukuki boyut kazanabilmektedir. Bu noktada erkek ve kız çocuklar arasında bir ayrımın yapıldığı toplumda yaygın olarak bilinen fakat yanlış bir kanıdır. Bununla birlikte baba ölünce miras anneye mi kalır sorusu da sıklıkla dile getirilen ve bu konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olunmak istenen konular arasında yer almaktadır. Tüm bu konular ile ilgili olarak baba öldüğünde miras paylaşımı nasıl olur 2019 yılında yanıtı en çok merak edilen sorulardan biridir.

Aile İçinde Miras Taksimi Yapılışı

Babanın vefatı halinde ortaya kalan miras, anne ve erkek ile kız çocuk arasında taksim edilmektedir. Dolayısıyla mirasta hak sahibi olan kişi sadece ölen kişinin karısı değildir. Öte yandan Medeni Kanun’a göre erkek çocuğa verilen hak kadar kız çocuğuna da verilmesi gerekmektedir. Baba öldüğünde miras paylaşımı nasıl olur konusunda bu açıdan dikkat edilmesi önem teşkil etmektedir.

Mirasın Paylaşılması Soru: Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Kardeşler arasında miras paylaşımı sözleşme ile yapılır. Kardeşler arasında miras taksimi yapmak, hukuka aykırı bir duruma imza atmamak adına Medeni Kanun’da belirlenen esaslara göre uygulanması gereken bir işlemdir. Öte yandan miras paylaşımında ihtilafa düşmemek ve miras davasıyla karşı karşıya gelmemek adına paylaşımın hukuki zemine oturtulması epey önemli bir husustur. Bu noktada kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur sorusunun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mirasta Hak Sahiplerinin Yapması Gereken Taksim

Medeni Kanunu’n miras paylaşımı hususunda ilgili hükümlerine göre hak sahipleri arasında, söz konusu mirasçı kardeşlerin imzalayarak onayladığı kardeşler arası mal paylaşım sözleşmesi belgesinin imzalanmış olması gerekmektedir. Bu sözleşmede dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Örneğin, kız ve erkek kardeşlerin, hak sahibi oldukları miraslarda eşit şekilde pay almalarına dikkat edilmelidir. Nitekim halk arasında erkek kardeşin daha fazla pay alacağına dair yaygın olarak inanılan bir kanı vardır. Ancak Medeni Kanunu’n ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre kız ve erkek kardeşler arasında eşitlik tanınmıştır. Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur sorusuyla muhatap olan kişilerin bu noktada dikkatli olmaları önemlidir.

Miras Davası Soru: Miras Paylaşımı İçin Hangi Dava Açılır?

Miras paylaşımı için, Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası açılır. Miras üzerinde payı bulunan herhangi bir mirasçının, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Miras Taksimi Davası açması bu davanın sürmesi için yeterlidir. Dava açıldığında, her bir mirasçının tereke malı üzerindeki hakları paylara ayrılır. Türk Medeni Kanunu’nun 650. maddesine göre, önce miras malı mirasçı sayısına kadar paya bölünür ve sonrasında bu paylar mirasçılara paylaştırılır.

Hakkında Açılmış Miras Paylaşımı Davası Varken Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Hak kazanılan miras malı için, mirasçılardan bir tanesi Miras Paylaşım Davası açmış ise; bu mirastan diğer bütün mirasçılar payını almak zorunda değillerdir. Açılan dava sürerken mirasçılardan herhangi biri reddi miras yapabilir. Bunun için Mirastan Feragat Sözleşmesi imzalanması yeterlidir. Türk Medeni Kanunu’nun 528. Maddesine göre Mirastan Feragat Sözleşmesi’nin nasıl hazırlanacağı yasalar çerçevesinde belirtilmiştir. Mirasçılardan biri Mirastan Feragat Sözleşmesi imzaladığında, feragat ettiği payı diğer mirasçılar arasında eşit paylaşılır. Miras Paylaşımı Davası’nın seyrini mirasçı sayısının değişmesi dışında herhangi bir şekilde etkilemez.

Miras Paylaşımı Soru: Miras Paylaşımı İçin Neler Gerekli?

Miras paylaşımı yani miras intikalinde gerekli belgeler miras hukukuna göre şu şekilde belirlenmiştir:

 • İntikali istenene taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, eğer yoksa söz konusu taşınmaz malların ada ve parsel numaralarını belirten belge ya da mirastan pay almada hak sahibi konumunda olan yasal mirasçılardan en az birinin sözlü beyanı
 • İntikali yani mirastan pay alacak olan mirasçı veya yasal temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da pasaportu
 • İntikal talebi, intikal talebini yapan kişi mirasçının yasal temsilcisi ise temsile ilişkin belge
 • Tapu senedinde fotoğraf bulundurmak zorunlu ise, talepte bulunan mirasçıya veya mirasçılara ait, her bir taşınmaz için birer tane olacak şekilde, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı. Söz konusu fotoğrafların boyutu 6x4 cm olmalıdır.

Miras kalan evin tapusu nasıl alınır sorusunun yanıtı olarak paylaşım konusunda talep edilen belgeler bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Söz konusu taşınmaza eğer bina ise, bu bina ait zorunlu deprem sigortasının poliçesi de miras paylaşımı sırasında istenen belgeler arasında yer almaktadır. Miras paylaşımı için neler gerekli sorusunun yanıtı olarak bu belgelerin ilgili yere ibraz edilmesi önem teşkil etmektedir.

Miras Paylaşımı Soru: Miras Paylaşımını Kim Yapar?

Miras paylaşımını, mirasçılar kendi aralarında yapabildikleri gibi hukuki süreç başlatarak Miras Paylaşımı Davası ile de yapılmasını sağlayabilirler. Miras bırakan kişi öldükten sonra var olan yasal mirasçı listesindeki kişiler; dilerlerse kendi kararlaştıracakları oranda mal paylaşımı yapabilirler. Fakat bunun gerçekleşmesi için bütün yasal mirasçıların sorunsuz bir şekilde yapılan paylaşımı kabul etmesi gereklidir.

Eğer tek bir mirasçı dahi yapılan serbest paylaşımdan memnun kalmazsa, mirastan alması gereken payın daha fazla olduğu yönünde hak iddia ederse; hukuki işlem başlatması gerekir. Bunun için bu mirasçı, Miras Taksimi Davası açabilir. Miras Taksimi Davası açıldığında, mirasçılar arasında yapılmış olan serbest miras paylaşımının hükmü kalmaz.

Miras Paylaşımı Hangi Durumda Yapılamaz?

Kanunlar gereğince bazı arazi türlerinde paylaşım yapılabilmesi için belirli şartlar vardır. Bu tarz arazilerde veya sözleşme ve kanun gereğince ortaklığın sürdürülmesinin zorunlu olunduğu durumlarda miras paylaşımı yapılamaz. Resmi olarak mallarda bütün mirasçılar hissedar olarak görünmeye devam eder. Bu durumda mirasçılar kendi aralarında pay edemedikleri gibi Miras Paylaşım Davası ile de pay edilemez.

Miras ve Vasiyetname Hakkında Soru: Vasiyetname Varsa Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vasiyetname var ise, miras paylaşımı ölen kişinin vasiyetnamesinde belirttiği şartlarda yapılır. 2 çeşit mirasçı vardır. Bunlardan birisi kanuni mirasçı, yani mirası bırakan kişi ile kan bağı bulunan ve mirası alma hakkı olan yakınlıktaki kişiler. Diğeri ise atanan mirasçıdır.

Atanan mirasçının, mirası bırakan kişi ile kan bağının olmasına gerek yoktur. Sadece mirası bırakacak olan kişinin ölmeden bir vasiyetname hazırlaması ve bu vasiyetnamede, bahsi geçen kişiyi mirasçı olarak ataması yeterlidir. Ölen kişinin kanuni mirasçılarının, atanan mirasçıya hakkını vermemeleri gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu durumda atanan mirasçı hukuki işlem başlatarak hakkı olan mirastan payını alabilir.

Mirasçılar Vasiyetnameden Nasıl Haberdar Oluyorlar?

Ölen kişinin avukatı vasiyetnameyi ilgili Mal Paylaşım Davası’nda, sulh hakimine sunar. Sulh hakimi, vasiyetnamede yer alan bütün mirasçılara bu vasiyetnameyi okur. Bu süreçte haberdar olmayan ve mahkemede bulunmamış olan kişilere ise vasiyetnamenin kendileri ile ilgili olan kısmı tebliğ edilir. Vasiyetnamede adı geçen bütün mirasçılara, vasiyetnamenin kendiler ile ilgili olan kısmının hakimden onaylı bir kopyası verilir.

Miras Paylaşımı Soru: Miras Paylaşımı İçin Nereye Başvurulur?

Miras paylaşımı için başvurulması gereken mahkemeler, Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Miras hukukuna göre söz konusu herhangi bir taşınmazın veya başka bir mirasın taksimi konusunda yetkili mahkemeye başvuruda bulunulması zorunlu kılınmıştır. Dolayısıyla miras paylaşımında bulunmak isteyen hak sahipleri, kendi illerinde yetkili olan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Burada yetkili olan mahkemenin, yasal mirasçıların ikamet ettiği değil de, taşınmazın bulunduğu ildeki Sulh Hukuk Mahkemesi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Miras Hukuku Paylaşım Oranları

Bilindiği üzere miras paylaşımında göz önünde bulundurulması gereken kanunlar miras hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre miras taksiminde dikkat edilmesi gereken oranlar şu şekildedir:

 • Altsoy, yasal miras payının yarısını alabilir,
 • Ana ve babadan her biri, yasal mirasın dörtte birini alabilir.
 • Kardeşlerden her biri yasal miras payının sekizde birini alabilir.
 • Sağ kalan eş, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamını alabilir. Bunun dışındaki hallerde ise yasal miras payının dörtte üçüne sahiptir.

Miras paylaşımı için nereye başvurulur sorusuna yanıt olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri cevabı verilebilirken miras hukukunda paylaşım oranlarına da dikkat edilmesi önem teşkil etmektedir.

Veraset İlamı Soru: Veraset mirasçılık belgesi nereden alınır?

Miras paylaşımı davası, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden açılır. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden vefat edip, mirası bırakan kişinin yaşarken edindiği mal varlıklarının ve yasal olarak mirasçısı olmaya hak kazanan kişilerin bulunduğu bir veraset ilamı alınır.

Bu veraset ilamı, noterden de alınabilir. Miras paylaşımı davasının açılması için yazılacak olan bir dava dilekçesi ve veraset ilamı ile beraber tekrar Sulh Hukuk Mahkemesi’ne miras paylaşımı için başvuruda bulunulur. Fakat hangi mal varlığı için başvuruda bulunulacak ise, o mal varlığının bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Herhangi bir mirasçı bu başvuruyu yaptığında diğer mirasçılara bir tebligat gider.

Ne Zaman Miras Paylaşımı Yapılamaz?

Miras paylaşımı davalarında, miras kalan taşınmaz mallar mirasçılar arasında her zaman bölünemezler. Eğer herhangi bir paylaşım yapılması, malın var olan değerinin çok altına düşmesine neden oluyor ise; malın satışına karar verilir. Satışından elde edilecek olan para mirasçılara hisselerine göre paylaştırılır. Bu satış açık arttırma yöntemi ile yapılır. Açık arttırma açılmadan önce taşınmazın rayiç bedeli belirlenir.

Miras Davası Soru: Miras Paylaşımı Davası Nerede Açılır?

Miras paylaşımı davası, hukuk kurallarımız gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılabilmektedir. Miras davalarının yasal olarak açılabilmesi için mirasçıların yetkili mahkemeye başvurması şart koşulmuştur. Dolayısıyla Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunmadan herhangi bir miras paylaşımı davası açmak mümkün olmamaktadır.

Bununla birlikte miras davasının sahip olduğu genel hatlar ve açılacak davanın özellikleri, miras taksim davalarının açılacağı yetkili mahkeme konusunda da birtakım değişikliklere sebep olabilmektedir. Çünkü bazı durumlarda da Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından miras ile ilgili davalar görülebilmektedir.

Hangi Durumlarda Hangi Mahkemeye Başvurulması Gerekir?

Miras paylaşımı davalarının içeriği ve davanın sahip olduğu özellikler bakımından başvurulması gereken mahkemeler birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu noktada örnek ile açıklamak gerekirse, miras davasına konu olan tapu tescili davası için yetkilendirilmiş mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Fakat yine aynı şekilde miras konusu olan terekenin tespiti veya vasiyetnamenin açıklanması gibi konular ile ilgili olarak başvurulacak yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri olmaktadır.

Miras Davası Soru: Miras Davası süreci ve masrafları harç hesaplanması nasıl olur?

Miras davası işleyiş süresi, davanın karmaşıklığı ve vasilerin durumu göz önünde bulundurularak, 2 ila 4 yıllık bir zaman aralığında sonra ermektedir. Miras davasının süresi, davanın türüne göre artma veya azalma gösterebilir.

Davanın açıldığı adliye, dinlenecek olan tanık sayısı, mirasçılara ulaşma süresi, mirasçılar arasında uzlaşma sağlanması, taşınmazların sayısı ve davanın konusu gibi etmenler, davanın işleyişini değiştirmekle beraber, süresinde de değişiklikler oluşturmaktadır. 

Mirasçı kişiler tespit edildikten sonra, mahkemenin bildirilmesi için her mirasçıya tebliğ gönderilmektedir. Tebliğ süreci, miras davalarının en fazla zaman alan bölümleri arasındadır. Bütün vasiler tespit edildikten sonra, ikamet adresleri belirlenir ve tebliğ kâğıdı evlerine postalanır. Mirasçılar arasında ölenlerin de olduğu hesaba katılırsa, ölen mirasçının da vasileri tespit edilmek zorundadır. Bu gibi etmenler sonucu, miras mahkemesi süresi uzamaktadır.

Miras Davası Mahkeme Masrafları

Miras Davası giderleri, her mahkeme için aynı miktarda değildir. Reddi miras ve vasiyetnamenin iptal olması için açılan davalarda harç talebi sabittir. Fakat gayrimenkul konulu muris muvazaası davaları, vasiyetname tenfiz davaları, tenkis davaları ve denkleştirme davalar için oran bazlı harç sistemi uygulanmaktadır. Bu açıdan, miras davalarının açılması için ciddi finansal güç gerekmektedir.

Miras Muris Muvazaa Soru: Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır

Muris muvazaası ispatının yapılarak davacının açtığı davayı kazanmasına neden olmaktadır. Davanın kazanılması için davacının muvazaayı ispat etmesi gerekmektedir.  Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak amacı ile yapılan gizli bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Örneğin;

Borçları yüzünden evini kaybetme riski ile karşılaşan bir kişi evini güvendiği ve tanıdığı birine satılmış gibi göstermesi muvazaalı satış yanı danışıklı satış olmaktadır. Bu durumdaki borçlu kişi evini başkasına satmış olarak alacaklılardan evini kurtarmayı hedeflemektedir.

Bu şekilde yapılan muvazaalı satışların iptali için Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açılması ve davacının davayı kazanması için muvazaa ispatı gereklidir.

Muris Muvazaa İspatlarında Neler Etkili Olur?

Muris muvazaa ispatları nasıl olur ve muvazaa ispatı olabilecek durumlar şu şeklide sıralanmaktadır;

 • Kişinin paraya ihtiyaç olmadan durduk yere satış yapmış olması durumu,
 • Satılan taşınmazın değerinin altında rakamlarda gösterilmiş olması durumu,
 • Yapılan satış işleminin kişinin ölümüne yakın bir tarihte yapılmış olası durumu,
 • Kişinin vefatından önce söylediği sözler (onları mirasımdan mahrum bırakacağım gibi) şahit beyanı olursa muvazaa ispatı olabilir.

Miras ve Saklı Payın İhlali Soru: Mirasta Saklı Pay Nedir? Tenkis Davası Neden Açılır?

Mirasta tenkis davası, murisin tereke üzerinde yapmış olduğu tasarrufların, kanuni sınırlar dışına çıktığı anlaşıldığında açılan davalardır.

Bu noktada mirasçıların saklı paylarına tecavüzde bulunulmuştur. Murisin elbette tereke üzerinde tasarruf hakkı bulunur ancak bu hak, kanun tarafından sınırlandırılmıştır.

Kimler Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olabilir?

Miras hakkında saklı payı olan kişiler şöyledir;

 • Miras bırakan kişinin alt soyu,
 • Miras bırakan kişinin eşi,
 • Miras bırakan kişinin anne ve babası

Bu kişilerin saklı pay oranları da kişilerin niteliklerine göre değişiklik gösterir. Buna göre saklı pay oranları;

 • Eşin saklı pay oranı 1/2,
 • Çocukların saklı pay oranı 1/4,
 • Anne ve babanın saklı pay oranı 1/8 Şeklinde hesaplanacaktır.  

Bu haber toplam 615 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara