Miras Hukuku Avukat Tavsiye

Miras Hukuku Avukat Tavsiye

Miras Hukuku Avukat Tavsiye Konuları merak edilmektedir. Miras davaları sık görülen davaların başındadır.

Miras sahibi tarafından paylaşımın yapılmadığı ya da pay oranlarında haksızlık olduğu düşünüldüğü durumlarda mirasçılar miras hukukundan gelen haklarına dayanarak dava açmaktadır.

Miras hukuku alanında dava aşamasında iseniz, dava açma hakkınız, dava çeşidi, dava süreci ve dava ücret ve masrafları konusunda bir çok konuda tavsiyeye ihtiyacınız olabilir. Dava açmadan önce genel ve özel miras konularında Avukat danışmanlığı ile süreç hakkında tavsiye alabilirsiniz.

Mirastan Kimler Pay Alır?

Türk hukuk sisteminde miras bırakanın bir kısım mirasçılar üzerinde saklı payı bulunmaktadır. Yani miras bırakan saklı payları değiştirmemek kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilmektedir. Fakat her mirasçının alacağı saklı pay başkasına devrilmemektedir. Eğer böyle bir devir söz konusu ise mirasçı dava açarak bu payını talep edebilmektedir.

Örneğin, miras bırakanın üç varisi varsa ve bunlardan birisinin saklı payı diğer ikisi arasında bölüştürülmüşse bu kişinin dava açma hakkı bulunmaktadır. Ancak reddi mirasta bulunduysa payı diğer mirasçılar arasında bölüştürülmektedir.

Reddi Miras Nedir?

Mirasçılar, miras bırakanın mirasını istemedikleri takdirde reddi miras davası açabilirler. Genelde miras bırakan kişinin borçlu olmasından dolayı bu tür davalar gündeme gelmektedir.

Mirasın reddedilmesi ile borçlar kadar paydan da kişi feragat etmektedir. Ayrıca miras bırakanın yüklü borcu varsa ve tüm mirasçılar tarafından reddedilmişse hakim tarafından iflas hükümlerine göre borç tasfiye edilir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın ölümü ya da gaipliği halinde kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye mirasçılık belgesi denilmektedir. Mirasçılık belgesinin diğer adı da veraset ilamı olarak geçmektedir.

Kimlerin mirasçı olduğunun belirlenmesi için mirasçılardan en az birisinin başvuruda bulunması yeterlidir. Bu süre sonunda mirastan pay alma hakkı bulunan tüm kişilerin listesi çıkarılacaktır.

Tenkis Davası Nedir?

Kişi ölümünden önce malvarlığını kendi paylaşımları ile taksim etmişse saklı payın haklarının azaltıldığı gerekçesi ile mirasçıları tarafından dava açılabilir. Ancak mirası bırakanın malvarlığı kendi tasarrufunda olduğu gerçeğinden hareketle tenkis davalarında sadece saklı payına ilişkin dava açılmaktadır.

Oranlar saklı paya zarar vermeyecek şekildeyse mahkeme mirası bırakanın kararını değiştirememektedir.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetnameler, kişinin ölüm sonrasında malvarlığının ne olacağını açıkladığı beyanlardır. Olağanüstü durumlarda, örneğin kişinin yazılı vasiyetname hazırlatacak durumun olmadığı anlarda sözlü olarak da düzenlenebilmektedir.

Bunun gerçekleşmesi için iki tanığa ihtiyaç vardır. Tanıklar aracılığıyla vasiyet yazıya geçirilir ve tanıklar bu belgeyi mahkemeye sunarlar. Yazılı vasiyetler ise notere tasdik ettirilir ve kişinin ölümü halinde mirası bu belgeye göre tanzim edilir. Yasal mirasçılarının saklı paylarını muhafaza etmek koşuluyla ölen kişi malvarlığını istediği şekilde taksim edebilir.

Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Olur?

Yasal mirasçılar arasında ağır bir suç işleyen ya da aile hukuku kapsamındaki ödevlerini yerine getirmeyen kişiye karşılık mirastan çıkarma davası açılabilmektedir. Mirastan çıkarılan kişinin durumunun kabul edilmesi haklı saklı paydan da mahrum edilir ve saklı pay hakkı altsoya geçirilir.

Görüldüğü üzere çok çeşitli olan miras davalarının karışık yapısı yüzünden, yürütülmesi bir avukat vasıtası ile yapılmalıdır.

Miras Hukuku Avukat Tavsiye, Miras davalarında muvazaalı yapılan işlemlerin iptalinde mirastan alınacak yasal payın hukuki yollarla tazmin edilmesi adına miras hukuku alanında tecrübe edinmiş avukatlar ile çalışmak son derece önemlidir.

Her hangi bir kişinin ölümünün yada gaipliğinin kanuni açıdan resmileşmesinin ardından ölen kişinin malları, yasal mirasçılara intikal eder.

Miras Hukuku Avukat Tavsiye

Miras hukuku, vefat eden kişinin yakınlarının mirastan ne kadar pay alacakları, miras payının nasıl intikal edeceği mirasa ilişkin yaşadıkları mağduriyetinin giderilmesi gözönüne alınarak düzenlenen bir hukuk dalıdır.

Miras hukukunda tavsiye ile en iyi avukat ile çalışmak söz konusu mağduriyetlerin ve miras hukukunun konusunu oluşturan diğer konuların çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır.

Miras hukuku kapsamında iki farklı mirasçılık yer almaktadır. Yasal ve iradi mirasçılık olmak üzere iki başlıkta toparlanan bu unsurlar, kişilerin mirastan nasıl ve ne kadar pay alacaklarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Miras hukuku kapsamında:

• Muvazaalı işlem nedeniyle tapu iptali,
• Mirasçılıktan çıkarmanın iptali,
• Tenkis davaları,
• Terekenin tespiti,
• Vasiyete ilişkin davalar vb.

Birçok farklı hukuki süreç işletilmektedir. Geniş bir perspektifte sahip olan miras hukuku, Türk hukuk sistemi içinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenmiştir. Bu kanun ve miras hukuku alanında uzmanlığa sahip avukatlar davaların lehinize sonuçlanmasında atacağınız en önemli adımlardan biridir.

Ankara Miras Hukuku Avukatlar ve Tavsiye

Miras hukukunda mirasçıların haklarını en iyi şekilde almaları açısından avukat seçimi son derece önemlidir. Her avukat kendine yakın olan herhangi bir hukuk dalında uzmanlaşmaktadır.

Genel seviyede avukatlar diğer hukuk dallarında bilgi sahibi olsalar bile uzmanlık alanı dışındaki davalarda başarı oranları büyük ölçüde düşecektir. Bu nedenle miras hukuku gibi uzmanlık gerektiren, kapsamlı alanlarda avukat seçimlerinizi en iyi şekilde yapmanız gerekir.

Miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için medeni kanun kapsamında yer alan tüm detayların ve inceliklerin uzman avukat tarafından bilinmesi ve bu konuda geçmiş tecrübelerine dayanarak, teori ile pratiği yargı önünde birleştirmesi gerekir.

Miras hukuku uzman avukat tercihlerinde tavsiye üzerine avukat yeterliliğini inceleyerek karar vermeniz mirastaki payınızı almanız da size yardımcı olacaktır.

Miras Hukukunda Tavsiye ve Avukatın Önemi

Türk yargı sisteminde miras davaları oldukça geniş bir açıdan incelenir. Hukuki açıdan özellikle aile bireyleri arasında davaya konu olan en yaygın konular arasında miras hukuku yer almaktadır. Hukuk sistemimizde kişilerin istisnalar haricinde avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Miras davalarını avukat tutmanıza gerek kalmadan dava açabilir ve süreci takip edebilirsiniz. Fakat bu tip durumlarda daha dava açma aşamasında bile birçok zorlukla karşılaşmanız kuvvetle muhtemeldir.

Miras davalarına hangi avukat bakar sorusunun cevabını öğrendikten sonra bu alanda hizmet veren avukatların desteğinden yararlanmanız gerekebilir. Kanunlara ve ilgili yönergelere hakim olmayan kişiler, avukat olsa bile miras hukuku alanında başarı sağlayamaz.

Miras Davalarına Hangi Avukatlar Bakar?

Miras davası alanında uzmanlaşmış ve tavsiye edilen avukatlarla çalışmak mümkündür. Miras hukuku ve medeni kanun dallarında uzman avukatlar, miras hukuku kapsamına yer alan tüm sorunlar ve uyuşmazlıklarda yargı önünde haklarınızı arayacak sizi en iyi şekilde savunacaktır.

Miras hukukunun içinde birbirinden farklı pek çok dava yer alabilir. Bunun yanı sıra dava konusuna göre diğer hukuk dalları ile de bağlantılı olarak miras hukuku kapsamında işlem yapılabilir.

Bu nedenle çalışacağınız avukatların tüm bu konular üzerinde hâkim olması son derece önemlidir. Miras hukuku kapsamında yaşadığınız tüm uyuşmazlıklarda avukatların hukuki danışma ve avukatlık hizmetlerinden yararlanarak, miras hukuku davalarının lehinize sonuçlanmasında gerekli ilk adımı atabilirsiniz.

Makalede Miras Hukuku Avukat Tavsiye konusu yer almıştır. Daha fazla bilgi için ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz. tavsiye

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara