Miras İstihkak Davası Nerede Açılır?

Miras İstihkak Davası Nerede Açılır?
Miras İstihkak Davası Nerede Açılır? | Miras İstihkak Davaları Hangi Mahkemede Açılır? Miras istihkak davalarının kusursuz bir şekilde mahkemeler tarafından görülmesini isteyen kişilerin mutlaka bu konuda yetkili olan mahkemelere dava dilekçeleri ile başvuru yapması gerekmektedir. Miras istihkak davalarında görevli mahkeme sıfatına sahip olan mahkemeler Sulh hukuk mahkemeleri...

Miras İstihkak Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Miras istihkak davalarının kusursuz bir şekilde mahkemeler tarafından görülmesini isteyen kişilerin mutlaka bu konuda yetkili olan mahkemelere dava dilekçeleri ile başvuru yapması gerekmektedir. Miras istihkak davalarında görevli mahkeme sıfatına sahip olan mahkemeler Sulh hukuk mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme belirlenirken miras bırakacak olan murisin ikamet ettiği yerde bulunan mahkemeye başvurulmalıdır. Bunlara ek olarak hangi mahkemenin davaları alacağının belirlenmesini sağlayan bir diğer etken de davanın değeri ile ilişkilidir.

İstihkak Davaları Mirasa Bağlı Şekilde Hangi Şartlar Altında Açılır?

Mirasçıların yasal mirasçı statüsünde olmaları ya da atanma yoluyla mirasçılık sıfatını kazanmış olmaları önemli olmaksızın kişinin terekenin tamamını veya bir kısmını eline alan kişiye karşı dava açması mümkün olabiliyor. Burada istihkak davalarının açılmasını sağlayan temel gerekçe murisin mirasçılık konusundaki üstün hakları olmaktadır. Miras istihkak davalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da davaların zamanaşımı sürelerine dikkat etmenin gerekliliğidir. Burada davacılar kendilerinin mirasçı sıfatına sahip olduklarını ve iyiniyetli davalıların da terekeyi elinde bulundurduğunu öğrenmesinin ardından geçen bir senelik sürede davalarını açmış olması gerekmektedir. Bunların dışında kalan tüm hallerde miras bırakan kişinin ölümünü ya da vasiyetnamesinin bulunup açılmasını takip eden 10 yıllık süreler içinde davaların açılması gerekli olmaktadır. İyi niyet barındırmayan hallerde davaların zamanaşımı süresi için yirmi yıl öngörülmektedir. Tüm bu süreler içinde istihkak davalarını açmak isteyen kişilerin mutlaka dava dilekçeleri ile başvurularını yapması gerekmektedir. Dilekçelerin dikkatli bir şekilde hazırlanmış olması dava sürecinin kusursuz ilerleyişi anlamını taşıyacaktır. | Miras İstihkak Davası Nerede Açılır?

Miras Nedeniyle İstihkak Davalarını Kimler Açabilir?

Miras sebebiyle istihkak davalarını açabilecek olan kişiler zilyet olanlara karşı ütün hak iddiasına sahip olan diğer mirasçılar olmaktadır. Birden fazla kişinin dava açma hakkı söz konusu ise bu noktada miras ortaklığı ortakları ilkesinden hareketle tüm kişilerin dava açarken ortak şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Eğer ortaklık içindeki kişiler arasından bir uyuşmazlık ortaya çıkar ve bu sebeple istihkak davası açılmak istenirse mirasın taksimi istemiyle dava açılabilir. Miras paylaşımlarından sonra da üçüncü kişilere karşı miras sebebiyle istihkak davasının açılması söz konusu olabiliyor. | Miras İstihkak Davası Nerede Açılır?

Bu haber toplam 283 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara