Miras Kaç Yıl Sonra Devlete Kalır?

Miras Kaç Yıl Sonra Devlete Kalır?

Miras Kaç Yıl Sonra Devlete Kalır? Miras hukuku kapsamında ele alınan kanun hükümlerine göre miras, miras bırakanın ölümünün ardından kendiliğinden ve derhal mirasçılara geçmektedir. Mirasçılar ve tereke, ölüm anına göre belirlenmektedir.

Ölüm anının bilinmesi miras üzerinde hak sahibi olan yasal ve atanmış mirasçıların belirlenmesi bakımından önem teşkil eden bir konudur.

Örneğin evli bir çiftin trafik kazasında on dakika arayla vefat etmesi durumunda, miras daha sonra vefat eden eşe geçecek ve onun ardından bu kişinin yasal ve atanmış mirasçılarına geçecektir.

Miras Kaç Yıl Sonra Devlete Kalır?

Mirasın intikal süreci, vefat eden kişilerin arkasında bırakmış olduğu mallar üzerinde hakkı olan kişilere eşit oranda dağıtılmasını ele almaktadır.

Yasal ve hukuki anlamda mirasçıları yakından ilgilendiren pek çok madde Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerinde ele alınmaktadır.

Örneğin madde 495'te miras bırakanın birinci derece mirasçıları, alt soyu olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra kız ve erkek olması fark etmeksizin çocukların miras üzerinde eşit hak sahibi olduğu belirtilmiştir.

Miras Ne Zaman Devlete Kalır?

Miras bırakanın, mirası üzerinde ikinci zümre olarak anne ve baba gibi miras bırakanın üst soyu devreye girmektedir. Eşit olarak oran verilen anne ve babanın miras üzerindeki payı da alt soyu yani çocukları ya da torunları olmayan miras bırakanın vefatı durumunda gündeme gelmektedir.

Mirasın intikalinde bir diğer zümre ele alındığında halefiyet yoluyla alt soyların miras üzerinde pay sahibi olması söz konusu olmaktadır. Nitekim miras bırakanın annesi ya da babası sağ değil ise, miras halefiyet yolu ile alt soylara geçmektedir. Eğer bir taraf tamamen sağ değilse, diğer taraf mirasın tümü üzerinde hak sahibidir.

Bir başka deyişle açıklamak gerekirse, anne baba, çocuklar, eş, anne tarafı, baba tarafı, üvey evlatlar, yasal olmayan çocuklar gibi tüm şahısların olmamsı durumunda vefat edenin bıraktığı miras devlete kalmaktadır. Böyle durumlarda miras üzerinde hak sahibi olan kurum devlet olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun 501. maddesinde yer alan hükümlere göre miras bırakanın arkasında mirasçı olmaması durumunda, vefat edenin mirası doğrudan devlete intikal etmektedir.

Bu kapsamda eğer vefat eden kişinin az önce belirtmiş olduğumuz gibi üvey ya da öz olması fark etmeksizin bir yakınının olmaması durumda miras devletin hazinesine geçmektedir. Miras hukukunda bağışlama gibi hukuki işlemlerin yapılmaması durumunda da söz konusu miras üzerinde hak sahibi olan kurum devlet olmaktadır.

Mirasçıların Bölüşemediği Miras Devlete Kalır Mı?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No’lu Ek Protokolün 1 inci maddesi kapsamında mülkiyet hakkı ve dolayısıyla miras hakkı güvence altına alınmıştır. Ortada olan miras mallarına (terekenin) ait taşınmaz mallar üzerindeki hak kanunun tabiriyle ayni bir haktır.

Hukuk sistemimizde ayni bir hakkın talep edilmesinde zamanaşımı bulunmamaktadır. Dolayısıyla miras kaç yıl sonra devlete kalır sorusunun yanıtını arayan mirasçıların endişe etmelerine gerek yoktur.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara