Miras kaçırma davası ne kadar sürer?

Miras kaçırma davası ne kadar sürer?
Mirastan mal kaçırma davası, mirasçıların hakkını koruma altına almak ve miras malının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için önemli bir hukuki yol sunar. Bu dava sürecinde, sağlam delillerin sunulması ve hukuki prosedürlere uygun olmalıdır.

Mirastan mal kaçırma davası, miras bırakanın (muris) hayattayken yaptığı işlemlerle mirasçıları kasıtlı olarak mirastan mahrum bırakma eylemlerinin iptali ve adaletin sağlanması amacıyla açılan bir hukuki süreçtir.

Bu tür davalar genellikle, mirasçıların miras paylarını korumak ve miras malının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için başvurdukları bir yöntemdir. İşte mirastan mal kaçırma davasıyla ilgili detaylı bilgiler:

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Sonuçlanır?

Mirastan mal kaçırma davası, sağlam deliller ve yeterli kanıtlar sunulduğunda mirasçıların lehine sonuçlanabilir. Bu davada, mirastan haksız yere mahrum bırakılan mirasçılara hakları iade edilir ve mal kaçırma işlemi yapılmış resmi işlemler hukuki olarak geçersiz kılınır.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer?

Mirastan mal kaçırma davasının süresi, davaya konu olan delillerin toplanması, keşif ve bilirkişi raporlarının hazırlanması gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Günümüzde bir muris muvazaası davasının ortalama sonuçlanma süresi 731 gündür.

Bu sürede ortalama 2 yıl anlamına gelmektedir. Ortalama olarak, bu tür bir davanın sonuçlanma süresi yaklaşık 2 yıl olarak değerlendirilebilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Zaman Açılır?

Mirastan mal kaçırma davası, hak düşürücü süreye veya zamanaşımına tabi olmadığı için, mirasçılar tarafından herhangi bir zaman diliminde açılabilir. Bu, mirasçıların haklarını korumak için önemli bir avantaj sağlar.

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır?

Mirastan mal kaçırma davasını kazanmak için, miras bırakanın mirasçıları bilinçli olarak mirastan mahrum bırakma amacıyla hareket ettiğinin kanıtlanması gerekmektedir. Bu kanıtlar, tanık ifadeleri, tapu ve noter kayıtları, yazılı ve görsel belgelerle sağlanabilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davasını Kimler Açabilir?

Bu dava türünü, yasal mirasçılar ve murisin ölümünden sonra mirasçılık sıfatı kazanan kişiler açabilir. Saklı paylı mirasçıların yanı sıra, yasal mirasçılar da muvazaa iddiasında bulunabilir. Ancak, mirası reddeden veya mirastan feragat eden kişilerin mirasçı sıfatı olmadığı için bu dava açma hakkı yoktur.

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl Yapılır?

Mirasçılardan mal kaçırma, genellikle malvarlığının üçüncü şahıslara veya belli bir mirasçıya aktarılması yoluyla gerçekleştirilir. Bu, malın öncelikle güvenilir üçüncü şahıslara, sonrasında ise istenen mirasçıya devredilmesi veya malvarlığının gerçekte bağış olmasına rağmen satış olarak gösterilmesi şeklinde olabilir.

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Miras bırakanın sağlığında mal kaçırmasını engellemek için, miras bırakanın akıl hastalığı veya düşkünlüğü nedeniyle vesayet altına alınması gibi yollar bulunmaktadır. Ayrıca, mirasçılar arasında yapılan anlaşmalarla miras paylarına uygun denkleştirme işlemleri, muvazaa girişimlerini engelleyebilir.

İSTİNAF KARARI: Miras kaçırma davası ne kadar sürer?

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI.

MİRASBIRAKAN MAL KAÇIRMA KASTI İLE HAREKET ETSEYDİ TEREKESİNDE BULUNAN ON BİR ADET TAŞINMAZINI DA DAVALIYA DEVREDEBİLECEĞİ.

ÖZET: Somut olayda, dinlenen tanık beyanlarından mirasbırakanın yurt dışına gitmek isteyen davacının eşi .....’ya maddi yardımda bulunduğu, davacıdan mal kaçırmasını gerektirir somut bir bilginin ortaya konulamadığı, ölüm tarihi itibariyle mirasbırakan adına kayıtlı dava dışı 11 parça taşınmazın bulunduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, mirasbırakan mal kaçırma kastı ile hareket etseydi terekesinde bulunan 11 adet taşınmazını da davalıya devredebileceği açıktır.

Salt bedeller arasındaki oransızlık tek başına muvazaanın kanıtı değildir. Davacı temlikin mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığı iddiasını TMK'nun 6. ve HMK'nun 190. maddeleri uyarınca ispatlayamamıştır.

Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ve gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara