Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?
Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur? | Miras Paylaşımı Kanun koyucu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı Miras Hukukunda miras paylaşımının nasıl olacağını, yasal mirasçıların kimler olacağını, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf hakkını hangi şartlar altında kullanabileceğini ve saklı paylarına zarar gelen saklı pay mirasçıların...

Miras Paylaşımı

Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur? Kanun koyucu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 4. Kitabı Miras Hukukunda miras paylaşımının nasıl olacağını, yasal mirasçıların kimler olacağını, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf hakkını hangi şartlar altında kullanabileceğini ve saklı paylarına zarar gelen saklı pay mirasçıların açabileceği davaları düzenlemiştir. Biz de kanun hükümlerinden yararlanarak örnekler eşliğinde miras paylaşımını anlatacağız. Somut örnekler eşliğinde miras paylaşımının daha iyi anlaşılacağını düşünmekteyiz. Kanun koyucu yasal mirasçıları zümre sistemine göre belirlemiştir. Bu zümre sistemi sayesinde birinci zümrenin varlığı halinde 2. Zümrenin mirastan pay hakkı olamayacak ve 2. Zümre varsa 3. Zümre hak kazanamayacaktır. Miras bırakanın hiç bir şekilde gerisinde bir mirasçısı bulunmuyorsa da o zaman miras borçlarla beraber Devlete kalacaktır. Şimdi zümre sistemini ve külli halefiyet sistemini incelemekte fayda vardır.

Miras Hukukunda 1. Zümre Paylaşımı Nasıl Olur?

Kanun koyucunun belirlediği 1. Zümrede miras bırakanın alt soyu bulunmaktadır. Alt soydan kasıt miras bırakanın evlilik birliği içinde ya da evlilik birliği dışında olup ama kendisi ile soy bağı kurulmuş olan bütün çocuklarını kapsamaktadır. Çocukların bu konuda hiçbir şekilde ayrıma tutulmaması gerekir. Ayrıca cinsiyet ayrımı da yoktur. Kız veya erkek olsun ister evlilik birliği içinde olsun ister evlilik birliği dışında olup soy bağı kurulmuş olsun bütün çocuklar mirastan eşit derecede hakka sahiptirler. Ayrıca külli halefiyet prensibini benimseyen kanun koyucu çocukların çocuklarını, torunların çocuklarını ve bu şekilde devam edecek şekilde 1. Zümreden saymışlardır. Kanun koyucunun eğer 1. Zümreden hiçbir akını bulunmuyor ise bu durumda miras hakkı 2. Zümreye geçecektir. Fakat 2. Zümreye geçmeden önce evlatlık hakkında da bilgi vermek gerekirse kanun koyucu evlat edinilen evlat edinenin kan hısımlığındaki mirasçıları gibi mirasçı sayılmaktadır. Yani evlat edinilen de yasal mirasçı olup 1. Zümredendir. Ayrıca evlat edinilenin kendi ailesi içerisindeki mirasçı durumu da aynı şekilde devam etmektedir. Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras Hukukunda 2. Zümre Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras bırakanın eğer
  • Zümreden yani alt soyundan kimse yok ise bu durumda miras
  • Zümredeki kişilere geçmektedir.
  • Zümrede de anne, baba ve anne ve babanın altsoyu bulunmaktadır.
Yani kardeşler. Kanun koyucu burada da külli halefiyet prensibini kullanarak kardeşlerin çocuklarına kadar ve daha da alt soya inecek şekilde mirasçı olma durumunu elbette ki ilerletmiştir.

Miras Hukukunda 3. Zümre Paylaşımı Nasıl Olur?

1 ve 2. Zümreden yakın bulunmadığı takdir de 3. Zümre olarak ifade edilen yasal mirasçılar büyük anne ve büyük babadır. Ve büyük anne ve büyük babanın olmadığı durumlarda amca, dayı, teyze yani büyük anne ve büyük babanın alt soyu mirasçı olarak kabul edilmektedir. Kanun koyucu sağ kalan eşin de mirastaki durumunu zümrelere göre belirlemiştir. Sağ kalan eş Zümre ile birlikte mirastan hak alacağı zaman mirastaki hak payı ile Zümre ya da Zümre ile alacağı pay farklıdır. Kanun koyucunun yasal mirasçılara tanıdığı hakları inceleyelim şimdi de. Kanun koyucu alt soy ile birlikte sağ kalan eş arasında miras bölüşeceği zaman sağ kalan eş mirasın 1/4 ‘ini alırken kalan 3/4 alt soy arasında herhangi bir fark gözetmeksizin bölüşülecektir. Eğer sağ kalan eş 2. Zümre ile birlikte mirastan pay alacaksa bu durumda sağ kalan eş mirasın yarısını alacaktır. Ve kalan yarısı da anne ve baba ya da duruma göre anne ve babanın alt soyu içerisinde eşit olarak bölünecektir. Son olarak eğer sağ kalan eş 3. Zümre de bulunan kişiler ile mirası bölünecekse bu durumda da mirasın %75'i sağ kalan eşe kalır. Miras bırakanın sadece eşi varsa bu durumda da mirasın tamamı eşe kalır. Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Örnekler Eşliğinde Miras Nasıl Paylaşılır Paylaşımı Nasıl Olur?

Örnek eşliğinde kanun koyucunun verdiği bu örneği inceleyelim. Miras bırakan Zeynep Hanımın geride bir eşi, 2 çocuğu ve 2 de torunu kalmış olsun. Miras olarak da tüm hesaplar sonucu 40.000 Türk Lirası kalmış olsun. Bu durumda sağ kalan eşi mirasın çeyreğini alacaktı. O zaman eşi mirastan 10.000 TL alabilecekken geri kalan 30 bin TL'de 2 çocuk ve 2 torun arasında bölüşülecektir ve bu da her birine 7500 TL mirastan hak düşecektir. Zeynep Hanımın hiç çocuğu olmadığını varsayalım, bu durumda sağ kalan eş ile anne ve baba arasında miras bölünecektir. Sağ kalan eş mirasın yarısını alacak yani 20.000 TL kalan 20 bin TL'de anne ve baba arasında eşit olarak bölüşülecektir. Eğer Zeynep Hanımın annesi ölmüş olsaydı, bu durumda annesinin payını Zeynep Hanımın 2 kız kardeşi 1 erkek kardeşi ve kendisinden önce ölmüş olan erkek kardeşinin 2 çocuğu arasında miras bölüşülecekti. Her birine 2 bin TL düşecekti. Zeynep Hanım öldüğünde sadece 2 büyük baba, 2 büyük anne kalmış olsaydı bu durumda miras sadece bu 4'ü arasında bölüşülecek ve her biri mirastan 10 bin TL alacaktı. Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Saklı Pay Hakkı Olan Mirasçılarda Paylaşım Nasıl Yapılır?

Kanun koyucu miras bırakanın tasarruflarına karşı miras hakkını koruduğu mirasçılara saklı pay hakkı olan yasal mirasçılar denmektedir. Saklı pay hakkı olan mirasçılar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 506. Maddesinde ifade edilmiştir. Bu maddeye göre miras bırakan tasarruf yetkisinde bulunacağı zaman altsoy için yasal mirasın yarısına anne ve babanın bulunduğu zaman mirasın dörtte birine ve sağ kalan eşin bulunduğu vakit sağ kalan eş altsoy ile ya da anne ve baba ile mirasçı olacağı zaman mirasın tamamına ve diğer hallerde de mirasın %75'ine dokunamayacaktır. Sağ kalan eş burada büyük rol oynamaktadır. Mülga kısmında ifade edilen ama 2007 yılının mayıs ayının4. Günü yürürlükten çıkarılan saklı pay hakkına sahip olan mirasçı kardeşlerdi. 2007 yılında kardeşler saklı pay mirasçı olmaktan çıkarmıştır kanun koyucu. 2007 yılından önceki miras davaları için ya da 2007 yılından önce ölen miras bırakanlar için saklı pay mirasçı olarak kardeşler de ele alınacak ve ona göre davalar çözümlenecektir. Miras Nasıl Paylaşılır? Paylaşımı Nasıl Olur?

Bu haber toplam 312 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara