Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Miras taksim sözleşmesi diğer adıyla miras paylaşma sözleşmesi mirasın mirasçılar arasında nasıl ve ne şekilde yapılacağını içeren özel bir sözleşme şeklidir. Kilit Noktası: Mirasçıların Belirlemesi Bu sözleşmedeki ana nokta mirasçıların mirası kendi aralarında kime ne kadar, kime ne düşeceğini kanundaki hususlara...
Miras taksim sözleşmesi diğer adıyla miras paylaşma sözleşmesi mirasın mirasçılar arasında nasıl ve ne şekilde yapılacağını içeren özel bir sözleşme şeklidir. | Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kilit Noktası: Mirasçıların Belirlemesi

Bu sözleşmedeki ana nokta mirasçıların mirası kendi aralarında kime ne kadar, kime ne düşeceğini kanundaki hususlara bakmadan kendi iradeleri ile belirlemeleridir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için bütün yasal mirasçılar tarafından özgür iradeleri ile kabul edilmeli ve bütün yasal mirasçıların imzaları miras taksim sözleşmesinin altında yer almalıdır. | Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşma (Taksim) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümünden sonra yasal mirasçıların yani mirastan pay almaya hak kazana mirasçıların mirasın nasıl paylaştırılacağı hususunda gerçekleştirmiş olduğu sözleşmelere miras paylaşma (taksim) sözleşmesi denir. Miras taksim sözleşmesinin yapılmasındaki amaç mirasçıların kendi aralarında herhangi bir soruna mahal vermeden mirası nasıl paylaştırılacağına karar vermeleridir. Bu sözleşme miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleştirilen bir özel sözleşmedir. Eğer miras bırakan ölmeden önce yani hayatta iken bu sözleşme yasal mirasçılara arasında gerçekleştirilirse ahlak ve adap kurallarına uygun olmadığından hukuken de geçersiz sayılacaktır. Mirasçıların elden yaptıkları miras paylaştırma durumu hukuken geçerli bir sözleşme olmayıp kişinin hak kaybına uğradığı gerekçesiyle dava açma hakkına sahiptir. Miras takim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin bütün yasal mirasçıların ortak iradelerinin uyum içinde yazılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir.  Bu sözleşmenin de ayrıca bütün yasal mirasçıların imzalaması gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesinin gerçekleştirilebilmesi için sözleşmenin yapılmasından önce hiçbir şekilde mirasın paylaştırılmamış olması gerekir. Yani eğer miras herhangi bir şekilde önceden paylaştırılmışsa daha sonradan miras taksim sözleşmesi gerçekleştirilemez. Miras taksim sözleşmesi imzalayacak olan kişiler herhangi bir hak kaybına uğramamak için uzman bir avukat aracılığı ile sözleşmelerini gerçekleştirmelerinde fayda vardır. Sözleşmenin yapılmasında bir avukatın yardımı alındığı takdirde avukat kişilerin haklarını gözeterek sözleşmeyi gerçekleştirecektir. Sonuç olarak gerçekleştirilecek olan miras taksim sözleşmesine bu hususlara dikkat edilmelidir. | Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Geçerli Olur? - Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Borçlar hukukunda sözleşmeler için kabul edilen husus sözleşmede şekil serbestisinin bulunmasıdır. Lakin miras taksim sözleşmesi şekil şartına tabi olan bir sözleşme olduğundan kaynaklı olarak yazılı yapılmalı ve bütün mirasçıların imzalarının bulunması gerekmektedir. Ayrıca miras paylaşma sözleşmesi miras bırakanın ölümünden önce yani miras bırakan sağken yapıldığında ahlak ve etik kurallarına uymadığı gerekçesi ile geçersiz sayılacaktır. Miras taksim sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için miras bırakanın vefat etmesi gerekmektedir. Taşınır malların teslim edilmesi gerekirken taşınmazların yani gayrimenkullerin noter tarafından tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde sözleşme yine geçersiz sayılacaktır. | Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği - Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 TARAFLAR:  İşbu paylaşma sözleşmesi ....................................................arasında imzalanmıştır.  KONU:  İşbu sözleşme......................................................................... sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.  PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ   1 - … ili, … ilçesi, … köyü … .......................................... edilecektir. 2- … ili, … ilçesi, ............................................................. edilecektir. 3- … ili, … ilçesi, …...........................................................edilecektir.  4- Muris adına................................................................. edilecektir. SONUÇ:  Yukarıda kimlik ................................................................kabul, beyan ve taahhüt ederiz.   Adı Soyadı                            Adı Soyadı                                        Adı Soyadı     İmza                                       İmza                                                  İmza

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara