Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Mirasçılar, bir miras paylaşım sözleşmesi imzalayarak tapuda gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler. Peki, Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras taksimi, miras bırakanın ardından mirasçıların mal varlığını paylaşmalarını sağlayan önemli bir hukuki süreçtir.

Bu süreçte mirasçılar, miras bırakanın mal varlığını adil bir şekilde paylaşmak için çeşitli adımlar atarlar. Aşağıda, miras taksimi süreci ve bu sürece ilişkin sıkça sorulan soruların cevapları yer almaktadır:

Miras Sözleşmesi İptali Zamanaşımı Süresi Nedir?

Miras sözleşmesinin iptali için belirlenen zaman aşımı süreleri, iptal sebeplerinin fark edilmesiyle başlar. Birey, iptal sebebini veya kendisinin de mirastan hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde iptal talebinde bulunmalıdır. Vasiyetin açıldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, iyi niyetli davalılar için 10 yıl, iyi niyetli olmayanlar için ise 20 yıl zamanaşımı süresi vardır.

Miras Sözleşmesi İptal Davası Nerede Görülür?

Miras sözleşmesi iptal davaları, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Bu mahkemeler, miras ile ilgili hukuki uyuşmazlıkları çözme yetkisine sahiptir.

Miras Taksim Sözleşmesi İle Tapuda İşlem Yapılır mı?

Evet, mirasçılar arasında varılan anlaşma sonucunda tapuda miras paylaşımı yapılabilir. Mirasçılar, bir miras paylaşım sözleşmesi imzalayarak tapuda gerekli işlemleri gerçekleştirebilirler.

Miras Taksim Sözleşmesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

Miras taksim sözleşmesinin iptal edilebilmesi için çeşitli sebepler bulunmaktadır. Bunlar arasında vasiyetin veya sözleşmenin tasarruf ehliyeti olmayan bir kişi tarafından yapılması, yanılma, korkutma, aldatma veya zorlama gibi etkiler altında imzalanması, hukuka veya ahlaka aykırı durumların bulunması, sözleşmenin Medeni Kanun'a uygun olmaması ve sözleşmede belirtilen paylaşımın gerçekleşmemesi yer alır. Ayrıca, mirasçıların borçlarını ödememeleri durumunda da sözleşme iptal edilebilir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Sonra Ne Yapılır?

Miras taksim sözleşmesi tamamlandıktan sonra, taşınır malların devir ve teslimi, taşınmaz malların ise tapu dairesinde devir işlemleri yapılmalıdır. Bu süreç, taşınmaz malların resmi olarak yeni sahiplerine geçmesini sağlar.

Rızai Taksim Tapuya İşlenir mi?

Rızai taksim, tapu sahiplerinin kendi aralarında yaptıkları bir paylaşım anlaşmasıdır ve tapu sicil müdürlüğünde resmi bir senet düzenlenmesine gerek yoktur. Ancak, paylı mülkiyet durumlarında rızai taksim yapıldığında tapu harcı ödenmesi gerekebilir.

Kilit Noktası: Mirasçıların Belirlemesi

Bu sözleşmedeki ana nokta mirasçıların mirası kendi aralarında kime ne kadar, kime ne düşeceğini kanundaki hususlara bakmadan kendi iradeleri ile belirlemeleridir.

Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için bütün yasal mirasçılar tarafından özgür iradeleri ile kabul edilmeli ve bütün yasal mirasçıların imzaları miras taksim sözleşmesinin altında yer almalıdır. | Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Paylaşma (Taksim) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümünden sonra yasal mirasçıların yani mirastan pay almaya hak kazana mirasçıların mirasın nasıl paylaştırılacağı hususunda gerçekleştirmiş olduğu sözleşmelere miras paylaşma (taksim) sözleşmesi denir.

Miras taksim sözleşmesinin yapılmasındaki amaç mirasçıların kendi aralarında herhangi bir soruna mahal vermeden mirası nasıl paylaştırılacağına karar vermeleridir. Bu sözleşme miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleştirilen bir özel sözleşmedir. Eğer miras bırakan ölmeden önce yani hayatta iken bu sözleşme yasal mirasçılara arasında gerçekleştirilirse ahlak ve adap kurallarına uygun olmadığından hukuken de geçersiz sayılacaktır.

Mirasçıların elden yaptıkları miras paylaştırma durumu hukuken geçerli bir sözleşme olmayıp kişinin hak kaybına uğradığı gerekçesiyle dava açma hakkına sahiptir.

Miras takim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin bütün yasal mirasçıların ortak iradelerinin uyum içinde yazılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu sözleşmenin de ayrıca bütün yasal mirasçıların imzalaması gerekmektedir.

Miras taksim sözleşmesinin gerçekleştirilebilmesi için sözleşmenin yapılmasından önce hiçbir şekilde mirasın paylaştırılmamış olması gerekir. Yani eğer miras herhangi bir şekilde önceden paylaştırılmışsa daha sonradan miras taksim sözleşmesi gerçekleştirilemez.

Miras taksim sözleşmesi imzalayacak olan kişiler herhangi bir hak kaybına uğramamak için uzman bir avukat aracılığı ile sözleşmelerini gerçekleştirmelerinde fayda vardır.

Sözleşmenin yapılmasında bir avukatın yardımı alındığı takdirde avukat kişilerin haklarını gözeterek sözleşmeyi gerçekleştirecektir. Sonuç olarak gerçekleştirilecek olan miras taksim sözleşmesine bu hususlara dikkat edilmelidir. Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Geçerli Olur? - Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Borçlar hukukunda sözleşmeler için kabul edilen husus sözleşmede şekil serbestisinin bulunmasıdır. Lakin miras taksim sözleşmesi şekil şartına tabi olan bir sözleşme olduğundan kaynaklı olarak yazılı yapılmalı ve bütün mirasçıların imzalarının bulunması gerekmektedir.

Ayrıca miras paylaşma sözleşmesi miras bırakanın ölümünden önce yani miras bırakan sağken yapıldığında ahlak ve etik kurallarına uymadığı gerekçesi ile geçersiz sayılacaktır. Miras taksim sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için miras bırakanın vefat etmesi gerekmektedir.

Taşınır malların teslim edilmesi gerekirken taşınmazların yani gayrimenkullerin noter tarafından tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde sözleşme yine geçersiz sayılacaktır. Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği - Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

TARAFLAR: İşbu paylaşma sözleşmesi .............................. arasında imzalanmıştır.

KONU: İşbu sözleşme......................................................................... sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır. PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

1 - … ili, … ilçesi, … köyü … .......................................... edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, ............................................................. edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, …...........................................................edilecektir.

4- Muris adına................................................................. edilecektir.

SONUÇ: Yukarıda kimlik ..................................................... kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı İmza İmza İmza

Bu haber toplam 767 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara