Miras Taksim Sözleşmesi Örneği Şekli Nasıl Olur? Rızai taksim sözleşme örneği Nasıl hazırlanır?

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği Şekli Nasıl Olur? Rızai taksim sözleşme örneği Nasıl hazırlanır?
Miras taksim sözleşmesi dahilindeki ana hedef, miras pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesinin mümkün olmasıdır.

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği Şekli Modern hukuk sistemi dahilinde vefat eden bireyin yasal mirasçıları. Vefat eden kişinin söz konusu menkul ve gayrimenkul varlıklarını miras olarak alma hakkına sahip olabilmektedirler. Günümüz modern Türk hukuk sistemi dahilinde söz konusu olan Miras Hukuku dahilinde murisin varlıklarının mirasçılara pay edilmesi noktasında birden fazla yöntemin uygulandığı görülmektedir.

Bu durumda günümüzde Miras Hukuku alanında miras taksim sözleşmesini gündeme getiriyor. Modern Türk hukuk sistemi dahilinde mevcut olan miras taksim sözleşmesi.

Muris tarafından mirasçılarına bırakılmış olan mirasın, mirasçılar arasında hangi yapıda ve dengede pay edileceğini içermekte olan bir sözleşme türü niteliğine sahiptir. Miras taksim sözleşmesi dahilindeki ana hedef, miras pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesinin mümkün olmasıdır.

Miras Taksim Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilir?

Türk hukuk sistemi dahilinde mevcut olan ilgili kanun çerçevesinde. Fiziki biçimde pay ediminin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmadığı müddetçe, mirasçıları bağlayacak bir pay edimi sözleşmesi sadece yazılı biçimde gerçekleştirilmesi durumunda geçerlilik kazanabilmektedir.

Bunun dışında sözleşmeye konu olan yazılı metin her bir mirasçı tarafından imza ile onaylanması gerekliliği bulunur. Pay etme sözleşmesi, mirasın açılması ile başlayarak, başka bir yöntem kullanımı ile pay etme sona erdirinceye dek gerçekleştirilebilir.

Muris sıfatı taşıyan kişinin vefatı evvelinde gerçekleştirilen pay etme sözleşmesi ise ahlaka uygun olmaması nedeni ile geçerliliğe sahip olamamaktadır. Pay etme sözleşmesinden evvel, mirasçılar arasında herhangi birisi tarafından açılmış olan pay etme davası. Sözleşmenin yine de gerçekleştirilebilmesi açısından herhangi bir önleyici etki teşkil etmemektedir.

Bu hallerde de söz konusu görülen davanın sulh yöntemi ile sonlandırılması gerçekleşir. Pay etme sözleşmesi yapılması ardından pay edimi gerçekleştirilen tereke mallarından taşınırlar yönelik olarak devir ve teslim, taşınmazlar için ise Tapu Dairesinde devir işlemleri gerçekleştirilir.

Pay etme sözleşmesi, taşınmazın devir sözleşmesinin noter huzurunda gerçekleştirileceği şartına istisnai hallerden birisidir. Bu doğrultuda da pay etme sözleşmesi noter onaylı olarak hazırlanmış ise, doğrudan sözleşmeyi tapuya ibraz ederek tescil sağlama olanağı meydana gelir.

Miras Taksim Davası Nasıl Sonuçlanır? Miras Taksim Sözleşmesi Örneği Şekli

Murisin kalan mirasının pay edilmesi noktasında her bir mirasçının biçim yönünden. Söz konusu koşullara uyması ve anlaşma sağlaması halinin söz konusu olamaması hallerinde, her mirasçı pay edimini mahkemeye taşıyabilmek için bir paylaşma davası açma hakkına sahip olabiliyor.

Söz konusu paylaşma davası, murisin son yerleşim yeri kapsamında faaliyet gösteren Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile açılması gerekir. Paylaşma davasını açan mirasçı, diğer her bir mirasçı davalı şekilde gösterebilme hakkına sahip olabilir.

Bunun dışında paylaşma davasının terekenin tamamını yani mirasın tümünü pay etme hedefi ile açılması gerekir. Paylaşma davasının açılışı için zaman aşımı konusunda bir süre belirlemesi gerçekleştirilmediği gibi bu yönden mirasın açılması ile birlikte başka bir biçimde pay etme uygulanıncaya dek bu davanın açılabilmesi mümkün olur. (Miras Taksim Sözleşmesi Örneği Şekli)

Bu haber toplam 642 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara