Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil Davası Nasıl Açılır? Nasıl İptal Olur, Kaç Yıl Geçerlidir?

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil Davası Nasıl Açılır? Nasıl İptal Olur, Kaç Yıl Geçerlidir?
Mirasçıların tümü, miras paylaşımı hakkında bir sözleşme imzalayarak bu işlemi tapuda resmileştirebilir. Bu, miras malvarlığının mirasçılar arasında adil bir şekilde bölüşülmesini ve tapu kayıtlarının güncellenmesini sağlar.

Miras taksimi, miras bırakanın ardından kalan mal varlığının mirasçılar arasında paylaştırılmasını içeren bir süreçtir. Bu süreç, mirasçıların elbirliği ile mülkiyet hakkından paylı mülkiyete geçiş yapmalarını sağlar ve genellikle bir miras taksim sözleşmesi ile resmileştirilir.

Miras taksim süreci ve sözleşmesi, mirasçıların haklarını korurken, miras bırakanın son arzularının da yerine getirilmesine yardımcı olur. Bu süreçle ilgili sıkça sorulan soruların detaylı cevaplarına geçelim:

Miras Sözleşmesi İptali Zamanaşımı Süresi Nedir?

Miras taksim sözleşmesinin iptali için belirli zaman aşımı süreleri bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali, kişinin sözleşme hakkında bilgi sahibi olmasından veya kendisinin mirastan hak sahibi olduğunu öğrenmesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, vasiyetin açılma tarihi veya sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren iyi niyetli kişilere karşı 10 yıl, iyi niyetli olmayanlara karşı ise 20 yıl gibi zaman aşımı süreleri uygulanır. Bu sürelerin geçmesi halinde iptal talebinde bulunmak mümkün olmayabilir.

Miras Sözleşmesi İptal Davası Nerede Görülür?

Miras sözleşmesi iptal davaları, Türkiye'deki hukuk sistemine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Bu tür davalarda mahkemeler, miras taksim sözleşmesinin şartlarını, mirasçıların iddialarını ve kanıtlarını değerlendirerek, sözleşmenin geçerliliği hakkında karar verirler.

Miras Taksim Sözleşmesi ile Tapuda İşlem Yapılır mı?

Evet, mirasçılar aralarında anlaşarak tapuda miras paylaşımını gerçekleştirebilirler. Mirasçıların tümü, miras paylaşımı hakkında bir sözleşme imzalayarak bu işlemi tapuda resmileştirebilir. Bu, miras malvarlığının mirasçılar arasında adil bir şekilde bölüşülmesini ve tapu kayıtlarının güncellenmesini sağlar.

Miras Taksim Sözleşmesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

Miras taksim sözleşmeleri, çeşitli nedenlerle iptal edilebilir. Bu nedenler arasında;

Vasiyet veya sözleşmenin, miras bırakan veya bir mirasçının tasarruf ehliyeti olmadan yapılmış olması,

Sözleşmenin hazırlanışı sırasında yanılma, korkutma, aldatma veya zorlama gibi unsurlarla baskı altında yapılmış olması,

Sözleşmenin içeriğindeki şartların hukuka aykırı veya genel ahlak kurallarına ters düşmesi,

Sözleşmenin Medeni Kanun’a uygun şekilde düzenlenmemiş olması,

Sözleşmede belirtilen paylaşımın gerçekleşmemesi,

Borçlar ve mirasçıların bu sorumluluğu yerine getirmemesi gibi durumlar bulunabilir.

Miras Taksim Sözleşmesi Tapu İptali ve Tescil Davası Nedir?

Miras sözleşmesi demek ölüm durumunda bırakılan malların kalan kişi ve bireyler arasında paylaşması anlamına gelmektedir. Geçerli bir miras taksim sözleşmesi tarafların memur önünde istek ve arzu beyanı yapması ile olur. Beyan sonrası itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Ölümün ardından mirasçılara intikal eden malın beyanı ve verasetçi olup olmadığı önem teşkil etmektedir. Resmi memur düzenlemesi ve tanıklık yapılmasının nedeni ise; miras sahiplerinin yani mirasçıların haklarının resmi şekilde belirlenmesi için önem teşkil etmektedir.

Kesinlik kazanan mallar üzerinde mirasçılar hak sahibi olacaktır. İntikal işlemi miras hak sahipleri için miras yakınlığı ile bölüşme yapılırken varisler kendi aralarında da pay bölümü yaparak da karar verilebilir.

Eğer noter imzalı bir sözleşme yapılmamış ise o zaman yapılması gereken tapu da mal bölüşümün isteminde bulunması gerekmektedir. Eğer taraflar arasında herhangi bir uyuşmaz durum olmadığı zaman direk mal alma hakkına da sahip olmaktalar.

Miras Taksim Sözleşmesi Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtilmek istenen bir durum söz konusudur. Eğer ölüm durumunda vefat eden kişinin borçları mirasçıları tarafından kabul edilmez ise reddi miras yapmak mümkün olmaktadır. Fakat reddi miras kabul edildiği zaman vefat eden kişinin ardından hiçbir hakka sahip olunamaz. Sonrasında da itiraz yapılamamaktadır.

Miras Taksiminde Zaman Aşımı Var mı?

Eğer miras taksim borçlarından ötürü herhangi bir zaman aşımı söz konusu ise kanunda bu durum ile ilgili herhangi bir madde veya açıklama bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra gelen olarak kanunda yer alan 10 yıllık zaman aşımı baz alınarak işlem yapıldığı bilinmektedir.

Ayrıca mal üzerinde herhangi bir zilyetlik (sahibi başkası olmasına rağmen bir mal üzerinde uzun dönem elinde olması veya mal üzerinden işlem yapması) söz konusu ise mal üzerinde zaman aşımı olmamaktadır.

Bu durumda vefat yada vefatlar durumunda kalan mallar için; taşınmaz malların tespit ve incelenmesi ve beyannamesi için dosya tutanağı açılır. Açılan tutanak sonrası beyanname için kadastro tarih belirler. Pay tespiti sonrası da zilyet var olup olmadığı da araştırılmaya alınır ve bu doğrultuda rapor çıkar.

Eğer Taraflar Mal Bölüşümü Yapamazsa Ne Olur?

Ölüm yada vefat durumunda taraflar yani mirasçılar mal bölüşümü yapamaz ise bu durumda miras bölüşümü için dava açılır ve mirasçılar yakınlık derecesine göre mal payı hakkına sahip olmaktadır.

Bu durum için genellikle profesyonel yardım sayılan avukat yardımı önem teşkil etmektedir. Diğer makalemiz olan Tapu İptal Davası konusunu okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 472 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara