Miras Tenfiz davası ne kadar sürer? Vasiyetnamenin Tenfiz davası kaç günde sonuçlanır?

Miras Tenfiz davası ne kadar sürer? Vasiyetnamenin Tenfiz davası kaç günde sonuçlanır?
Miras tenfiz davası, vasiyetnamenin yasal olarak uygulanması ve vasiyet alacaklılarının haklarının teslim alınması için önemli bir yoldur. Bu süreç, vasiyet alacaklılarının, mirasbırakanın son isteklerinin yerine getirilmesini anlamı taşımaktadır.

Miras tenfiz davası, vasiyetnamenin yasal olarak uygulanması ve vasiyet alacaklısının haklarının korunması amacıyla açılan bir davadır. Vasiyet alacaklısı, vasiyet edilen mal veya haklar üzerindeki mülkiyet hakkını, bu malın kendisi adına tescil edilmesiyle kazanır.

Bu süreç, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü bulunan kişilere veya yasal mirasçılara karşı yürütülür. İşte miras tenfiz davası hakkında detaylı bilgiler:

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nedir?

Vasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyet alacaklısının, mirasbırakanın ölümü sonrası vasiyetnamede kendisine bırakılan mal veya hakların teslim alınması ve resmi kayıtlara tescil edilmesi için açtığı davadır. Bu dava, vasiyetnamenin yerine getirilmesinden sorumlu kişiye ya da varsa yasal mirasçılara karşı açılır.

Vasiyetnamenin Tenfizi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetnamenin tenfizi davası için hazırlanacak dilekçede, vasiyetnameye ilişkin Sulh Hukuk Hakimliği kararı eklenir ve vasiyetnamenin uygulanması talep edilir.

Tenfiz Davası, yasal mirasçılar davalı gösterilerek, mirasbırakanın son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Vasiyetnamenin tenfizi davası için yetkili mahkeme, mirasbırakanın son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu mahkeme, davanın konusu ve niteliklerine göre işlemleri yürütecek ve karar verecektir.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Zamanaşımı Var mıdır?

Evet, Türk Medeni Kanunu'nun 602. maddesi uyarınca, vasiyet alacaklısının dava açma hakkı, vasiyetnamedeki hükümlerin öğrenilmesinden veya vasiyet borcunun ödenebilir hale gelmesinden itibaren on yıl sonra zamanaşımına uğrar. Bu süre içinde dava açılmazsa, hak kaybına uğranabilir.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Ne Kadar Sürer?

Vasiyetnamenin tenfizi davasının süresi, dava dosyasının niteliğine, işlemlerin hızına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir.

Genellikle, bu tür davaların ilk derece mahkemesinde sonuçlanması 6 ila 10 ay arasında sürmektedir. Ancak, İstinaf ve Yargıtay aşamaları da dikkate alındığında, süreç 1 yıla kadar uzayabilir.

Yargıtay Kararı: Miras tenfiz davası ne kadar sürer ve İtiraz Süreleri Nedir?

VASİYETNAMENİN TENFİZİ VE TENKİS DAVASI - MİRAS BIRAKANIN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE BİLDİRİLEN TAŞINMAZLARI DIŞINDA MURİSLERİNDEN İNTİKAL ETMEMİŞ TAŞINMAZLARININ BULUNDUĞU.

MURİSİN TEREKESİNDE BULUNAN TÜM AKTİF VE PASİFİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olaya gelince, bir araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur.

Miras bırakanın tapu müdürlüğünce bildirilen taşınmazları dışında murislerinden intikal etmemiş taşınmazları bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı tarafından bunlar bildirildiği halde tenkis hesabı yapılırken bu taşınmazlar gözetilmiş değildir.

Hal böyle olunca, murisin terekesinde bulunan tüm aktif ve pasifinin araştırılması, uzman bilirkişiden alınacak rapor ile tenkis miktarının belirlenmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulması isabetli değildir.

Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara