Miras yoluyla intikal işlemleri nasıl yapılır? Ölen kişinin veraset ilamı nasıl alınır?

Miras yoluyla intikal işlemleri nasıl yapılır? Ölen kişinin veraset ilamı nasıl alınır?
Miras davası ve intikal süreci, miras bırakanın malvarlığının hukuki yollarla mirasçılara devredilmesini sağlar. Bu süreçte veraset ilamının alınması, ilgili kurumlara başvurularak gerekli işlemlerin yapılır.

Miras davası ve intikal, miras bırakanın ölümü sonucu mirasın hukuki süreçlerle mirasçılara devredilmesini ifade eder. Miras intikali, mirasçılara malvarlığı değerlerinin bedelsiz olarak geçmesi anlamına gelir ve bu süreçte çeşitli aşamalar bulunur. Mirasçılardan herhangi birinin, ilgili Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak mirasın intikalini talep etmesi yeterlidir. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanmışsa ve mirasçılık belgesi yani veraset ilamı temin edilmişse, miras intikali resmi olarak gerçekleştirilebilir.

Miras Davası ile İntikal Nasıl Yapılır?

Miras intikali için ilk adım, mirasçılık belgesi yani veraset ilamının alınmasıdır. Veraset ilamı, mirasçıların miras bırakana ait taşınmaz ve diğer malvarlıkları üzerindeki paylarını resmi olarak gösteren bir belgedir. Bu belge, mahkeme kararıyla ya da noterlikten alınabilir. Mirasçılık belgesi elde edildikten sonra, taşınmazın bulunduğu belediyeye ve ardından veraset ve intikal vergi dairesine başvurulur. Bu adımlar tamamlandıktan sonra ilgili Tapu Müdürlüğü'ne başvurularak tapu intikali gerçekleştirilir.

İntikal İçin Tüm Mirasçılar Gerekli mi?

Miras intikali işlemleri için tüm mirasçıların başvurmasına gerek yoktur. Mirasçılardan herhangi birinin, ilgili Tapu Müdürlüğü'ne intikal başvurusunda bulunması yeterlidir. Ancak, mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa, bu durum işlemleri karmaşıklaştırabilir.

Miras İntikali Ne Kadar Sürer?

Miras intikali işlemleri, genellikle tescil tarihinden itibaren en fazla iki hafta içerisinde tamamlanır. Bu süreç, gerekli belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara yapılacak başvuruların tamamlanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ölen Kişinin Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı, miras bırakanın ölümü sonrası mahkeme ya da noterlik aracılığıyla alınabilir. Mahkemede dava açılması veya noterlikten işlem yapılması yoluyla veraset ilamı çıkarılır. Mahkeme, mirasçıları belirleyerek veraset ilamını tanzim eder. Noterlikler de veraset ilamı çıkarabilir.

Ölümden Kaç Gün Sonra Veraset İlamı Alınır?

Veraset ilamı, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren herhangi bir zamanda alınabilir. Kanunlar, veraset ilamı almak için ölümden sonraki belirli bir süre sınırı koymamıştır. Bu, mirasçıların esnek bir zaman diliminde veraset ilamı talebinde bulunabilecekleri anlamına gelir.

Veraset İlamı İşlemi İle Mirasın İntikali Nasıl Yapılır?

Mirasın alınabilmesi için mirasçıların yapması gereken ilk ve en önemli işlemlerden biri veraset ilamının alınmasıdır. Veraset ilamı diğer bir adıyla mirasçılık belgesi, noterlerden veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilmektedir. Veraset ilamı mirasçıların yasal olarak ölen kişinin mirasçısı olduklarını gösteren belgedir.

Noterden veraset ilamının alınabilmesi için kişilerin soy bağının bulunması gerekmektedir. Nüfus kayıtlarında herhangi bir kapalı kaydın olmaması halinde noterden belirli bir ücret karşılığında veraset ilamı alınabilmektedir.

Veraset ilamı kimlerin yasal mirasçı olduklarını kanunen gösteren resmi belgedir. Mirastan pay alacak kişilerin mirastan alacakları paylar bu belgelerde gösterilir. Veraset ilamının alınmasının ardından mirasın intikali için işlem başlatılması gerekir.

Miras Davası İle Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasçılar arsında paylaşılamayan miraslar için veya mirasa ilişkin diğer sorunlar için yargı yoluna gidilmesi mümkündür. Ölen kişinin saklı pay mirasçılarının paylarının, muris tarafından ölmeden önce muvazaalı yani şüpheli bir işlem ile devir yapması halinde ya da diğer mirasçıların haklarının ihlal edilmesi ile miras davası açmak zorunlu hale gelir.

Miras davası kapsamında:

  • Tenkis davası,
  • Ortaklığın giderilmesi davası,
  • Muris muvazaası nedeniyle iptal davası vb.

Davalar görülebilir. Ortaya çıkan uyuşmazlık türüne ve miras oranlarına göre açılacak dava türlerinin kapsamı da değişiklik göstermektedir.

Sözleşme İle Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasın taraflar arasında paylaştırılması hakkında mirasçıların mutabakata varmaları halinde, noterden yapacakları miras paylaşımı sözleşmesi ile mirasın intikalini sağlayabilirler. Miras taksim sözleşmesi ile mirasın intikali için gerekli ilk şart tarafların aralarında anlaşmasıdır. Sözleşme ile paylı mülkiyet şeklinde veya gayrimenkul paylaşılması yöntemleri ile yapılabilmektedir.

Mirasın intikali için diğer bir yöntem ise tapu müdürlüklerinden miras intikalinin gerçekleştirilmesidir. Mirasçılardan herhangi birinin veraset ilamı, tapu kaydı, rayiç bedeli yazısı vb. belgeler ile tapu müdürlüklerine başvuru yapılmasıdır.

Yasal mirasçıların elbirliği şeklinde intikali sağlanabilmektedir. Paylı mülkiyette, elbirliği ile mülkiyetten farklı olarak mirasçılardan herhangi birinin kendine ait payını farklı bir üçünü kişiye satabilmesi ön görülmüştür.

Bu haber toplam 271 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara