Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir? Ölen kişinin mirasçıları kimler olur?

Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir? Ölen kişinin mirasçıları kimler olur?
Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir? | Miras hukuku, gün geçtikçe önemini ve güncelliğini artıran bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir? | Miras hukuku, gün geçtikçe önemini ve güncelliğini artıran bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu anlamda, kimlerin birer “mirasçı” sayılacağı, hangi mirasçının terekeden ne payla kazanım sağlayacağı gibi sorular da önem kazanmıştır. Yazımızda, bu gibi temel sorulara yanıt arayacağız.

Türk Miras Hukukunda Kimler Mirasçı Olabilir?

Buna göre; bir kişi ölürse, bu kişinin yasal (zorunlu olarak mirasçı olan kişiler yasal mirasçı olarak adlandırılır.) ya da seçimlik (miras bırakanın seçmiş olduğu) mirasçıları ortada kalan mal varlığı değerlerini yasal olarak bölüşürler.

Miras Hukukun Türk Hukukundaki Dayanakları Nedir?

Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bireylere tanınmış en temel haklardan biridir. Anayasa’nın 35.maddesine göre, “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.” Bu durumda, ölen kişiye miras bırakan (muris), bölüşülecek olan mal varlığı değerine tereke ve mal varlığı değerinin bölüşümünün yapılacağı ardıl kişilere ise mirasçı veya varis denir.

Türk Medeni Kanunu’nun 599.maddesine göre, “mirasçıların tümü, murisin ölümüyle terekeyi bir bütün olarak kanun gereğince” edinirler.

Keza; murisin tüm ayni haklarını, alacak haklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazları üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Elbette, MURİSİN BORÇLARINDAN DA SORUMLUDURLAR.

Yasal Mirasçılar ve İradi/Atanmış Mirasçılar

Mirasçılar, kendi aralarında iki kısımda incelenmektedir. : Yasal mirasçılar ve atanmış/iradi mirasçılar.

  1. Yasal Mirasçılar: Yasal mirasçı, miras bırakan doğrudan doğruya seçmemiş de olsa “mirasçı” sıfatıyla terekede hak sahibi olan kişilerdir. Asıl olarak inceleyeceğimiz mirasçı türü, yasal mirasçılardır. Aşağıda detaylı olarak incelenmiştir.
  2. İradi Mirasçılar: Bunlar, murisin kendi tasarrufuna göre belirleyeceği seçimlik kişilerdir. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Ancak muris, bir yasal mirasçısı bulunmasına rağmen mirasının tamamını bir iradi mirasçıya bırakamaz.

Çünkü yasal mirasçıların bir “saklı payları” vardır. Yani, muris istese de istemese de yasal mirasçılara bir pay bırakmak zorundadır. | Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir?

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

  1. Birinci Dereceden Mirasçılar

Bunlar, miras bırakanın alt soylarıdır. Yani, miras bırakanın kan hısımlığına dayanan, öz çocuklarıdır.

Çocuklar; cinsiyet, yaş gibi ayırdımlara tabi tutulmaksızın terekeden EŞİT derecede pay alırlar. Eğer mirasçı olan çocuklardan biri miras bırakandan daha önce ölürse, onun payını çocuğu alır. Yani, bu durumda miras bırakanın torunu da mirasçı olacaktır.

  1. İkinci Dereceden Mirasçılar

Bunlar, miras bırakanın alt soyunun olmadığı durumlarda söz konusu olan mirasçılardır. Miras bırakanın anne ve babası, EŞİT olarak ikinci dereceden mirasçı olarak kabul edilir.

Eğer ikinci dereceden mirasçı olan anne baba, miras bırakandan önce ölmüşse, onların alt soyu terekeden pay sahibi olur.

Yani, miras bırakanın alt soyu olmadığı durumlarda üst soyu olan anne babasının yasal mirasçı olması halinde, eğer üst soy olan anne baba miras bırakandan önce ölürlerse, o anne babanın diğer çocukları terekeden pay sahibi olur. Son tahlilde, miras bırakanın kardeşleri de yasal mirasçı olabilir.

  1. Üçüncü Dereceden Mirasçılar

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.

Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefi yet yoluyla kendi alt soyları alır. Sağ kalan eş de üçüncü dereceden mirasçıdır. Aşağıda sağ kalan eşin durumu incelenmiştir:

Eşin Mirastan Alacağı Pay ve “Mahfuz Hisse”

Sağ kalan eş varsa, bu eş de en önemli mirasçılardan biridir.

  • Sağ kalan eş, mirası miras bırakanın alt soyu ile bölüşüyorsa, terekenin ¼’ünü;
  • Sağ kalan eş, mirası üst soyu ile bölüşüyorsa terekenin yarısını;
  • Sağ kalan eş, miras bırakanın büyük ana-babasıyla bölüşüyorsa terekenin ¾’ünü, kendinden başka mirasçı yoksa terekenin tamamını edinir.

Saklı pay oranları ise, aşağıdaki gibidir: Alt soylar, kanunen kendi paylarına düşen kısmın en az yarısını; üst soylar kanunen kendi paylarına düşen kısmın en az ¼’ünü; sağ kalan eş ise kanunen kendi payına düşen kısmın tamamını SAKLI PAY olarak elinde bulundurur. | Mirasçı Kimdir? Mirasçı Kime Denir?

Bu haber toplam 470 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara