Mirastan Gelen Mallara Eş Ortak Olur Mu? O Kritik Soruya Yanıt Yargıtay’dan Geldi!

Mirastan Gelen Mallara Eş Ortak Olur Mu? O Kritik Soruya Yanıt Yargıtay’dan Geldi!
Yargıtay, eşlerden birine miras yoluyla geçen mal veya paranın, ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal olarak kabul edileceğine ve boşanma durumunda mal paylaşımına dahil edilemeyeceğine hükmetti.

Evlilik sürecinde ve özellikle boşanma durumunda mal paylaşımı, eşler arasında önemli bir konudur. Türk Medeni Kanunu'na göre, miras yoluyla elde edilen malların paylaşımı ve eşlerin bu konudaki hakları aşağıda belirtilen şekildedir:

Mirastan Gelen Mallara Eş Ortak Olur Mu?

Eşlerden birine miras yoluyla intikal eden mal veya haklar, o eşin kişisel malı olarak kabul edilir. Bu bağlamda, miras yoluyla elde edilen mallar, evlilik birliği içinde veya boşanma sırasında mal paylaşımına dahil edilmez. Yani, eşlere miras kalan mallar, mirası bırakanın vasiyeti veya kanuni miras hükümleri çerçevesinde sadece mirası alan eşe aittir ve diğer eşin bu mallar üzerinde herhangi bir hak iddiası bulunmamaktadır.

Babadan Kalan Miras Boşanmada Paylaşılır mı?

Eşlerden birine babadan veya herhangi bir yakınından kalan miras, evlilik birliği sürdüğü sürece ve boşanma durumunda da o eşin kişisel malı olarak kabul edilir. Bu nedenle, boşanma davası sırasında mal paylaşımı yapılırken, eşin babasından veya başka bir yakınından kalan miras, diğer eş tarafından talep edilemez ve paylaşıma dahil edilmez.

Boşanma Davasında Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Boşanma davası sırasında paylaşılmayan mallar arasında eşlerden birinin kişisel kullanımına ait eşyalar, evlilik öncesi eşlerden birine ait olan mallar, eşlerden birine miras yoluyla intikal eden mallar, evlilik sırasında karşılıksız olarak elde edilen değerler (hediye gibi), manevi tazminat alacakları ve kişisel malların yerine geçen değerler bulunur. Bu mallar, evlilik birliği içinde ya da boşanma sırasında mal rejiminin tasfiyesine dahil edilmez.

Boşanmada Miras Üzerinde Eşim Hak İddia Edebilir mi?

Evlilik birliği içinde veya boşanma sırasında, eşlerden birine miras yoluyla intikal eden mallar üzerinde diğer eşin herhangi bir hak iddiasında bulunma hakkı yoktur. Aynı şekilde, eşlerden birine miras yoluyla geçen manevi tazminatlar da kişisel mal olarak kabul edilir ve diğer eş tarafından talep edilemez. Bu durum, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri ile korunmaktadır.

Mirastan Gelen Mallara Eş Ortak Olur Mu? O Kritik Soruya Yanıt Yargıtay’dan Geldi!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, miras hukukunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Buna göre, bir eşin miras yoluyla elde ettiği mal veya para, ortak hesaba yatırılsa dahi kişisel mal olarak kabul edilecek. Bu karar, Türkiye'deki evliliklerde mirasın ve mal paylaşımının nasıl ele alınacağına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Mirastan Gelen Mallara Eş Ortak Olur Mu?

Bursa'da 1984'te evlenen bir çiftin boşanma davasının ardından ortaya çıkan bu durum, Yargıtay'ın gündemine geldi. Davacı kadın, babasından kalan mirası, kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırdığını, ancak kocasının bu parayı habersizce çektiğini iddia etti. Davacı, 138 bin TL'nin tahsilini talep ederken, davalı koca bu talebi reddetti.

Miras Malı Ortak Hesapta Olsa Bile Kişisel Sayılacak

Mahkeme, müşterek hesaptaki paranın tarafların müşterek çocuğunun sünnet düğünü ve ortak evin tadilatı için kullanıldığı yönünde davalı tarafın savunmasının kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Ancak bu karar, davalı koca tarafından temyiz edildi ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ele alındı.

O Kritik Soruya Yanıt Yargıtay’dan Geldi!

Yargıtay'ın verdiği kararda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 220/2. maddesine atıfta bulunularak, bir eşin miras ya da karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığının kişisel mal olarak kabul edileceği vurgulandı. Mahkeme, müşterek hesaba yatırılan paranın, davacıya ölen babasından intikalen gelen kişisel malvarlığı olduğunu ve bu durumun paranın niteliğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Yargıtay'dan Miras Hukukunda Emsal Karar

Bu karar, Türkiye'deki miras hukuku uygulamalarında yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. Özellikle evlilik birliği içerisinde miras yoluyla elde edilen malların statüsü konusunda ortaya çıkan belirsizlikleri gideriyor ve kişisel mal kavramını daha net bir şekilde tanımlıyor. Yargıtay'ın bu emsal kararı, benzer durumlar için önemli bir referans noktası oluşturacak ve miras hukukunda adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara