Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır? Mirasta pay neye göre belirlenir?

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır? Mirasta pay neye göre belirlenir?
Eşin miras payı, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olması durumunda ¼'tür. Eğer miras bırakanın çocukları ve eşi birlikte yaşıyorsa, mirasın dörtte biri eşe, geriye kalan dörtte üç kısım çocuklara ayrılacaktır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır? Miras hukuku kapsamında miras bırakanın devrettiği mirastan pay alacak olanlar, miras bırakanın yasal mirasçıları olarak adlandırılmaktadır.

Yasal mirasçılar içinde vefat edenin kan hısımları, vefat ettiğinde sağ ise eşi ve varsa evlatlığı da yer almaktadır.

Mirasta pay dağılımı nasıl yapılır?

Türkiye'de, bir kişinin mirasının nasıl paylaştırılacağı, Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre belirlenir. TMK'ya göre, bir kişinin mirası, önce eşi (vefat edenin mirasçısı), daha sonra çocukları (altsoy), anne-baba (üstsoy) ve kardeşler (üstsoy) arasında paylaştırılır. Eğer ölen kişinin eşi ve çocukları yoksa, miras anne-baba ve kardeşler arasında paylaştırılır.

Eğer ölen kişinin eşi hayatta ise, mirasın ¼'ü eşine, ¾'ü ise çocukları arasında eşit olarak paylaştırılır.

Eğer ölen kişinin eşi yoksa ve çocukları varsa, miras çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Eğer ölen kişinin eşi ve çocukları yoksa, miras anne-baba ve kardeşler arasında paylaştırılır.

Eğer ölen kişinin eşi ve çocukları yoksa ve anne-baba veya kardeşleri yoksa, miras yoktur ve devlete kalır.

Muris Muvazaası Davası Emsal Karar! Bedel farkı Tek Başına Kanıt Değildir

Mirasta kim ne kadar pay alır?

Türk hukuk sisteminde belirlenen zümre usulü, yasal mirasçıların belirlenmesinde ve mirastan kim ne kadar pay alır sorusunun yanıtlanmasında etkili olmaktadır.

Bu usule göre esasen bir zümrenin mirasçılığı diğer zümrenin miras almasına engel olmaktadır. Dolayısıyla miras paylaşımında pek çok kişinin kafasında karışıklık yaşaması ve miras hukuku alanında uzman avukat desteğine başvurması söz konusu olmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre belirlenen zümre usulünde yasal mirasçılar şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Miras bırakanın çocukları ve torunları
  2. Miras bırakanın sağ olması halinde anne ve babası ve bunların çocukları (kardeşler, yeğenler)
  3. Miras bırakanın büyükanne ve büyükbabası ve bunların çocukları (hala, teyze, dayı, amca gibi akrabalar)

Miras hukukunda bu şekilde bir zümre usulü uygulanmaktadır. Bu prosedüre göre bir örnekle açıklama yapmak gerekirse, miras bırakanın iki çocuğu var ve aynı zamanda ana babası da hayatta ise miras bırakanın altsoyu öncelikli mirasçı olacağı için ölenin hayatta olan ana ve babası mirastan pay alamayacaktır.

Dolayısıyla miras bırakanın eşi ya da çocuğu hayattaysa anne ve babasına miras düşmemektedir. Ayrıca miras bırakan sağlığında evlat edinmiş ise evlatlık da mirastan vefat edenin çocukları gibi faydalanabilmektedir.

Mirasta Saklı Pay Nedir? Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın kanunen yasal mirasçılarının, miras üzerinde Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddelerinden doğan ve koruma altına alınan paylarını ifade etmektedir.

Miras hukukunda yasal mirasçılar miras bırakana kanunen mirasçı olan kişilerdir. Fakat mirasın pay edilmesi hususunda miras bırakanın iradesine de yer verilmiştir.

Bu kapsamda vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufları yapma imkanı getirilmiştir. Ancak bu belgeler ile mirasçıların yasal miras haklarının zedelenmemesi için kanun koyucu mirasçıların saklı payı üzerindeki paylarını tenkis davası ile talep etme imkanı bulunmaktadır.

Miras hukukunda saklı pay mirasçılar ile Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

  1. Miras bırakanın alt soyu (çocukları, torunları)
  2. Miras bırakanın üst soyu (anne ve babası)
  3. Miras bırakanın eşi

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Saklı pay miktarında kimin ne kadar pay alacağı şu usule göre gerçekleştirilmektedir:

  • Alt soyun saklı payı, mirasın yarısına tekabül eder.
  • Üst soyun saklı payı ana ve babanın her biri için mirasın dörtte biridir.
  • Eş varsa saklı pay oranı eşin kimlerle birlikte mirasçı olduğuna göre değişir. Bu bağlamda sağ kalan eş, miras bırakanın çocuklar ya da ana babası ile birlikte mirasçı olması durumunda saklı pay mirasın tamamıdır.

Mirasta pay neye göre belirlenir?

Mirastan alınacak payın belirlenmesi, Türk Medeni Kanunu’nda zümre sistemi ile düzenlenmiştir. Bu sistem, alt zümrede mirasçı bulunması halinde üst zümrenin miras hakkının ortadan kaldırdığı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, birinci zümrede mirasçı varsa, ikinci zümre veya üstündeki diğer zümreler miras alamazlar.

Miras Pay Oranları Nasıl Hesaplanır?

Çocuklar için: Yasal miras paylarının yarısı çocuklara ait olan saklı paydır.

Anne ve Baba için: Mirasın dörtte biri anne ve babaya saklı pay olarak ayrılır.

Eş için: Çocuk veya anne-baba varsa eşin miras payı mirasın tamamı olabilir, diğer durumlarda ise dörtte üçü eşe bırakılabilir. Evlat edinen çocuklar da, öz çocuklar gibi saklı pay hakkına sahiptir.

Eşin Miras Payı Ne Kadar?

Eşin miras payı, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olması durumunda ¼'tür. Eğer miras bırakanın çocukları ve eşi birlikte yaşıyorsa, mirasın dörtte biri eşe, geriye kalan dörtte üç kısım çocuklara ayrılacaktır. Bu paydaşlık, mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar, her bir mirasçının hakkını korur ve miras konusunda aile içi uyuşmazlıkları en aza indirgemeye yardımcı olur.

Bu haber toplam 615 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara