Murisin Malvarlığı Nasıl Araştırılır?

Murisin Malvarlığı Nasıl Araştırılır?

Murisin Malvarlığı Nasıl Araştırılır? Murisin ölümünün ardından, mirasçılar üzerinden nasıl haklar doğduğunun tespit edilmesi gerekir. Bunun için en önemli belge vasiyettir. Ancak vasiyetname düzenlenmemesi durumunda başvurulacak yollar farklıdır.

Medeni Kanun uyarınca, Türk Hukukunda derece sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre, murisin 1,2 ve 3. Dereceden altsoy ve üstsoyuna kanunca öngörülen oranda miras kalacaktır.

Murisin ölümüyle beraber belirlenmiş miras oranları ve bırakılan miras ortaya çıkacaktır.

Mirasın Paylaştırılmasında Esaslar Nelerdir?

Murisin ölümünün ardından, mirasçılar üzerinde doğacak mülkiyet hakkı kanunen belirlenmiştir. Bu mülkiyete, el birliği ile mülkiyet adı verilmiştir. El birliği ile mülkiyet esasında mirasçıların ayrı hareket etmesi oldukça zordur.

Bu yüzden mirasçılardan birinin ya da hepsinin talebi üzerine, el birliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılabilmektedir. Eğer ki mirasçılar arasında miras paylaşımı hakkında sorunlar yaşanırsa, miras paylaşım davası açılabilecektir. Aynı zamanda mirasta hukuka aykırı devirlerin olduğu tespit edilirse, muris muvazaası gibi işlemlerden de söz etmek mümkün olacaktır.

Veraset İlamının Alınması

Miras bırakanın mal varlığının araştırılması için en önemli adım, veraset ilamının alınması olacaktır. Veraset ilamının bir diğer ası mirasçılık belgesidir. Veraset ilamının alınabilmesi için notere başvuru yapılacaktır.

Bu başvurunun aynı zamanda Sulh Hukuk Mahkemesine de yapılması mümkündür. Ancak bu işlemde noter çok daha hızlı sonuç vermektedir. Veraset ilamının alınmasının ardından, söz konusu belgede tüm bilgilere ulaşılabilecektir. Eğer ki belgede bilinenin aksine yanlışlıklar söz konusu ise dava açılması mümkündür. Miras bırakanın gayrimenkulleri olması durumunda ise tapu müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekecektir.

Murisin Banka Hesabında Para Bulunması

Murisin mal varlığı araştırılması yapılırken en önemli adımlardan biri de, murisin banka hesabında para bulunup bulunmamasıdır. Eğer ki murisin banka hesabında para olduğu düşünülüyorsa, mirasçıların direk başvuruda bulunması söz konusu olmayacaktır.

Bu işlem için öncelikle veraset ilamının alınması gerekecektir. Veraset ilamının alınmasının ardından mutlaka, Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesi gerekir. Bu verginin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde banka bu vergiyi kontrol edecek ve ödenmemişse kesintide bulunabilecektir.

Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesinin ardından, verginin ödendiğine dair onaylı bir belge alınmaktadır. Bu belge ile bankalara başvurulması mümkündür. Bankalara başvurulduğu takdirde, banka görevlisi, murisin hesabına ilişkin her türlü bilgiyi içeren bir belge verecektir. Bu belgede hesaptaki her türlü bilgi yer alacaktır. Ardından hesaptaki para söz konusu mirasçıya teslim edilecektir.

Bu işlemin yapılabilmesi için mutlaka mirasçı olmak gerekmektedir. Aksi takdirde, işlemi yapmaya kişinin yetkili olmadığına karar verilir. 3. Kişilerin bu işlemi yapmaya yetkisi yoktur. Ancak söz konusu işlem için tüm mirasçıların gitmesi gerekmemektedir. Eğer ki mirasçılar kendi aralarından birini söz konusu işlem için yazılı olarak yetkili kılarsa, yetkilendirilmiş mirasçı işlemleri yapabilecektir ve herhangi bir hukuki sorun doğmayacaktır.

Bu haber toplam 221 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara