Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar. Reddi miras davası talebi, miras beyannamesinin açıldığı yerin, Sulh mahkemelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Reddi Miras Davalarına Sulh hukuk mahkemeleri bakar.

https://www.youtube.com/watch?v=lLs_3YC3OVk
Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Mirası reddetmek isteyen kişiler hâkimlerce çağırılır. Kişi mirası almayı istemediğini ve reddi miras yaptığını sözlü veya yazılı beyan olacak şekilde, bir tutanakla tespit eder.

Reddi Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Mirasın reddi dilekçesi, mirası bırakan kişinin vefatından sonraki 3 ay içerisinde, gerekli mecralara iletilmelidir. 3 ay içerisinde mirasın reddi talebinde bulunmayan kişiler, istemeseler bile mirası almak zorunda kalırlar.

Mirasın reddi mahkemesi süresi içerisinde, kişiler tarafından yapılmış olan ret beyanı, Sulh mahkemesi tarafından kütüğe işlenir ve kişi mirası reddetmiş sayılır. Reddi miras yapan mirasçı, eğer isterse mirası kabul etmediği konusunda bir evrakı mahkemeden alabilir.

Mirasın Reddinde Alacaklıların Hakkının Korunması

Mirasın reddinde alacaklıların korunması, miras bırakanın alacaklılarından mallarını kaçırması için, yaşadığı esnada muvazaalı olarak yaptığı işlemlerin önü kesilmeye çalışılmasıyla sağlanmaktadır.

Kanunun 618. Maddesince, reddi miras yapan mirasçılar, murisin ölümünden 5 yıl önceki zaman dilimi içerisinde, kendisinden devraldıkları ve geri vermek zorunda oldukları malların ederi oranınca, alacaklılara karşı sorumlu tutulmaktadır.

Mirasçıların çeyiz ve eğitim masrafları, bu kapsamın haricinde yer almaktadır.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Reddi miras yapmanın yolu, mirasçınınkendisine bırakılan mirastan feragat ettiğini bildirmek amacıyla, hakim karşısına çıkıp sözlü ya da yazılı beyan yapmasıyla gerçekleşmektedir. Mirasın reddi için hazırlanan beyannamede herhangi bir kayıt veya şart yer almaz.

Mirasın Gerçek Reddi

Gerçek reddi miras, Medeni Kanunun 609. Maddesinde belirtilen kurala göre, ayırt etme kudretine sahip olan ergin mirasçıların, miras bırakanın ölümü ve mirasın kendisine kalma durumu meydana geldikten sonra, reddi miras talebini ilgili sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesiyle gerçekleşir.

Mirasçının, reddi miras talebini gerçekleştirmesi esnasında uymak zorunda olduğu bir şart ya da kural bulunmamaktadır. Mirasçı mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmelidir. Bunu yanında, mirasın bir kısmını reddetmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Mirasın Hükmen Reddi

Hükmen reddi miras, Türk Medeni Kanununun 605. Maddesinde belirtildiği üzere, miras bırakanın ölüm zamanında borçları sebebiyle aczi açık bir şekilde anlaşılıyorsa ya da bir belge ile kanıtlanmış ise, hükmen reddi miras gerçekleşmiş olur.

Bundan sonrasında, mirasçıların reddi miras işlemi için bir beyanda bulunmaları gerekmez. Kişiler hükmen mirası reddetmiş sayılırlar.

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara