Resmi Vasiyetname Nedir: Şartları, Şekli ve İptali Nasıl Olur?

Resmi Vasiyetname Nedir: Şartları, Şekli ve İptali Nasıl Olur?
Resmi Vasiyetname, bir kişinin malvarlığının ölümünden sonra nasıl paylaştırılacağına dair resmi olarak, yani yetkili makamlar (noter veya mahkeme) huzurunda yapılan yazılı bir beyandır. Peki, Şartları, Şekli ve İptali Nasıl Olur?

Resmi Vasiyetname Nedir: Ölmeden önce bırakılan vasiyetnameler miras bırakacak kişinin ölümünden önce kendi el yazısıyla ya da sözlü beyanıyla yapılabileceği gibi görevli memur huzurunda miras paylaşımı ve miras bırakacak kişinin arzu ve isteklerini belirtmek amacıyla hazırlanmaktadır.

Resmi Vasiyetname- Resmi Vasiyetnamenin İptali Nasıl Olur?

Vasiyetnameler ne şekilde hazırlanıyor olursa olsun kanuni anlamda bazı şekil şartlarına uyulması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde mirastan pay sahibi olacak kişiler dava açarak vasiyetname iptalini isteme hakkına sahiptir.

Resmi vasiyetname- resmi vasiyetnamenin iptali miras bırakanın vasiyetname hazırlama şartlarına uygun olmaması şeklinde gerçekleşebileceği gibi irade beyanının zorla gerçekleşmesi veya miras bırakanın ayırt etme gücüne sahip olmaması gibi gerekçelerle de açılabilmektedir.

Resmi Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Resmi vasiyetname düzenleme yetkisi noterlere, sulh hakimine ve kanunda belirtilmiş görevlilere verilmiş bir görevdir. İki tanık huzurunda miras bırakacak kimse mallarının paylaşımı ve arzu isteklerinin belirtilmesi hususunda resmi görevli önünde vasiyetname düzenleme hakkına sahiptir.

Resmi vasiyetname düzenlenirken fiili ehliyete sahip olmayan, okur yazar olmayan, kamu hizmetinden yasaklı olan ve miras bırakanın kanuni mirasçıları tanık olarak yer alamamaktadır.

Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası Açma Şartları

Vasiyetnamenin iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme ölen mirasçının son yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesidir. Noterde yapılan vasiyetnamenin iptali için birtakım şartların gerçekleşmiş olması zorunludur:

  • Resmi vasiyetname düzenlenirken miras bırakanın ayırt etme gücünün ve fiili ehliyetinin bulunmaması,
  • Vasiyetnamenin miras bırakanı korkutarak, aldatarak ve zorlayarak hazırlanması,
  • Vasiyetnamede belirtilen şartlar hukuka aykırı olarak düzenlenmiş ise,
  • Vasiyetname hazırlanması resmi şartlara aykırı olarak yetkisiz kişiler ve tanıklar ile birlikte imzalanmışsa

Mirastan pay sahibi olacak kimse vasiyetnamenin iptali davası açarak delilleriyle birlikte hazırlanacak resmi vasiyetnamenin hukuka aykırı düzenlendiğini iddia edebilir.

Vasiyetname İptalinde Dava Açma Süreleri

Vasiyetnamenin iptali davasının açılmasında zamanaşımı süreleri medeni kanunda belirtilmektedir. Vasiyetnamede zamanaşımı;

  • İptal davası açma hakkı miras bırakanın yapmış olduğu tasarrufu, iptal sebebini ve mirastan pay sahibi olduğunu öğrenmesinden itibaren 1 yıl içinde davacıya bırakılmıştır.
  • Davacı, vasiyetname iptali davasını iyi niyetli davalılara karşı 10 yıl içinde açmak zorundadır.
  • Davacı iptal davasını kötü niyetli davalılara karşı 20 yıl içinde açmak zorundadır.

Vasiyetnamenin hazırlanmasında miras bırakanı zorlayan, miras bırakanı bakmamakla tehdit eden mirasçıların kötü niyetli oldukları kabul edilmektedir.

Resmi Vasiyetname Nedir ?

Resmi Vasiyetname - Resmi Vasiyetnamenin İptali, Resmi Vasiyetname İki tanık huzurunda Sulh Ha­kimi, Noter veya kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli tarafından düzenlenir. Vasiyetnamenin Türkçe olması lazımdır.

Vasiyet yapan Türkçe bilmiyorsa; diyecekleri tercüman aracılı­ğıyla alınır ve yazıldıktan sonra, vasiyetnamenin muhtevası yine tercüman aracılığıyla anlatılır.

Resmi vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyet­namenin aslını saklamak zorundadır. Vasiyetçi, okuma-yazma bilmiyorsa; memur va­siyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üze­rine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içer­diğini beyan eder.

Bu beyan hazır bulunan tanıklar huzurunda yapıldığını ve tasarruf yapmaya haziz gördüklerini, hemde vasiyetnamenin şahit ve memurun huzurunda yapıldığı, miras bırakana yazılan vasiyetname okunduğunu, okunan vasiyetnameyi kendisinin rızası ile yazarak veya yazdırarak altını tüm huzurdakiler imzalarlar Resmi Vasiyetnamenin İptali Nedir Resmi Vasiyetnamenin İptali Mirasbırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir.

Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?

Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası, Vasiyetname mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulu madiği bir sırada yapılmışsa, Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorla ma sonucunda yapılmışsa, Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise, Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılması durumunda Resmi Vasiyetnamenin İptali Davası Açılır.

Yargıtay Kararı - Resmi Vasiyetname Nedir: Şartları, Şekli ve İptali Nasıl Olur?

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI. HAKİMİN İPTAL SEBEBİYLE BAĞLI OLUP SADECE ESASA İLİŞKİN SEBEPLERE DAYANILARAK İPTAL DAVASI AÇILMIŞSA ŞEKLE İLİŞKİN İPTAL SEBEPLERİNİ İNCELEYEMEYECEĞİ. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda; davacı vekili tarafından, müvekkilinin mirastan çıkarılma sebeplerinin gerçekleşmediği ve murisin vasiyetname sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiaları ile söz konusu vasiyetnamenin iptali talep edilmiş olmasına rağmen, mahkemece; şekil eksikliği yönünden inceleme yapılarak bu gerekçe ile davaya konu vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş olması, taleple bağlılık ilkesine aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1070 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara