Saklı payı ihlal edilirse ne olur? Hangi mirasçıların saklı payı vardır?

Saklı payı ihlal edilirse ne olur? Hangi mirasçıların saklı payı vardır?
Saklı pay, miras hukukunun koruduğu, bazı mirasçıların minimum miras payıdır. Altsoy, anne-baba ve eş, saklı pay sahibidir. Kardeşlerin hakları 2007'de kaldırılmıştır. Saklı pay ihlali durumunda, mirasçılar tenkis davası açabilir.

Miras hukuku, ölen kişinin mal varlığının mirasçıları arasında nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal, özellikle saklı pay kavramıyla mirasçıların haklarını korur.

Saklı pay, miras bırakanın bazı mirasçılarının mirasından alacakları minimum payı ifade eder. Bu makalede, saklı paylı mirasçılar, saklı payın ihlali, tenkis davası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vasiyetnamenin geçersizliği gibi konular ele alınacaktır.

Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?

Türk Medeni Kanunu'nun 506. maddesi, saklı paylı mirasçıları açıkça belirtir. Buna göre, miras bırakanın altsoyu (çocukları, torunları), anne-babası ve eşi saklı paylı mirasçılardır. Bu kişiler, mirasın bir bölümünün kendilerine kalmasını yasal olarak garanti altına alır.

Saklı Paylı Mirasçılar Kimler Olamaz?

2007 yılında yapılan yasal değişiklikle, kardeşler saklı paylı mirasçılar listesinden çıkarılmıştır. Dolayısıyla, günümüzde kardeşler saklı pay talebinde bulunamazlar.

Mirasta Saklı Pay Nedir? Örnek

Saklı pay, miras bırakanın bazı mirasçılarına bırakması gereken minimum paydır. Örneğin, bir miras bırakanın 10.000 TL değerinde mal varlığı ve 4 çocuğu varsa, her bir çocuğun yasal miras payı 2.500 TL olur. Saklı payları ise, yasal miras paylarının yarısı olan 1.250 TL olacaktır.

Mirasta Kardeşlerin Saklı Payı Var mı?

10 Mayıs 2007 tarihinden sonra yürürlüğe giren Medeni Kanun değişikliği ile kardeşlerin saklı pay miras hakkı kaldırılmıştır.

Tapuda Saklı Pay Nedir?

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın bazı tasarruflarına karşı korunan yasal miras payının belirli bir oranıdır. Miras bırakanın, bu oranlar üzerinde tasarruf etmesi kısıtlanmıştır.

Tenkis Davası Hangi Hallerde Açılamaz?

Tenkis davası, mirasçıların, miras bırakanın yaptığı tasarrufların saklı paylarını ihlal etmesi halinde açtıkları bir davadır. Ancak, mirasçı dışındaki kişiler, bu dava türünü açamazlar.

Saklı Payda Zamanaşımı Var mı?

Saklı pay davalarında zamanaşımı süresi, mirasçının hak ihlalinden haberdar olduğu günden itibaren başlayan 1 yıllık süredir. Eğer mirasçı ihlalden haberdar değilse, 10 yıllık hak düşürücü süre geçerlidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Saklı Pay Var mı?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle saklı paylı mirasçıların hakları ihlal edilebilir. Bu durumda mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Hangi Mallar Tenkise Tabi?

Ölüme bağlı ve sağlararası kazandırmalardan bazıları tenkise tabidir.

Mirasbırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesi ile yaptığı kazandırmalar ve Medeni Kanun'un 565. maddesinde sayılan sağlararası kazandırmalar tenkise tabidir.

Saklı Payı İhlal Edilirse Ne Olur?

Saklı payı ihlal edilen mirasçılar, miras hukuku çerçevesinde dava açabilirler. Genellikle, terekenin tespiti ve tenkis davaları birlikte açılır.

Vasiyetname Hangi Hallerde Geçersiz Olur?

Vasiyetnamenin saklı payı ihlal etmesi durumunda, saklı paylı mirasçılar vasiyetnamenin iptali yanında tenkis talebinde de bulunabilirler. Mahkeme, vasiyetnamenin iptalini reddetse bile, mirasçılar saklı paylarını alabilirler.

Saklı pay, miras hukukunun önemli bir unsuru olup, mirasçıların korunmasını amaçlar. Saklı pay ihlalleri ve bunlara karşı açılabilecek tenkis davaları, mirasçıların haklarını korumak için önemli araçlardır. Bu süreçlerde miras avukatın rehberliği, mirasçıların haklarını etkin bir şekilde savunmalarına yardımcı olabilir.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara