Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davası Nasıl Açılır?
Tenkis Davası Nasıl Açılır? | Tenkis davalarının uygulama ve işleyişi hakkında gerekli olan prosedür ve koşullara değinmeden öncelikli olarak tenkis davalarının ne olduğunu ve hangi durumlarda açılması gerektiğini açıklamak gerekir. Tenkis davası, miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşmış saklı tutulan hak talep edebilen mirasçı kişilerin miras hakkına...
Tenkis davalarının uygulama ve işleyişi hakkında gerekli olan prosedür ve koşullara değinmeden öncelikli olarak tenkis davalarının ne olduğunu ve hangi durumlarda açılması gerektiğini açıklamak gerekir. Tenkis davası, miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşmış saklı tutulan hak talep edebilen mirasçı kişilerin miras hakkına yaptığı azaltma yahut eksilme olarak nitelendirilir. Bir diğer deyişle diğer hak sahibi paydaşların kişinin miras hakkına yapmış olduğu tecavüzün ortadan kaldırılması ve kanuni hükümler neticesinde hakların korunması için açılan davalardır. Tenkis davaları murisin vefatı halinde açılabilmektedir. Ankara avukat ve danışmanlık hizmeti ile ilgili konu hakkında daha fazla edinim sağlayabilir ve somut adımlar atabilirsiniz. Tenkis davaları Miras Hukuku'nun araştırma alanına girmektedir. Buna göre mirasta hak sahibi olan mirasçı, vefatı gerçekleşen kişinin tasarrufunu kısmen aşan tasarruflarının talep edilmesi davalarıdır denilebilir. Tenkis, anlam olarak azaltma anlamına gelmektedir. Medeni Kanunda 560.maddeye dayanan Tenkis Davalarını açma hakkı mirasta bütün pay sahiplerine tanınmıştır. Tasarruf hakkı olması ile birlikte pay sahiplerinin mevcut payları da yasalar ile saklı tutulmaktadır. Tenkis Davalarında kişiler, malın tenkis nedeni ile vasiyet borçlusuna verilmesi gereken, hakkı sağlığında sahibi olduğu tüm mal varlığı ile tasarruf etme hakkına sahiptir. Bir misal vermek gerekirse şayet murisin ölümü ardından tasarruflarda, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde, hak sahibi kişilerin paylarının aşılması durumunda tenkis davası ile hakların korunması mümkün hale getirilmiştir. Paylaşıma açık olmayan mal vasiyetleri tam olarak değerinde azalma yahut eksilme meydana gelmeden, paylaşılmasına da imkan olmayan somut bir malın vasiyetinin tenkis davasının konularından birisi olmakla birlikte vasiyet alacaklısı tenkis davası açma hakkına sahiptir. Tenkis davalarının sonucunda vasiyet alacaklılarının mahkeme kararı ile para olarak istenmesi kararı da verilebilmektedir. | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davasının Aşamaları ve Özellikleri

Tenkis Davalarının oranları ve dava sürecinin işleme prosedürü Türk Medeni Kanunu'nun 563. maddesine dayanmaktadır. Miras bırakmış olan yahut miras bırakacak olan bireyin tasarruf miktarı net bir şekilde anlaşılmıyorsa mirasçı atama olarak nitelendirilen bir formül ile diğer emsallere baz alınarak yapılabilmektedir. | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davası Nerede Açılmalıdır?

Tenkis davası açılmak istendiğinde davanın miras bırakmış olan kişinin ikamet ettiği son adreste açılmalıdır. İkamet edilen şehirdeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılması uygundur. | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davalarında Zaman Aşımı

Tenkis davalarında zaman aşımı iki şekilde işlemektedir. Tenkis Davalarının açılabilmesi için kişinin saklı paylarından zarar ettiğini anladığı süreç doğrultusunda bir yıl içinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan bir başka zaman aşımı ise vasiyete paralel olarak uygulanır. Vasiyetnamenin okunduktan sonra on yıl dava açma hakkı saklı tutulmaktadır. Ancak on yıldan sonra kişi tenkis davasını açma hakkını yitirmiş olacaktır. | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davası Dilekçe Örneği - Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis davalarında diğer dava türlerinde olduğu gibi aynı şekilde bir dilekçe yazma zorunluluğu bulunmaktadır. Davacı olmak isteyen taraf ya da tarafların net bir şekilde açıklayıcı bir üslupla dilekçelerini yazarak ilgili mahkemeye teslim etmeleri gerekmektedir. Tenkis davası dava dilekçesi her konuya göre farklılık göstereceğinden dolayı, dava dilekçesinin konu başlıklarını ele aldık. DAVACI            : TC KİMLİK NO         : ADRES             : VEKİLİ            : ADRES             : DAVALI            : ADRES             : DAVA DEĞERİ                         : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) KONU                            : Saklı Paya Tecavüz Eden Tasarrufun Tenkisi Talebinden SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … EKLER: Delil ve belgeler ek olarak yazılır. Tenkis Davası Nasıl Açılır, dilekçe ile anlatılmıştır. Tenkis Davası konusunda diğer makalelerimize göz atabilirsinir. | Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Tenkis Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TENKİS DAVASI - MİRAS BIRAKANIN TEMLİKİ SAKLI PAY KURALLARINI ETKİSİZ KILMAK AMACIYLA YAPTIĞININ KANITLANAMADIĞI - TENKİS KOŞULLARININ OLUŞTUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden mirasbırakanın temliki, saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı kanıtlanmış değildir. Dolayısıyla tenkis koşullarının oluştuğundan söz etme olanağı yoktur. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara