Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi

Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi
Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi Açılacak miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumudur. Bu durumda mirasın reddi konusu gündeme gelmektedir. Miras bırakanın mirasının borca batık olması durumunda, miras bırakan kişinin mirastaki alacaklarının ve borçlarının karşılaştırması yapıldığında, miras bırakanın...
Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi, Açılacak miras davalarına konu olan hususlardan birisi de mirasın borca batık olması durumudur. Bu durumda mirasın reddi konusu gündeme gelmektedir. Miras bırakanın mirasının borca batık olması durumunda, miras bırakan kişinin mirastaki alacaklarının ve borçlarının karşılaştırması yapıldığında, miras bırakanın alacağından daha fazla borcunun olması durumu mirasın borca batık olması olarak değerlendirilmektedir.

Mirasın Borca Batık Olması Nedir?

Miras bırakan kişinin bıraktığı mirasında alacaktan fazla miktarda borç olması durumu, mirasında borca batık olduğunu göstermektedir. Miras bırakan kişinin ölümünden sonra mirasın açıklanması sonucunda, miras bırakan kişinin tüm varlıkları tespit edilecektir. Miras bırakanın taşınır veya taşınmaz mal varlıkları, alacakları, borçları ve banka hesapları gibi tüm kalemler değerlendirilerek hesaplanmaktadır. Bu yapılan hesaplama ve işlem sonrasında miras bırakan kişinin karda olması durumunda miras, atanmış olan mirasçılar ile yasala mirasçılar arasında mirasçılık payına göre bölünerek dağıtılmaktadır. Ancak miras bırakanın borca batık olması durumunda mirasçılar tarafından istenmeyen bir durum meydana gelmiş olması nedeni ile miras bırakanın borçlarını ödemekten imtina edilebilmesi mümkündür. Burada merak edilen konulardan birisi de mirasın borca batık olması durumunda neler yapılacağıdır.

Mirasında Borca Batık Olması ve Mirasın Reddi

Miras bırakan kişinin borca batık olan mirasının önceden biliniyor olması mümkündür ve mirasında hesaplanmasından sonra mirasın borca batık olduğu da görülebilmektedir. Bu durumda miras bırakanın borçlarının ödenmemesi konusunda yapılması gereken mirasın reddedilmesidir. Mirasın reddi konusu ise ayrıca hukuki bir içeriktir ve belirli prosedürleri olan bir işlemdir. Mirasın borca batık olması durumunda açılacak olan mirasın reddi davasında zaman aşımı şartları bulunduğu için, birçok birey mirasın reddi yapamadan miras bırakan kişinin borçlarını ödetmekle sorumlu olabilmektedir. Miras bırakan kişinin bıraktığı mirasında borca batık olduğunun kesin olarak biliniyor olması durumunda kanun mirasçıların reddi miras yapmalarına gerek duyulmadığını belirtmektedir. Bu durum mirasın kesin bir şekilde borca batık olması durumunda mirasçıların mirası kabul etme beyanı göstermemeleri gerekmektedir. Bir diğer ifade ile kanun, mirasçıların mirası kabul ettiği yönünde bir beyanlarının olmaması durumunda mirasın borca batık olduğu durumlarda mirasın otomatik bir şekilde reddedildiğini kabul etmektedir. Mirasın borca batık olmasının kesin olmadığı durumlarda ise mirasın açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde bireyler miras davası açabilmektedirler. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise, miras bırakan kişinin mirasa müdahale edilmesi durumunda reddi miras davasını açamayacağıdır. Buna örnek olarak miras bırakan kişinin ölümü sonrasında bir alacağının tahsil edilmesi durumunda, bu tahsilatı yapan kişinin mirası kabul etmiş olacağı değerlendirilmektedir. Bu kişi mirasın reddi davası açamamaktadır.

Mirasın Borca Batık Olması Nedeni İle Mirasın Hükmen Reddi

Miras hukuku uyarında miras, ölen bir kişinin geriye bırakmış olduğu mallar ve mülklere denmektedir. Mirasçılara miras kalan bu tereke taşınır veya taşınmaz mallar olabileceği gibi bir hak veya borçlarda olabilmektedir. Mirasın kabul edilmesi ile durumunda miras olduğu gibi kabul edilecektir. Reddedilmesi durumunda ise olduğu gibi reddedilmiş olmaktadır. Mirasın bir kısmının reddedilmesi veya kabul edilmesi mümkündür. Yasal mirasçılar terekenin borca olması nedeni ile mirasın hükmen reddini isteyebilmektedir. Mirasın borca batık olması durumunda mirasında hükmen reddi davaları Sulh Hukuk Mahkemelerine açılabilmektedir.

Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi Davası Kanun Maddeleri

Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi Davası HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra terekenin borca batık olduğunun tespitine, "mirasın hükmen reddine" ilişkin olarak açılacak davalarda davanın değerine bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Ret hakkı Madde 605 - Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Madde 606 - Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. (Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi)

Terekenin Borca Batık Olması Mirasın Reddi | Sıkça Sorulan Sorular

MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI - MURİSİN BU KREDİ HESABININ VADESİ DOLMADAN KİM TARAFINDAN KAPATILDIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ - EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ ÖZET: …. dosya arasındaki yazısından, yukarıda belirtilen kredi hesabının vadesi dolmadan …tarihli son işlem ile kim tarafından kapatıldığı belli olmadığından ilgili bankaya müzekkere yazılarak murisin bu kredi hesabının vadesi dolmadan kim tarafından kapatıldığının araştırılmasına, Kredi hesabını kapatan kişi murisin mirasçıları ise buna göre 4721 sayılı kanunun ilgili maddesinde açıklanan şekilde, tereke işlemlerine karışan, tereke mallarını gizleyen veya kendine mâl eden mirasçı, mirası reddedemeyeceğinden, Bu husus ilk derece mahkemesi tarafından araştırılmaksızın, değerlendirilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile kararının kaldırılmasına karar verilmiştir

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara