Türkiye’de Miras Davası Nasıl Açılır?

Türkiye’de Miras Davası Nasıl Açılır?
Miras davaları genelde istihkak veya tenkis davası olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra kendisinin mirastan çıkarılmasını haksız bulan kişi mirastan çıkarılmanın iptali davası da açabilmektedir.

Türkiye'de miras davası açmak, miras bırakanın vefatı sonucu ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümü için başvurulan bir yoldur. Miras davaları, mirasın paylaşımı, miras hakkındaki iddialar ve mirasın yönetimi gibi konuları içerir.

Bu davalar; tenkis davası, miras ortaklığının giderilmesi, istihkak davası, muris muvazaası, veraset ilamının iptali, denkleştirme ve terekenin tespiti olmak üzere çeşitlilik gösterir.

Tenkis davası, miras bırakanın ölümünden önce yaptığı haksız bağışlamaların iptali ve miras bırakılan malvarlığına dahil edilmesi amacını taşır.

Miras ortaklığının giderilmesi davası ise mirasçılar arasında terekenin paylaşımı konusunda anlaşmazlık olduğunda açılır.

İstihkak davası, mirasa konu mal üzerinde hak iddia eden kişiler tarafından kullanılır.

Muris muvazaası davası, miras bırakanın mal kaçırma amacıyla gerçekleştirdiği işlemlerin geçersiz kılınması için açılır.

Veraset ilamının iptali davası, yanlış veya hatalı veraset ilamının iptali, denkleştirme davası ise mirasçıların eşitlenmesi amacıyla ve terekenin tespiti davası, mirasın tam olarak belirlenmesi ve tescili için kullanılır.

Bu davalar, miras hukukunun adil bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, mirasçıların haklarının korunmasına yönelik önemli araçlardır.

Türkiye'de Miras Hukuku - Türkiye’de Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras hukukuna konu olan paylaşım, ölüm olayının gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkmaktadır. Ortada bir miras söz konusuyla miras paylaşımı da otomatik olarak devreye girmektedir.

Sorumuzun yanıtı olarak babanın vefatı halinde miras paylaşımından pay almaya hakkı olan yasal mirasçılar şu şekilde oluşmaktadır:

  • Sağ kalan eş yani anne
  • Varsa çocuklar (erkek veya kız fark etmeksizin eşit pay alınır)
  • Vefat eden babanın anne, babası ve kardeşleri

Miras hukukuna göre miras paylaşımı nasıl yapılır bakıldığında bu şekilde yanıtlanmaktadır.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı yasal mirasçılar tarafından yapılmaktadır. Yasal mirasçılar hukuken; vefat edenin ardından sağ kalan eş, anne, baba ve kardeşler olmak üzere birinci dereceden yakınlar olarak belirlenmiştir.

Çocukların mirasçı olarak görüldüğü durumlarda ise hak sahibi olan bütün çocuklar eşit olarak mirastan pay almaktadır.

Zira toplumumuzda yasal olarak mirasçı konumunda olan çocuklardan erkek olanının kız çocuklara göre mirastan daha fazla pay almasına yönelik yanlış bir kanı bulunmaktadır. Bu yazımızda baba öldüğünde miras paylaşımı nasıl olur sorusuna yönelik cevaplar yer almaktadır.

Miras Davası Nedir?

Bir kişi öldüyse ve gerisinde maddi değer bıraktıysa onun ölümünden ötürü ardında kalan maddi değerler mirasçılara kanun gereği devredilir.

Bu mirasın ilk olarak devredildiği kişiler birinci derecen yakınları yani eşi ve çocuklarıdır. Onların ardından alt soy olarak değerlendirilen akrabalar gelmektedir. Elbette bir vasiyetname ile ölen kişi tüm mirasını bir kuruma ya da kan bağı bulunmayan birisine bırakabilir.

Ama vasiyetnamenin olmadığı durumlarda miras kan bağı bulunan kişilere geçmektedir. Eğer mirasın devrinde bir usulsüzlük görülüyorsa bu konunun açıklığa kavuşması için miras davası açılır.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Türk hukuk sistemi içerisinde en uzun süre görülen davaların başında miras davaları gelmektedir.

Mirastan pay alacak bütün kesimlere tebliğin yapılma aşaması bile bir hayli zaman almaktadır. Fakat miras konusunda bir şüphe ya da anlaşmazlık söz konusu ise tarafların mirası başka yere taşımaları ya da kaçırmalarının önüne geçmek için bir an önce dava açılması gerekmektedir.

Miras davaları genelde istihkak veya tenkis davası olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra kendisinin mirastan çıkarılmasını haksız bulan kişi mirastan çıkarılmanın iptali davası da açabilmektedir.

Tenkis davası,

Miras ortaklığının giderilmesi davası,

Miras nedeniyle istihkak davası,

Muris muvazaası davası,

Veraset ilamının iptali davası,

Denkleştirme davası,

Terekenin tespiti davasıdır.

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Mirastan yararlanmak için ikincil, üçüncül dereceden bağı olan kişilere karşı asıl miras sahipleri tarafından bu davalar açılmaktadır. Temelde kendilerini korumak ve mirasın paylaşılmasını engellemek adına bu davalar görülmektedir.

İstihkak davası açmak isteyenler ölen kişinin ölmeden önce yaşadığı son yerin Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak bu davayı açabilirler. Miras davasının açılmasında zamanaşımının da dikkate alınması gerekmektedir.

Şayet şahsın ölümünün bir yılını takiben ve vasiyetnamenin okunduğu tarihten itibaren 10 yıl içerisinde davayı açmayı gerekmektedir. Aksi takdirde davadan yararlanma haklarını kaybedebilmektedir.

Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Miras bırakan kişinin paylaştırma hakkını aşarak yasal mirasçıların hakkının gasp edilmesine karşı açılan bir davadır. Diğer bir deyişle bazı mirasçılar aleyhine mirastan mal kaçırmanın önüne geçilmek istenmektedir. Çünkü diğer türlü bazı yasal mirasçılara daha az pay verilerek bir başka yasal mirasçı daha büyük oranlarda kendisine pay alabilir.

Yasal Miras Payı üzerinden belirlenen miras paylarının aşılmasında tenkis davası açılmalıdır. Miras sahibinin ölümünden 1 yıl, vasiyetnamenin okunmasından 10 yıl sonra süresince davalar açılabilmektedir. Tenkis davası Asliye Mahkemesine dlekçe yazarak tenkis davası başvurusu yapılmaktadır.

Mirasın Reddi Ne Demektir?

Mirasın reddi; mirasçıların, mirası bırakan kişinin ölmesi üzerine kendisine kalan borçlar ve alacaklar üzerindeki haklarından feragat etmesi demektir.

Reddi miras olarak da bilinir. Türk Medeni Kanunun 599. maddesine göre mirası bırakan kişinin ölümü gerçekleştiğinde, miras direkt mirasçılara geçer.

Neden Reddi Miras Yapılır?

Miras, mirasçıya sadece mal varlıklarının bırakılması durumu değildir. Kişiye ait olan bütün borç ve alacakların hepsinin bırakılması durumu olduğu için mirasçıya reddi miras hakkı tanınır.

Üstelik kendi şahsi mal varlıklarıyla mirası bırakan kişinin borçlarından sorumlu olurlar. Kişi hali hazırda kendini döndüremeyen bir işletme bırakabileceği gibi, ölümüyle silinmeyecek kişisel borçlarını da bırakabilir.

Bu borçların yanında yüklü bir miktarda para ve gayrimenkul de bırakmış olabilir. Fakat mirasçı borçları almayı reddedip sadece para ve gayrimenkulleri almayı kabul edemez.

Bu durumda kendisine bırakılan mirasın borç ve alacak miktarlarını karşılaştırır. Eğer alacakları var olan borçlardan fazla ise mirası kabul edip, borcu kapatabilir. Fakat kendisine kalan borç, alacaklardan fazla ise reddi miras yapar.

Tanıma ve Tenfiz

Eğer yurtdışını ilgilendiren bir miras davası söz konusu ise bu davanın içeriğinin Türkiye’de görülmesi veya tanınması için tanıma veya tenfiz davası açılmalıdır. Aksi halde yurtdışında alınan miras kararları Türkiye’de geçerli olmayabilir.

Bu haber toplam 214 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara