Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir?
Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir, Vasiyetname Nasıl Bozulur, Vasiyetname Tenfizi Nasıl Yapılır, Vasiyetname Ne Zaman Açılır, Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir.

Vasiyetname Hangi Durumlarda İptal Edilir?Türk Medeni Kanunu’nun 557. Maddesinde belirtilen, gerçekleştiğinde vasiyetnamenin iptal edilmesine neden olan koşullar şunlardır:

  • Mirası bırakan kişinin vasiyetnameyi hazırladığı dönemde; akıl sağlığının yerinde olmaması, alkollü olması, uyuşturucu kullanıyor olması durumunda vasiyetnamenin iptali için başvuru yapılabilir.
  • Mirası bırakan kişinin vasiyetnameyi hazırladığı sırada; herhangi bir tehdit altında olması, biri tarafından korkutulmuş olması, herhangi bir şekilde kandırılmış olması durumunda vasiyetnamenin iptali için başvuru yapılabilir.
  • Vasiyetnameyi hazırlayan kişi, vasiyetnamedeki maddeleri kanunlarda öngörülen şekilde hazırlamamış ise vasiyetnamenin iptali için başvurulabilir.
  • Vasiyetnamenin içeriği, hukuka ve ahlaka aykırı ise vasiyetnamenin iptali için başvurulabilir.

Vasiyetnamenin İptali İçin Açılacak Olan İptal Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 558. maddesi ile vasiyetnamenin iptalini isteyen bir kişinin açabileceği iptal davası tanımlanmış ve mirasçılara dava hakkı tanınmıştır. Bu dava vasiyet alacaklısı olan bir kişi tarafından açılabilmektedir. Vasiyetnamenin bir kısmının ya da tamamının iptal edilmesi gibi bir talep ile açılabilmektedir. Vasiyetnamenin iptal edilebileceği herhangi bir durum oluştuğu takdirde açılabilir.

Vasiyetname Ne Demek?

Vasiyetnamenin anlamı öldükten sonra malların ne şekilde paylaşılması isteniyorsa o yönde hazırlanan belge olmasıdır. Bir kişinin vefat etmesi durumunda sahip olduğu mallar mirasçılar tarafından paylaşılır.

Bu paylaşımın yapılabilmesi için de kişiler aralarında anlaşmaya varabilir ya da dava açarak mahkemenin mal paylaşımını yapmasını isteyebilir. Fakat bunlarla uğraşmamak adına pek çok kişi ölmeden önce sahip olduğu malların ne şekilde paylaşılacağına dair tasarrufta bulunabilir. Bunun için de vasiyetname hazırlaması gereklidir. Vasiyetnamenin geçerliliğinin sağlanabilmesi için de hukuka uygun bir şekilde hazırlanması gerekir.

Vasiyetname Neden Geçersiz Olur?

Bir vasiyetnamenin geçersiz olmasını sağlayan farklı nedenler mevcuttur. Vasiyetname ölümden sonra bozulur mu sorusunun cevabı ise herhangi bir aykırılığın olması halinde bozulabileceğidir. 

Bu aykırılıklardan bir tanesi kişinin iradesi dışında vasiyetnamenin hazırlanmasıdır. Bir kişi ayırt etme gücünün ve tasarruf etme ehliyetinin olması vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için şarttır. Ayrıca vasiyetnamede yazan ifadelerin de anlaşılır olması gereklidir. Şayet malların paylaşımının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar anlaşılamazsa bu durumda vasiyetname de hükümsüz olacaktır.

Vasiyetname Kaç Yıl Geçerlidir?

Vasiyetname, Türk Medeni Kanunu’nun 557. maddesinde belirtilen durumlar oluşmadığı sürece geçerlidir. Kişinin yeni bir vasiyetname yazması durumunda eski vasiyetnamesi geçerliliğini kaybeder. Fakat vasiyetnamenin geçerliliği için bir süre bulunmamasına karşın iptali için bir süre sınırı koyulmuştur.

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamenin açılması için dilekçe verildikten ve vasiyetnamenin okunma kararı kesinleştikten sonra 1 yıllık bir süre başlar. Kişi Türk Medeni Kanunu’nun 571. maddesine göre, miras payındaki hakkının zedelendiğini düşünüyor ise bunu öğrendikten sonraki 1 yıl içerisinde dava açmalıdır. Diğer tasarruflar için ise vasiyetnamenin açılma tarihinden itibaren tenkis davasının düşmemesi için 10 yıl süre tanınmıştır.

El Yazısıyla Vasiyetname Hangi Hallerde Geçerliliğini Yitirir?

El yazısı ile yazılmış olan vasiyetnamelerin geçerliliğini yitirmesi için gerçekleşmesi gereken durumlar şunlardır:

  • 15 yaşını doldurmuş olan bir kişi vasiyetnamesini el yazısı ile yazar ise bu durumda vasiyetname geçerliliğini yitirir.
  • Vasiyetnamenin kişinin el yazısıyla yazılmamış olması durumunda vasiyetname geçerliliğini yitirir.
  • Akli dengesi yerinde olmayan biri el yazısı ile vasiyetname hazırlamış ise bu vasiyetname geçerliliğini yitirir.

Vasiyetname Ne Zaman Açılır?

Vasiyetname açılması kişinin ölümünden sonra gerçekleşir. Miras sahibinin ölümünün ardından ortada bir vasiyetname varsa bu vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmadan sulh hakimine teslim edilmelidir.

Hakim daha sonrasında vasiyetnamede adı geçebilecek olan kişilere vasiyetnamenin açılacağı günü bildirir. Bunun yanı sıra söz konusu olan kişilere davet de gönderilir. Toplantı günü geldiğinde ise vasiyetnameyi açması gereken kişi yine hakimdir. Vasiyetname açıldıktan sonra hakim ilgililere bu vasiyetnameyi okur. İtirazın olmaması halinde tenfiz aşamasına geçilir.

Vasiyetname Tenfizi Nasıl Yapılır?

Vasiyetnamenin tenfizi gerçekleşebilmesi için herkesin vasiyetnamede yazılanları kabul etmesi gereklidir. Fakat bazı durumlarda itiraz da söz konusu olabilir. İtirazı olanlar varsa bu kişilerin vasiyetnamenin açılmasının ardından iptal talebi ile mahkemeye başvurmaları gerekir.

Bu davanın sonucunun kesinleşmesinin ardından da tenfiz sürecine başlanmalıdır. Vasiyetnamenin uygulamaya konulabilmesi için tapuya bildirimin yapılması gerekir. Malların ne şekilde paylaşılacağının kararı alındıktan sonra hakim vasiyetname tapu tescilinin yapılmasını sağlar. Kişiler de gerekli işlemlerin halledilmesinin ardından kendi paylarına düşen malları alabilirler.

Vasiyetname Nasıl Bozulur?

Vasiyetnamenin bozulması için hazırlanan vasiyetnamenin hukuka aykırı olması gereklidir. Öldükten sonra malları hakkında tasarrufta bulunmak isteyen kişiler vasiyetname hazırlarlar. Bu vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için de bazı koşulların sağlanması şarttır.

Bu şartlar miras paylaşımının hukuka uygun bir şekilde yapılması ve vasiyetçinin tasarrufta bulunma koşullarını sağlamasıdır. Daha sonrasında bu kişi öldükten sonra vasiyetname açılması yetkili hakim tarafından gerçekleştirilir ve ilgili kişilere okunur. Fakat bu vasiyetin yasalara uygun olmadığını düşünen kişiler varsa bunun için itirazda bulunabilir.

Vasiyetnamenin Geçersiz Sayılmasının Nedenleri

Bir vasiyetnamenin geçersiz sayıldığı hallerden bir tanesi irade yokluğu çeken kişi adına farklı birisinin vasiyetname hazırlamasıdır. Böyle bir durumda hazırlanan bu vasiyetname kabul edilmeyecektir.

Şayet vasiyetçinin yazısı anlaşılmıyor ya da mallarının kime bırakıldığına dair net ifadeler yer almıyorsa da yine bu vasiyetname geçersiz olacaktır. Ayrıca hazırlanan bir vasiyetnameden sonra aynı kişi daha sonraki tarihlerde yine bir vasiyetname hazırlarsa eskisi otomatik olarak geçersiz olur. Vasiyetnamenin uygunsuz olduğunu düşünen kişiler de vasiyetname iptali davası açabilir.

Bu haber toplam 399 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara