Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır?
Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır Vasiyetnamenin Tenfizi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer...
Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır? - Vasiyetnamenin Tenfizi Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.  Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. Vasiyetname; Gerçek kişinin ölümünden sonra malları üzerinde iradesine uygun olarak fiili ve hukuki sonuç doğuracak tek taraflı ve ölüme bağlı bir tasarruftur. 15 yaşını dolduran ve ayırt etme gücüne sahip herkes, Kanun'un belirlediği sınır ve şekiller dahilinde, vasiyet yoluyla mallarından tasarruf edebilir. Vasiyet; temsilci, vekil vasıtasıyla yapılamaz.

Vasiyetin Tenfizi Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır sorusunda, Miras bırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir. Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi. Bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir. Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar.  Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Vasiyetin Açılması DavasıKanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler. Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur. Bu alacak, tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesi veya ret hakkının düşmesiyle muaccel olur. Vasiyet alacaklısı, yükümlülüğünü yerine getirmeyen vasiyet yükümlüsüne karşı, vasiyet edilen malın teslimini veya hakkın devrini; vasiyet konusu bir davranış ise, bunun yerine getirilmemesinden doğan zararın giderilmesini dava edebilir.

Yargıtay Kararı - Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl Açılır?

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - AÇILAN TENFİZ DAVASINDAN ÖNCE VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNA DAİR KARARIN KESİNLEŞMEDİĞİ VE VASİYETNAMENİN İPTALİYLE İLGİLİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DE GEÇMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece; açılan tenfiz davasından önce vasiyetnamenin açılıp okunduğuna dair kararın kesinleşmediği ve vasiyetnamenin iptaliyle ilgili hak düşürücü sürenin de geçmediği gözetilmeli; Açılan iş bu vasiyetnamenin tenfizi davasının(dava şartı yokluğundan) reddine karar verilmelidir. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - KARAR DÜZELTME İSTEMİ - VASİYETNAME TARİHİNDE MURİSİN TASARRUF EHLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI - ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINIP SONUCU UYARINCA KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Vasiyetname tarihinde murisin 78 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Murisin vasiyetname düzenlendiği tarihte akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı ileri sürüldüğüne göre, vasiyetname tarihinde murisin tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor alınıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Nasıl AçılırAnkara Avukat Buradan Anlaşmalı Boşanma ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz. Tapu İptal Davası

Bu haber toplam 343 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara