Vasiyetnameye Neler Yazılır?

Vasiyetnameye Neler Yazılır?

Vasiyetnameye Neler Yazılır?

Vasiyetnameye yazılacak olan şeyler kişinin sahip olduğu mallara ilişkin tasarruflarıdır. Bir kişi hangi mallının kime verileceğine yazdığı vasiyetname ile karar verebilir.

Vasiyetname hazırlayan kişinin malları da kendi belirttiği şekilde yapılması gereklidir. Mallara ilişkin tasarrufta bulunulurken hukuka aykırı bir durumun söz konusu olmaması gerekir. Örneğin bir kişi çocuğuna miras bırakırken eşinden boşanması ya da kendi çocuklarını reddetmesi talebinde bulunamıyor.

Kanuna aykırı bir durum olmadığı sürece de vasiyetnamenin uygulanması gerekiyor.

Vasiyetnamedeki Tasarrufun Sınırları

Bir kişi vasiyetnamesini hazırlarken bazı sınırlar içerisinde mallarına ilişkin tasarrufta bulunabilir. Yasal mirasçılar söz konusuysa bu kişilerin aleyhine mirasın başkalarına verilmesi söz konusu olamıyor.

Bundan dolayı vasiyetname saklı payı oranları Medeni Kanunda yapılan düzenlemeler ile belirlenmiştir. Örneğin bu saklı pay oranlarından bir tanesi altsoya yasal mirasın yarısının bırakılmasıdır. Bunun yanı sıra kanunda belirlenen saklı pay oranları şu şekildedir:

  • Anne ve babaya yasal mirasın dörtte biri,
  • Kardeşlerden her birisine yasal mirasın sekizde biri,
  • Eşe yasal mirasın dörtte üçü.

Vasiyetnameyi Kim Açar?

Vasiyetnameyi sulh hukuk hakimi açar. Kişi hazırladığı vasiyetnamesi için bir vasiyeti yerine getirme görevlisi belirler. Bu kişi sınırlı sayıda yetkiye sahiptir. Kişinin ölümü üzerine sulh hukuk hakimine vasiyeti götürme yetkisi de bu kişiye aittir.

Sulh hukuk hakimi vasiyeti açıp, okuyup, incelemekle mükelleftir. Bunun üzerine bir tarih belirlenir ve bu tarihte vasiyetnamede adı geçen kişiler ve mirasçılar vasiyetin okunması için mahkemede toplanır. Bu mahkemeye katılma zorunluluğu yoktur.

Mahkeme sonuçlandıktan sonra vasiyetnamede yer alan kişilere, kendileri ile ilgili olan kısım tebliğ edilir. Vasiyetname açıldıktan sonra vasiyetnameye itiraz edebilmek için kişilerin 1 yılı vardır.

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin bazı yetkileri şunlardır:

  • Vasiyeti yerine getirmekle görevlidir.
  • Terekedeki malları, hakları ve borçları listeler.
  • Tereke alacaklarını tahsil ettiği gibi aynı zamanda tereke borçlarını da ödemek bu kişinin yetkisidir.
  • Mirasçılar için açılmış olan davaların takiplerini mirasçılar için yapar.
  • Terekenin paylaşılabilmesi için hazırlanması gereken planı hazırlar.

Bu haber toplam 177 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara