Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranı Nasıl Belirlenir. Davalı taraflar arasında ilgili ilk kademe mahkemesinde görülen tenkis davasında; yerel mahkeme tarafından verilen davanın kabulüne yönelik hüküm için, davalılar temyiz yoluna başvurmuşlardır.

Tetik hâkiminin raporu ve temyiz talebi dikkate alınarak, tenkis davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından bozulmasına hükmedilmiştir.

Davanın temelini oluşturan miras davasında, davacı tarafından; vefat eden babasının uzun yıllar yurt dışında çalıştığını ve öldüğünde terekesinden hiçbir birikimin çıkmadığı, davalı olarak gösterilen oğluyla uzun süre yaşadığı ve ölümünden önce tüm mirası davalı oğluna aktardığı şüphesinin olduğu belirtilmiştir.

Yargıtay Tenkis Davası

Davalının oturduğu evin, mirası bırakan babası tarafından alındığı da mahkeme heyetine belirtilmiştir. Davacı mirastan edineceği saklı payının, yasadışı yöntemlerle ihlal edildiği ve 5.000.00 TL kadarının mahkemece tarafına tahsil edilmesi gerektiğini talep etmiştir.

Davalı ise yaptığı savunmada; 10 yaşından itibaren eğitimini yurt dışında tamamladığını ve çalıştığını, ülkeye geri geldiğinde birlikte yaşadıkları babasının ve annesinin bakımlarını üstlendiğini ve miras bırakan kişinin çocuklarına her zaman destek olduğu, davacı kızına da miras bırakan kişinin ev aldığını ileri sürerek, mahkemeden tenkis davasının reddini talep etmiştir.

Yerel mahkeme tarafından yapılan iddiaların sabit olduğu ve delille dayandığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar vermiştir. Dava dosyasında, 1934 yılında doğan miras kişisinin, 2012 yılında vefat ettiği ve davanın taraflarının mirasçı olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Yargıtay Tenkis Davası Temyiz Kararı!

Yerel mahkemece görülen davada çıkan kararın usule ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz davası açılmıştır. Davalının yapmış olduğu bu temyiz itirazı Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafından kabul edilmiştir.

Mahkemenin vermiş olduğu hükmün, yeterli incelme yapılmaması ve kararın miras bırakan kişinin taşınmazlarının değerinin hesaplanmadığı gibi tenkis için kanunda belirtilen şekliyle bir tenkis hesabının da yapılmadığı görülmüştür. Yargıtay tarafından yapılan incelemede, mahkemenin eksik incelmeye bağlı olarak karar verdiğine hükmedilmiştir.

Yargıtay Tenkis Davasında Saklı Pay Oranın Belirlenmesi Gereği

Yargıtay kararında; ölen kişinin terekesinde bulunan taşınmazların değerlerinin eksiksiz belirlenmesi ve bu işlemden sonra aktif ve pasif terekenin miktarıyla davalıya yapılan ayrıcalığın, kanuni usulüne uygun olarak tenkis hesabının yapılması gerektiği karara bağlanmıştır. Mahkemenin bu unsurları dikkate almadan verdiği kararın eksik ve kararın tesisinin isabetsiz olduğu belirlenmiştir.

Dava sonucunda; davalının temyiz talebinin kabul edilmesi ve Yargıtay 1. Hukuk dairesi tarafından açıklanan nedenlere göre 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 428. Maddesi gereğince, yerel mahkemenin adlığı kararın bozulmasına ve talep doğrultusunda alınan peşin harcın yatırılmasına hükmedilmiştir.

Bu haber toplam 263 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara