Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma | Suç işleme nedeniyle boşanma davaları nasıl açılır? Çiftler, ömürlerinin sonun kadar mutlu bir birliktelik sürmeleri için evlilik kararı alır. Ancak bazen işler yolunda gitmeyebilir ve çiftler boşanma kararı alırlar. Çiftlerden birisinin suç işlemiş olması boşanma gerekçesi olarak değerlendirilebilir.

Boşanma davaları için çiftler ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bazı boşanma davaları çok karmaşık süreçler olduğu için çiftlerin avukat danışmanlığı alması faydalı olacaktır.

Mahkemeye verilen dilekçe ile başlayan boşanma süreci, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davaları olarak iki farklı türde olabilir. Anlaşmalı boşanma davaları, adından da anlaşılabileceği gibi çiftlerin karşılıklı olarak karar verdikleri süreçlerdir. Çekişmeli boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha karmaşık ve daha uzun süren boşanma davaları olabilir.

Boşanma davalarında genel ve özel gerekçeler nelerdir?

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu kapsamında değerlendirilir ve hakimler dava dosyalarını değerlendirirken genel ve özel gerekçeler üzerinden karar verir. Genel sebepler, kanunda çok net bir şekilde açıklanmamış olup genel olarak evlilik bağının temelden sarsılması olarak yorumlanır. Özel gerekçeler ise Türk Medeni Kanununda daha somut olarak açıklanmıştır. Zina, çiftlerin birbirlerinin hayatlarına kastetmesi, onur kırıcı davranışlar gibi temel başlıklarda incelenir.

Çiftlerin suç işlemesi özel gerekçelerden birisidir ancak her Suç İşleme Nedeniyle Boşanma için geçerli bir neden değildir. Burada temel kriter suçun boşanma için geçerli neden teşkil etmesidir. Yüz kızartıcı, küçük düşürücü suçlar boşanma kapsamında değerlendirilebilir ve eşlerin birlikte yaşayamayacak durumda olmaları göz önünde bulundurulabilir (Suç İşleme Nedeniyle Boşanma).

Hangi suçlar boşanma için gerekçe olarak sayılabilir?

Yüz kızartıcı suçlar kapsamında kasten adam öldürme, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kamu görevlilerinin görevini kötüye kullanması, zimmetine mal geçirme, evrak sahteciliği, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlardır.

Bu suçlar, çiftlerin birlikte yaşamasını imkansız kılacak türden olduğu için çiftlerden birisi suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren boşanma davası açma hakkına sahiptir. Suç İşleme Nedeniyle Boşanma davaları için bir süre yoktur.

Dava açıldığı andan itibaren mahkeme, suçun ispatını belirlemek durumunda olduğu için derhal boşanma kararı verilemeyebilir. Suçun tespit edilme aşaması bekletici bir mesele olarak boşanma davasını açan çiftlerin karşısına çıkabilir (Suç İşleme Nedeniyle Boşanma).

0 Yorum

Yorum Bırak