Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

 • Yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
 • Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • Mutlak boşanma sebebi değildir, eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi halinde onunla birlikte yaşamanın diğer eşten beklenememesi de gerekir.
 • Davacı eşin davalıyı tutuklu iken cezaevinde ziyaret etmiş olması eşini affettiği anlamını taşımaz.
 • Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir:
 1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 2. Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
 4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 5. Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 6. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.