Suç İşleme Nedeniyle Boşanma | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Nasıl Olur? Küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 163’te düzenlenmiştir. Diğer boşanma türlerinden farklı olması, burada söz konusu olan suçun, üçüncü bir kişiye karşı işlenmiş olmasıdır. TMK madde 163’te bu konuda;

“eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” İbaresi yer alır.

Söz konusu ibare doğrultusunda düşünüldüğünde, suç işleme nedeniyle boşanma davası açılacağında;

  • Söz konusu olan eşin işlemiş olduğu küçük düşürücü bir suç bulunur.
  • İşlenen suç nedeniyle, diğer eş, suç işleyen şahısla yaşamaya devam etmeme hakkını kullanır.

Küçük Düşürücü Suçlar Nelerdir?

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılacağında, ne tür suçların küçük düşürücü suç kategorisine dahil edildiğini bilmek gerekecektir. Küçük düşürücü suç olarak tanımlanan suç türleri, yüz kızartıcı ve toplum ahlak ve etik normlarının çok fazla dışına çıkan, toplumda aşağılanmaya sebep olan tarzda suçlardır. Bu suçlar;

  • Cinsel istismar,
  • Cinsel saldırı,
  • Uyuşturucu ticareti,
  • Hırsızlık,
  • Dolandırıcılık

Şeklindedir. Burada değinilmemiş olan kimi suçlar da, suçun işleniş biçimine göre, küçük düşürücü suç olarak tanımlanabilinecektir.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Sebepleri

Boşanma davasının suç işleme sebebiyle açılmış olması, davacı eşin bir takım haklı sebeplerinden dolayıdır. Bu boşanma sebepleri şu şekilde izah edilir;

  • Kişi suç işlemiş olan eşi ile daha fazla yaşamak istemez.
  • Suç işlemiş olan eş ile birlikte olmak, toplum nezdinde, eşi küçük düşürür.
  • Suç işleyen kişiyle ortak bir hayata devam ediyor olmak daha fazla eşten beklenemez.

Boşanma davası açılması sonrasında, durum incelendiğinde, davacı eşin bu durumlardan herhangi birine maruz kalmadığı tespit edilirse dava reddedilir.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, suçu işlemiş olan şahısın ceza alma ya da yargılanma zorunluluğu bulunmaz.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma, Suç işleme boşanma davaları nasıl açılır? Çiftler, ömürlerinin sonun kadar mutlu bir birliktelik sürmeleri için evlilik kararı alır. Ancak bazen işler yolunda gitmeyebilir ve çiftler boşanma kararı alırlar. Çiftlerden birisinin suç işlemiş olması boşanma gerekçesi olarak değerlendirilebilir.

Boşanma davaları için çiftler ikamet ettikleri adresin bağlı olduğu Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bazı boşanma davaları çok karmaşık süreçler olduğu için çiftlerin avukat danışmanlığı alması faydalı olacaktır.

Mahkemeye verilen dilekçe ile başlayan boşanma süreci, anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davaları olarak iki farklı türde olabilir. Anlaşmalı boşanma davaları, adından da anlaşılabileceği gibi çiftlerin karşılıklı olarak karar verdikleri süreçlerdir. Çekişmeli boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha karmaşık ve daha uzun süren boşanma davaları olabilir.

Boşanma Davalarında Genel ve Özel Gerekçeler Nelerdir?

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu kapsamında değerlendirilir ve hakimler dava dosyalarını değerlendirirken genel ve özel gerekçeler üzerinden karar verir. Genel sebepler, kanunda çok net bir şekilde açıklanmamış olup genel olarak evlilik bağının temelden sarsılması olarak yorumlanır. Özel gerekçeler ise Türk Medeni Kanununda daha somut olarak açıklanmıştır. Zina, çiftlerin birbirlerinin hayatlarına kastetmesi, onur kırıcı davranışlar gibi temel başlıklarda incelenir.

Çiftlerin suç işlemesi özel gerekçelerden birisidir ancak her Suç İşleme Nedeniyle Boşanma için geçerli bir neden değildir. Burada temel kriter suçun boşanma için geçerli neden teşkil etmesidir. Yüz kızartıcı, küçük düşürücü suçlar boşanma kapsamında değerlendirilebilir ve eşlerin birlikte yaşayamayacak durumda olmaları göz önünde bulundurulabilir.

Hangi Suçlar Boşanma İçin Gerekçe Olarak Sayılabilir? 

Yüz kızartıcı suçlar kapsamında kasten adam öldürme, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kamu görevlilerinin görevini kötüye kullanması, zimmetine mal geçirme, evrak sahteciliği, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlardır.

Bu suçlar, çiftlerin birlikte yaşamasını imkansız kılacak türden olduğu için çiftlerden birisi suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren boşanma davası açma hakkına sahiptir. Suç İşleme Nedeniyle Boşanma davaları için bir süre yoktur.

Dava açıldığı andan itibaren mahkeme, suçun ispatını belirlemek durumunda olduğu için derhal boşanma kararı verilemeyebilir. Suçun tespit edilme aşaması bekletici bir mesele olarak boşanma davasını açan çiftlerin karşısına çıkabilir.

431 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp