1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu? 1 Aylık, 3 Aylık, 4 Aylık ve 6 Aylık Evlilikte Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu? 1 Aylık, 3 Aylık, 4 Aylık ve 6 Aylık Evlilikte Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?
Türkiye'de evliliğin ilk yılında boşanma, çekişmeli yollarla mümkündür ve anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma, çiftler için en hızlı ve en az yıpratıcı yöntem boşanmanın şartları vardır.

Türkiye'de boşanma süreçleri, Türk Medeni Kanunu'nda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Evliliğin ilk yılında boşanma, özellikle çiftlerin karşılaştığı hukuki süreçlerin en karmaşıklarından biridir.

Bu makalede, bir yıl dolmadan boşanma, 3 aylık veya 4 aylık evliliklerde boşanma, en hızlı boşanma yöntemleri ve ilgili diğer konuları ele alacağız.

1 Aylık, 3 Aylık, 4 Aylık ve 6 Aylık Evlilikte Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Türk Medeni Kanunu'na göre, evlilik birliğinin en az bir yıl sürdüğü durumlarda anlaşmalı boşanma mümkündür. Ancak, evlilik süresi bir yıldan kısa olan çiftlerin anlaşmalı olarak boşanmaları kanunen olanaksızdır. Bu durumda, çiftlerin evliliklerinde ciddi sorunlar varsa ve bu sorunlar nedeniyle evliliğin devamının mümkün olmadığına dair haklı sebepleri varsa, çekişmeli boşanma davası açmaları gerekmektedir.

3 Aylık Evlilikte Boşanma Olur Mu?

Eğer evlilik birliği yalnızca 3 ay sürmüşse, çiftlerin anlaşmalı boşanma yoluna gitmeleri mümkün değildir. Bu durumda çiftler, boşanma davasını çekişmeli olarak açmak zorundadırlar. Çekişmeli boşanma davası, tarafların evlilikle ilgili sorunlarını mahkemede dile getirdikleri ve hakim tarafından karara bağlandığı bir süreçtir.

4 Aylık Evlilikte Boşanma Olur Mu?

Evlilik süresi bir yıldan az olsa bile, boşanma mümkündür. Ancak, bu durumda anlaşmalı boşanma yerine çekişmeli boşanma yoluna gidilmesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma, tarafların evlilikle ilgili anlaşmazlıklarını mahkemede çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

En Hızlı Boşanma Nasıl Olur?

En hızlı ve en az yıpratıcı boşanma yöntemi, anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmada, taraflar boşanma şartlarında, nafaka, tazminat ve çocukların velayeti gibi konularda önceden anlaşır ve bu anlaşmayı mahkemeye sunarlar. Anlaşmalı boşanma süreci genellikle tek celsede tamamlanabilir.

Evliliğin En Az 1 Yıl Sürmüş Olması Şartı Nedir?

Anlaşmalı boşanma için, evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şarttır. Bu süre zarfında, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi gerekmektedir. Hakim huzurunda tarafların bizzat dinlenmesi ve eşlerin boşanmak istediklerini açıkça ifade etmeleri şarttır.

2 Aylık Evlilikte Boşanma Olur Mu?

2 aylık bir evlilikte de boşanma davası açılabilir. Ancak, bu durumda anlaşmalı boşanma mümkün olmadığı için çekişmeli boşanma yoluna gidilir. Çekişmeli boşanma, tarafların evlilikle ilgili anlaşmazlıklarını mahkemede çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

1 seneyi doldurmadan anlaşmalı boşanma davasının açılması kanuni olarak mümkün olamamaktır. Medeni kanunda anlaşmalı boşanma davasının açılması belli şekil şartlarına bağlıdır.

Bu şartların dava açılırken veya dava görülürken gerçekleşmemiş olması davanın işleyişini sekteye uğratmakta ve boşanma davasının reddedilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma olur mu sorusuna cevap bulabilmek için anlaşmalı boşanma davasının aile mahkemesi tarafından hangi şartlarda kabul edileceğine bakmak gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilme Şartları Nelerdir?

Ülkemizde boşanma davaları anlaşmalı boşanmalar ve çekişmeli boşanmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1 yıl dolmadan boşanma 2024 yalnızca çekişmeli boşanma davası açılarak görülebilmekteyken anlaşmalı boşanma davası açılmasının birtakım emredici şartları bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açılması için;

  • Eşlerin en az 1 yıl evlilik birlikteliğine sahip olması,
  • Eşlerin boşanmak istemesi ve boşanma sonucunda elde edilecek hukuki durumların tamamı hakkında anlaşma sağlamaları ve bu konuda boşanma protokolünü mahkemeye sunmaları
  • Eşlerin anlaşmalı boşanma davasına iştirak ederek boşanma taleplerini özgür iradeleri sonucunda ortaya koyduklarını mahkeme huzurunda beyan etmeleri

Şeklinde şekil şartlarına uyularak gerçekleşmekte ve tek celsede boşanma kararı alınmaktadır. Bununla birlikte yukarıdaki şekil şartlarından biri ya da birkaçının sağlanmaması halinde anlaşmalı boşanma davası aile mahkemesince reddedilmekte veya olumsuz sonuçlanmaktadır.

1 Yıl Dolmadan Boşanma Nasıl Gerçekleşir?

Evlilik süresinde 1 yılı doldurmayanların anlaşmalı boşanma davası açması mümkün değildir. Ancak eşlerden herhangi biri boşanmak istiyorsa 1 yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açılarak evlilik birlikteliğinin sona erdirilmesi mümkündür.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları kadar kısa sürmese de 1 yıl dolmadan boşanmalarda iki tarafta boşanmayı istiyorsa birtakım şartlar yerine getirilecek hızlı bir biçimde boşanma kararı alınabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları mutlaka genel veya özel sebeplere dayanmak zorundadır. Evlilik birlikteliğinin sona ermesinde kusurlu olan eş kusurunu kabul etmesi halinde ilgili deliller mahkemede incelenerek hızlı bir biçimde boşanma kararı aldırılabilmektedir.

Bu sayede açılacak davaların aile hukuku alanında deneyimli avukatlık bürolarıyla takip edilmesi halinde 1 yıl dolmadan açılacak çekişmeli davalar hızlıca sonuçlanmakta ya da dava devam ederken bir yıl dolması halinde anlaşmalı boşanma protokolü imzalanarak tek celsede boşanma davası karara bağlanmaktadır.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

Hukuk kurallarını koyarken kanun koyucu bazen kuralın düzenleyici, bazen yorumlayıcı bazen de emredici olmasına dikkat eder ve o şekilde kuralı koyar. Düzenleyici hukuk kuralları: hukuk ile ilgili bir konuyu anlatan, unsurlarını ifade eden ve tarafların istediği mahiyette yeniden düzenleyebileceği kurallardır.

Genellikle sözleşmelerde yani Borçlar hukukunda düzenleyici hükümler yer alır. Yorumlayıcı hukuk kuralları ise bir hukuki olayı, durumu yorumlayan ya da nasıl yorumlanması gerektiğini ifade eden kurallardır.

Emredici hukuk kuralları: kanun koyucunun bu kurallarla muhatap olacak insanların bu kuralları değiştirmesine imkan vermeyen kesin net olarak ifade ettiği kurallardır. Emredici hukuk kuralları kesin ve net olmakla beraber eğer maddenin hükmünde şartlar sayılmışsa bu şartların hüküm doğrultusunda hepsinin olması isteniyorsa o statüde olmak için bütün şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

1 Yıl Dolmadan Nasıl Boşanılır?

Örnek olarak Ceza hukukunun kuralları emredici hukuk kurallardır.

Medeni hukukta özellikle aile hukukunda belli başlı konularda kanun koyucu kesin net çizgiler ile kurallar koymuş olmakla beraber hakime takdir yetkisini geniş olarak verebilmek için kuralları yorumlayıcı nitelikte hazırlamıştır.

Kanun koyucunun emredici nitelikte hazırladığı kurallardan biri de boşanma nedenleri ve boşanma nedenlerinden biri olan anlaşmalı boşanma şartlarıdır.

1 Yılı Doldurmamış Evliliklerde Boşanma

Yani anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin o şartların tamamını veya kanun hükmünde geçen ifadeyi tam olarak yerine getirmediği takdirde anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Açılsa dahi şartların gerçekleşmemesini ileri sürerek dava reddedilir. İfade etmek istediğim şudur ki evlenmiş ama daha evlilik süreci 1 yılı dolmamış eşler ancak ve ancak o süre zarfı içinde yani evlilikleri en az 1 yıl dolana kadar sadece çekişmeli boşanma davası ile boşanabilirler.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu - Nasıl Yapılır?

Evliliklerinde 1 yılı doldurmadan anlaşmalı boşanma davası açamayacak çiftler çekişmeli boşanma davası ile boşanma sürecini yaşarken evlilikleri 1 yılı doldurmuşsa davayı anlaşmalı boşanma davası sürecine çevirebilirler.

Anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilmesi için madde hükmünde yer alan diğer şartlarında gerçekleşmesi gerekmektedir.

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Taraflar ancak çekişmeli boşanma davası açarak, duruşma esnasında her iki tarafın da boşanma yönünde irade sergileyerek, evlilik birliğinin sarsıldığını da şahit ve delillerle ispat etmesi durumunda çekişmeli boşanma olarak kısa sürede boşanma sonuçlanabilir.

Bu gibi hukuki usulü bol olan konuları uzman avukatlar nezdinde ilerletmek sürecin daha sağlıklı ve daha hızlı ilerlemesini de sağlayacaktır. Bu nedenle boşanma davası açacak ve davaya taraf olacak diğer eşin boşama avukatı tutmasında oldukça fayda vardır.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfamızdan göz atabilirsiniz. (1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?)

Bu haber toplam 1642 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara