Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? E devlet aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? E devlet aile konutu şerhi nasıl konulur?
Evlilik birliğinin devam ettiği süre içerisinde eşlerin yaşamlarını sürdürdükleri veya yaşadıkları yere aile konutu denmektedir. Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin kaldırılması için herhangi bir harç veya ücret talep edilmemektedir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? Aile konutu şerhi, eşlerden birinin diğer eşin rızası olmaksızın konutu satamamasını sağlamak amacıyla tapu kaydına eklenen bir nottur.

Bu şerhi koymak için mahalle muhtarından alınacak aile konutu belgesi ve evlilik cüzdanı ile birlikte tapu dairesine başvurmak gerekir.

Aile Konutu Şerhi Nedir, Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi, evlilik birliği içinde eşlerden birinin diğerinin onayı olmadan evi satmasını veya ipotek altına almasını engelleyen hukuki bir korumadır. Şerhi koymak için aile konutu şerhi dilekçesi, evlilik cüzdanı, T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve muhtarlıktan alınacak aile konutu olduğunu gösteren belgenin tapu dairesine sunulması gerekir.

E Devlet Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

E-devlet üzerinden aile konutu şerhi koymak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün E-devlet portalındaki bölümünden işlem yapılır. Bu işlemler arasında web tapu işlemleri kısmından aile konutu şerh bildiriminde bulunma seçeneği bulunmaktadır.

Aile Konutu Şerhi Ücreti Ne Kadar?

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin kaldırılması için herhangi bir harç veya ücret talep edilmemektedir.

Eşim Benden Habersiz Evi Satmış Ne Yapmalıyım?

Eşinizin habersizce evi satması durumunda, eşin rızası olmadan yapılan satış işleminin geçersiz kılınabilmesi için aile mahkemesinde tapu iptal ve tescil davası açılması gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhini Kimler Koyabilir?

Aile konutu şerhi, evlilik birliği devam ederken ve şerh konulacak evde eşlerin ikamet etmesi durumunda koyulabilir. Eşlerin ikamet etmediği bir konut aile konutu olamaz ve bu konut için aile konutu şerhi konulamaz. Mahkemeye başvurulduğunda, mahkeme bu şartların varlığını araştıracaktır.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan aile konutu kavramı, evli çiftlerin ve çocuklarının birlikte hayatlarını sürdürdükleri ve bir arada kalmalarını sağlayan taşınmazlardır. Yani, aile bireylerinin ikamet ettikleri konutlar eşlerden birisinin mülkiyetinde ya da kiralık da olsa hukuki anlamda aile konutu olarak sayılabilir.

Kiralık ya da eşlerden birinin mülkiyetinde olmasına bakılmaksızın bir konutun aile konutu olarak sayılabilmesi için, tapuya şerh edilmesi gerekir. Böylece konut üzerinde her iki tarafa da bir tür konut koruması sağlanmış olur. Taraflar konutlar üzerindeki tasarruflarını birbirinden habersiz uygulayamaz.

Tek şart var: Kanunlar önünde evli olmak!

Eşlerin birlikte ikamet ettikleri konut üzerinde ortak söz sahibi olabilmelerini sağlayan aile konutu şerhi için sadece kanunen evli olmaları şartı vardır.

Kiralık konutlar da aile konutu olarak şerh edilebilir!

Öncelikli olarak kiralanmış olan konutlarda aile konutu şerhinin nasıl yapılacağından bahsedelim. Kiralık konutlarda, kira sözleşmesinin tarafı genellikle eşlerden birisi olur.

Kira sözleşmesine konu olan taşınmazın aile konutu olarak şerhi için sözleşmede taraf olmayan eşin ev sahibine bu durumu bildirimde bulunması yeterlidir.

Aile konutu olarak belirtilen taşınmaz eşlerden birisinin mülkiyetinde ise, mülkiyetin üzerinde olmadığı eşin muhtardan alacağı bir belge ve evlilik cüzdanı ile bağlı bulunduklarına tapu müdürlüklerine gitmesi yeterlidir.

Böylece tapuya şerhi yapılan konut için yapılacak tüm satış, devir gibi tapu işlemlerinde mülkiyet hakkı bulunmayan eşin de rızasının alınması zorunlu olacak.

Aile konutu şerhi düzenlemesiyle birlikte eşler hangi durumda olursa olsun, eşinin rızası olmadan satış yapamayacak, yapılsa bile eşin satışın iptali ve tapu iptali davası açma hakkı doğacaktır.

Boşanma ya da eşlerden birinin ölümünde aile konutu şerhi iptal olur

Bir taşınmaz üzerine konulmuş olan aile konutu şerhi, eşler arasında evlilik ilişkisinin sonra ermesiyle ya da eşlerden birisinin hayatını kaybetmesi ile hükmünü yitirir.

Boşanma sırasında aile konutu şerhi olan kiralık konutta hangi tarafın oturmaya devam edeceğine, eşlerin maddi ve sosyal olanakları göz önünde bulundurularak hakim tarafından karar verilecektir.

Yargıtay Kararı - Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

AİLE KONUTU ŞERHİ NASIL KONULUR - KONULMASI İSTEMİ. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ KISMI HARİÇ OLMAK ÜZERE İKİNCİ KİTABINDAN KAYNAKLANAN DAVALARA AİLE MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI.

Dava, davalılardan ... ile halen evli olan davacının, ailece oturdukları taşınmazın muvazaalı olarak davalı eşi tarafından diğer davalılara devredildiği, amacın kendisinden mal kaçırmak olduğu iddiasıyla açtığı tapu iptali ve tescil davasıdır.

Uyuşmazlığın fiilen aile konutu olarak kullanılan taşınmaza ilişkin olduğu, davalılar arasında davacının eşinin de bulunduğu ve davacının, dava konusu taşınmazın davalı eşi adına tapuya tescil edilmesini ve taşınmazın üzerine aile konutu şerhi konulmasını istediği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır. Buna göre uyuşmazlığın aile mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Diğer makaleler için Boşanma Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 485 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara