Anlaşmalı Boşanma Ne Demek? Anlaşmalı Boşanma Şartları, Protokolü, Dilekçesi Nasıl Olur?

Anlaşmalı Boşanma Ne Demek? Anlaşmalı Boşanma Şartları, Protokolü, Dilekçesi Nasıl Olur?
Anlaşmalı boşanma mali sonuçları, çocukların velayet konularını belirtir bir anlaşma sözleşmesi düzenleyerek evliliklerini en kısa sürede sonuçlandırmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin ortak kararıyla ve aralarındaki anlaşmaya dayalı olarak yürütülen bir süreçtir. Bu süreç, tarafların evliliklerini sonlandırmak ve sonrasında yaşayacakları hayata dair konularda mutabık kaldıkları bir dizi düzenlemeyi içerir. İşte bu süreçte merak edilen sorular ve onlara özgün cevaplar:

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için ilk adım, eşlerin boşanma konusunda hemfikir olmaları ve bu kararı yasal bir zeminde resmileştirmek üzere anlaşma protokolü hazırlamalarıdır. Protokol, eşlerin boşanma sonrası mali durumları, varsa çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konularda anlaştıkları şartları içerir. Daha sonra, bu protokol ve dava dilekçesi ile birlikte eşlerin yaşadıkları yerdeki yetkili aile mahkemesine başvurulur. Mahkeme, duruşma günü belirler ve eşlerin her ikisi de mahkemeye giderek anlaşmalarını onaylarlar. Süreç genellikle tek celsede tamamlanır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davası, Türkiye'deki aile mahkemelerinde açılır. Bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar. Örneğin, İstanbul'da oturuyorsanız, İstanbul Aile Mahkemesi veya İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne (aile mahkemesi olarak) başvurabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açacağım, Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Boşanma davası açarken avukat tutmak zorunlu değildir ancak süreci kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı için önerilir. Avukat, anlaşma protokolünün ve dava dilekçesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasında yardımcı olur. Ayrıca, protokolde tarafların gelecekte karşılaşabileceği olası sorunları önleyecek maddelerin yer almasını sağlar. Avukatın varlığı, tarafların haklarının korunmasına da katkıda bulunur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için bazı şartlar vardır:

Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması,

Boşanmanın, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu kararlaştırılması,

Eşlerin boşanmayı karşılıklı olarak kabul etmeleri,

Mahkemede herhangi bir baskı altında olmadan ifade verebilmeleri. Eşlerin ayrıca maddi-manevi tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Evlilikleri en az bir yıl sürmüş ve davayı eşler beraber açmış yada açılan boşanmayı kabul etmiş ise, Diğer şartlar olan boşanmanın mali konularıyla, velayet konuları hakkında sözleşme düzenleyerek imzalarıyla kabul etmeleri ön şart olup. Eşler Aile mahkemesi duruşma gününde bizzat katılarak, boşanma ve protokolü sözlü olarak hakime beyan etmeleri şartı ile eşlerin boşanma sürecine anlaşmalı boşanma denir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Eşlerin oturmuş oldukları yer mahkemesin de açılır. Boşanma davalarında görevli mahkeme ise Aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi bulduğunuz yerde yoksa Asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılarak davanızı açabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açar?

Anlaşmalı boşanma şartlarından birisi şu şekilde medeni kanunumuzda belirtilmiştir. Anlaşmalı boşanma davasını eşler birlikte davayı açmaları gerekir yada bir eşin açtığı boşanma davasını diğerinin kabul etmiş olması şartı bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası tek taraflı açılabilir mi sorusunda ise tek taraflı yani eş tek başına açabilir. Ancak diğer eşin boşanmayı kabul etmiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında daha fazla bilgi için ziyaret ediniz.

Anlaşmalı Boşanma Neden Tercih Edilir?

Kısa sürede sonuçlanması nedeniyle Aile mahkemelerinde en çok açılan ve tercih edilen boşanma sebebidir. Anlaşmalı boşanmada çocuk yoksa, evlilik sözleşmesi yapılmış ise sadece eşlerin boşanma konusunda anlaşmışlarsa, çekişmeli boşanma davası ile süreci uzatmaları için tercih edilir.

Eşlerin birbirlerine karşı anlayış göstererek, anlaşma konularında karşıda ki eşi incitmeme, yaşadıklarına saygı gösterme nedeniyle tercih edilmektedir. Bazen de gurur nedeniyle ben hiç bir şey istemiyorum yeter ki bitsin denmesi sebebiyle tercih edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için ne yapılmalı sorusu aslında anlaşmalı boşanma şartlarının incelenmesi durumunda cevabın karşılığını bulmaktadır.

Boşanma şartı aslında anlaşmalı boşanma nedir sorunun cevabı olduğunu söyleyebiliriz. Boşanma şartları kanun da kesin olması gereken hususlar olup şartları içermeyen davada sonuç alamazsınız. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için dört koşulun gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmesi Koşulu Var Mı?

Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı olup, Aile mahkemesi hakimi yaptığı incelemede evlilik tarihleri üzerinden en az bir yıl sürmemiş ise diğer boşanma şartlarını incelemeden davayı ret eder. Bir başka konu ise boşanma davası açıldığında bir yıl dolmamış evlilik, duruşma öncesi bir yılı doldurmuş ise boşanma davası şartının geçerli olduğu kabul görmektedir.

Eşlerin Aile Mahkemesine Boşanma davasını Birlikte Açması Yada Açılan Boşanma Davasını Diğer Eşin Kabul Etmesi Şartı Gerçekleşti Mi ?

Boşanma davasının boşanma konusunda eşler anlaşmışlar ise davanın kimin açtığının hiç bir önemi bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanmayı eşler dilerse beraber açabilirler, dilerseler de açılan boşanma davası kabul etmeleri ile boşanma davası şartı yerine getirilmiş olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir Anlaşma İçeriği Nasıl Olmalı?

Anlaşmalı boşanma davası, açılırken düzenlenen, evliliğin, hukuki ve mali sonuçları yazılarak eşlerin kendi aralarında, serbest ve hür iradelerinin yansıtıldığı sözleşmedir.

Mali Konularda Anlaşma İçeriği Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanacak eşler anlaşma sözleşmesi düzenlerken boşanmanın mali uyuşmazlıkları eşler aralarında çözmek zorundadırlar.

Boşanmanın mali konularının çözümlenmesi anlaşmalı boşanmanın kanunda belirtilen boşanma şartıdır. Eşlerin mali konular dediğimiz, birbirlerinde talep edecekleri, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasını içermektedir.

Eşlerin boşanma protokolüne mali haklarından hür iradeleri ile vazgeçtiklerini beyan etmeleri, Boşanma sonrası tazminat ve nafaka talep etmeleri durumunda, boşanma protokolünde ki bu madde gereği ret olacaktır.

Çocukların Velayeti Konusunda Anlaşma İçeriği Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanmada çocukların velayeti ve durumlarını belirtilen madde açıklayacağımız hususları kapsaması gerekmektedir.

Boşanma sonrası ortak evliliklerinde dünyaya gelmiş çocuk veya çocukların hangi eşin sorumluluğunda olacağı belirtilir. Çocuğun velayet hakkını kullanacak eş belirtilir. Çocukların velayet konusu belirlendikten sonra, boşanma sonrası çocuğa bağlanacak iştirak nafakasının

Çocuğun velayeti konusunda sözleşmeye boşanma sonrası hakların sınırlanacağı şartlarının konulması kabul görülen husus değildir. Kaldı ki boşanma sonrası velayet, bağlanan nafakanın miktarı konusunda şartların değişmesi durumunda dava açma hakları olup, boşanma protokolünde bunun sınırlandırılması, kişi özgürlükleri ve hak aramaya engel teşkil etmektedir.

Bir başka önemli husus ise velayeti almayan tarafın çocukla kişisel ilişkiyi kendileri düzenleyecekleri gibi, aile mahkemesinin düzenlemesini de isteyebilirler. Burada önemli husus yapılan düzenlemeyi eşlerin kabul etmesi ve bu husus da görüş birliğinde olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma ve Ortak Velayet Olur Mu?

Anlaşmalı boşanma protokolü ortak velayet konusu anlaşmalı boşanma sonucu ortaya çıkabilecek bir husustur. Son günlerde eşler ortak velayet konusunda profesyonel avukat desteği alarak, ortak velayet hususlarının ince ve ayrıntılı hususları anlaşma sözleşmesine yazılarak talep etmeleri durumunda.

Aile mahkemesi hakimleri eşlerin bu talebine olumlu yanıt vererek çocuğun velayetini Ortak Velayet kararı ile iki eşin sorumluluğuna verebilmektedir.

Mal rejiminin Tasfiyesi Anlaşma İçeriğinde Olmaması Boşanmaya Engel Mi?

Gerek çekişmeli gerekse de anlaşmalı boşanma sonrasında eşler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde mal paylaşım davası açarak malların paylaşımına gide bilirler.

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal rejiminin tasfiyesi eşler tarafından belirtileceği gibi, dilerlerse de boşanma sonrası çözüme kavuşturmaya karar verebilirler. Eşlerin Mal paylaşımı konusunda anlaşmamış olmaları, boşanma kararının verilmesine engel bir durum değildir.

Ancak, eşlerin bu haklarından feragat etmesi, bunu hususu da madde olarak eklenmesi halinde, ileri ki aşamada aşacağı mal rejimi davasının ret edilmesine sebep olmaktadır. Bu konuda açılmış ve ret kararı verilmiş örnek yargı kararları mevcuttur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Aile Konutu Anlaşması Yapılır Mı?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması esnasın da eşlere ait konutu aile konutu olarak kalması hususunda anlaşma yapa bilirler. Bu hususun olmaması durumunda eş tasarruf yetkisini tek başına kullana bilir.

Boşanma Protokolünde Ev ve Araba Taksitlerinin Ödenmesi Belirlenir Mi?

Eşler evliklerin de ki borç yükümlülüklerini de boşanma şartı olmamasına rağmen aralarında uzlaşma yapmaları boşanma sonrası sorunların yaşanmamasına yardım edecektir.

Eşlerin ödediği ev ve araba kredileri varsa, bu kredilerin ödenmesi konusunda aralarında anlaşma yaparak bunu da anlaşma sözleşmesine yazabilirler.

Anlaşma Protokolünü Aile Mahkemesi Hakimi Uygun Bulması Şartı

Boşanmak için aile mahkemesine başvuran eşler, yukarıda yapılan hususlar dikkate alınarak, hazırlanması, boşanma davasında az veya hiç sorun ile karşılaşacağınız anlamındadır.

Boşanma sözleşmesi, eşler tarafından hür iradeyle hazırlanmış olmasına ve eş ve çocukların menfaatlerinin zedelenmediğine inanması sonrası karar vermektedir. Eğer protokolde nafaka ve velayet konusunda uygun görmediği durum varsa, bunu taraflara sunar, eşler kabul etmesi halinde boşanmaya karar verir.

Eşlerin Duruşmaya Bizzat Katılması Şartı Nedir?

Eşlerin anlaşmalı boşanma davasının bir diğer şartını yerine getirmek için aile mahkemesinin belirlediği tarihte duruşmaya beraber katılması gerekmektedir.

Eşlerin duruşmaya beraber katılmasında ki amaç, aile hakiminin eşlerin aralarında yaptıkları anlaşma hususları hakkında soracağı sorular ile eş ve çocukların menfaatlerinin zedelendiği bir husus olup olmadığı, anlaşmalı boşanma kararını ve anlaşmalı boşanma sözleşmesini serbest iradesi ile karar verip özgür iradesi ile protokolün imzalanıp imzalanmadığını teyit eder.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı Nedir?

Sunulan boşanma protokolü, eşler hür ve serbest iradeleri ile imzaladıkları kabul edilerek, boşanmaya karar verilmektedir. Boşanma davasının sonuçlanması ve kararın kesinleşmesi ile boşanma protokolüne uyulmaması diğer eşe dava hakkı tanımaktadır.

Örneğin nafaka miktarı, tazminat miktarı, mal rejimi konusunda ev ve araba devirleri gibi hususlar yapılması gerekmektedir. Protokole uyulmaması durumunda dava hakkını kullanarak sözleşmenin yerine getirilmesi talep edilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartlarının Gerekçeli Kararda Yazılır mı?

Kanun koyucu, boşanma talebi ile aile mahkemesine başvuru yapılmasını durumun da, dava şartları incelenerek, boşanma şartlarının yerine getirilmesi durumun da, ortak hayatın eşler için çekilmez bir hal alması sebebiyle boşanmalarına karar verir.

Aile mahkemesi hakimi boşanma kararı gerekçeli karar yazılırken, sonuç kısmına anlaşma hususların yazılması eşlerin anlaşma durumu davanın bir eda davası anlamı yükleyecektir.

Anlaşarak Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Yargıda hedef sürenin belirlenmesi kapsamında, basit ve sözlü yargılama olan konularda davanın sonuçlanacağı hedef süre olarak 45 gün belirlenmiştir.

Bu durum boşanmanın sonuçlanması ve kesinleşmesi açısından makul süre olup, diğer haklardan örneğin istinaf mahkemesine itirazdan feragat, gerekçeli kararın erken yazılması, duruşma günün erken verilmesi, bu sürenin 10 gün içerisinde sonuçlanacağı bilgisini vermektedir. Aile hukuku, boşanma nedir ve boşanma avukat ve danışmanlık konularında hizmet alınmasında sürecin sizin açınızdan faydalı olacaktır.

Bu haber toplam 289 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara