Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır?
Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma iradelerini ve boşanma şartlarını yazılı hale getirilmesi ve boşanma konusunda eşler boşanmanın bütün neticelerinde anlaşmış olmaları demektir.

Anlaşmalı boşanma, eşler arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılması sürecinin en hızlı ve en az çatışmalı yolu olarak kabul edilir. Bu süreç, tarafların evliliklerini sonlandırmaya karşılıklı olarak karar vermiş olmaları ve bu kararı mahkemeye sunacakları bir anlaşma protokolü ile resmileştirmiş olmalarını gerektirir.

Anlaşmalı boşanma, genellikle eşler arasındaki var olan anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözümlendiği ve mahkemenin sadece bu anlaşmayı onayladığı bir süreçtir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin evliliklerini karşılıklı anlaşarak ve evliliklerinin en az 1 yıl sürmüş olması şartıyla sonlandırmayı tercih etmeleri durumunda açılan bir dava türüdür. Bu dava türünde, tarafların evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye sundukları bir anlaşma protokolü bulunur. Mahkeme, protokolü inceleyip tarafları dinledikten sonra, eğer bir aksilik yoksa, genellikle tek celsede boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için belirli şartlar vardır:

Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

Eşler, birlikte başvurmalı veya bir eş, diğerinin başvurusunu kabul etmelidir.

Mahkeme, tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası ücreti, 2024 yılında 17.900 TL+KDV olarak belirlenmiştir. Bu ücrete ek olarak 2.132 TL masraf eklenir ve toplam dava ücreti hesaplanır.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların anlaşması üzerine kurulduğundan genellikle oldukça hızlı işler. Bu süreç, 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabilir ve bazı durumlarda boşanma tek celsede gerçekleşebilir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin hazırladıkları boşanma protokolü ve dava dilekçesi ile mahkemeye başvurmalarıyla başlar. Dava açıldıktan sonra, taraflar mahkemede hakim huzurunda protokolü onayladıklarını ve boşanmak istediklerini beyan ederler. Bu adımların ardından, mahkeme genellikle tek celsede boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanmada Kadın Hakları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmada kadın hakları, nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı ve düğün takıları gibi konuları kapsar. Özellikle, çocuğun velayeti konusunda, çocuğun menfaatini en üstün tutacak şekilde karar verilir ve genellikle anne, çocuğun velayetini talep etme hakkına sahiptir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Ne İşe Yarar?

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır sorusunun cevabının iyi bir şekilde bilinmesi daha sonrasında bir sorun ile karşılaşmamak adına çok önemlidir. Boşanmak isteyen çiftler davalarını iki farklı şekilde açabilir.

Bunlardan bir tanesi çekişmeli bir diğeri ise anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasından en temel farkı tarafların boşanmanın getireceği her türlü hukuki yükümlülük hakkında ortak bir karara varmış olmalarıdır. Bu ortak kararların da anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Evlilik birliğini noktalamak isteyen çiftler dava açarak boşanma işlemlerini gerçekleştirebilir. Açılacak olan boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası olabilmesi için çiftlerin her türlü hukuki kararda anlaşmaya varmış olması gerekir.

Bir konuda dahi anlaşmazlık yaşanırsa çekişmeli boşanma davası söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için aranan şartlarda bir diğeri ise çiftlerin en az 1 yıl evli kalmış olmalarıdır. Ayrıca tarafların duruşmada bulunması da anlaşmalı boşanma koşullarından birisidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülür. Bundan dolayı gerekli olan evraklar bu mahkemeye teslim edilmelidir.

Hakim evrakların incelenmesinin ardından davanın açılıp açılamayacağı kararını veriri. Anlaşmalı boşanma davası için istenen belgeler de şunlardır:

  • Anlaşmalı boşanma dilekçesi,
  • Anlaşmalı boşanma protokolü.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Anlaşmalı boşanma nafaka ve mal paylaşımları hakkında eşlerin ortak bir kararın olduğu anlamına gelir. Tarafların anlaşmaya vardıklarını gösterebilmeleri için de ortak bir protokolün hazırlanması gereklidir.

Bu protokolde yer alması gereken bilgilerden bazıları şunlarddır:

  • Varsa çocuk velayetinin kime verileceği,
  • Ortak malların paylaşımının nasıl yapılacağı,
  • Nafaka ya da tazminat ödemesinin yapılıp yapılmayacağı,
  • Nafaka ve tazminat söz konusuysa miktarının ne olacağı.

Hazırlanacak olan bu protokolde yer alan bilgilerin açık bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Bu protokolden kaynaklı ileri de herhangi bir problem ile karşılamamak adına bir yapılması tavsiye edilen şey bir avukata danışılmasıdır.

Rastgele hazırlanmış olan protokoller ileride taraflar adına büyük sorunlarına yol açabilir. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma iradelerini ve boşanma şartlarını yazılı hale getirilmesi ve boşanma konusunda eşler boşanmanın bütün neticelerinde anlaşmış olmaları demektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Dikkat Edilecekler

Protokolde boşanma davası taraflarının kimlik bilgileri ve adresleri yer almalı, varsa çocuğunda ikamet ettiği yer ile kimlik fotokopisi eklenmelidir.

Çocuklu evlilik sonlandırılması durumunda aile çocuğun velayeti ile ilgili anlaşmalı tüm konuları protokolde belirtmekle yükümlüdür. Eğer çocuğun yanında kalacağı ebeveyn maddi sorun yaşıyorsa bu protokole diğer ebeveynin karşılamayı kabul ettiği nafaka ve ihtiyaçlar da yazılarak protokol oluşturulur.

Bu noktada iştirak nafakası isimli bu nafakanın miktarı ve ödeme tarihi de kesin olarak belirtilmelidir. Mal paylaşımı ile ilgili tüm maddeler protokole konu olur. Aynı zamanda eşlerin birbirlerine karşı herhangi bir maddi ya da manevi tazminat talepleri varsa bu da protokole eklenecektir. Belirtilen tazminat miktarı diğer eş tarafından kabul ediliyorsa hakim bu konuda miktarda değişikliğe gitmeyecektir. Ama tazminat kabul ediliyor ve miktar sıkıntı oluyorsa hakim bu konuda tüm şartları göz önünde bulundurarak karar verecektir.

Bazen tazminata yer olmadığı kararı bile çıkabilir. Davanın yargısal giderlerinin kim tarafından karşılanması gerektiği de protokole eklenen diğer konulardandır. Eşlerin birbirlerin başka talepleri bulunuyorsa protokolün son maddeleri de bu taleplere ayrılır. Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Evlilik birliğinin sonlandırılması için boşanma hukuki anlamdaki tarafların birbirlerine karşı olan sorumluluklarından uzaklaşması, birbirlerini her türlü konuda özgür bırakmaları demektir. Bu nedenle boşanma işlemlerinde yaşanan her şey bir ayrılık içerir. Soyadı bağı ortadan kalkar, çocuklar için görüşme yaşansa dahi evler ayrılacak özel hayatlar artık kişisel bir hal alacaktır. Boşanma esnasında çiftlerin inatlaşması ya da birbirlerine zarar vermeye çalışmaları yalnızca davada bir karışıklık meydana getirecek, bu dava celselerini uzatarak sizin işinizi zora sokacaktır. Oysa anlaşmalı boşanma protokolleri sayesinde mahkemeye çıkar çıkmaz tek celsede boşanmak mümkündür. Bu protokol hazırlanmadan önce boşanma arifesindeki çift birçok konuda ortak yaşamı terk etmiştir ve kendi aralarında mal paylaşımı gibi konularda anlaşmışlardır. Hakim protokolde yer alan yasal hiçbir maddeyi değiştirmek için sizden bilgisiz bir karar vermeyecektir. İsterseniz tüm haklarınızdan feragat ederek bile boşanmanız mümkündür. Bu konuda hakim sizi dava sürerken uyaracak herhangi bir talepte bulunup bulunmayacağını teyit etmek isteyecektir. Ama evlilik birliği içerisinde bir çocuk olmuşsa ve velayet protokol de anlaşmalar içerisine eklenmişse hakim bu maddeyi çocuğun yüksek yararını gözeterek değiştirme yetkisini kullanabilir. Burada önemli olan çocuğun hangi ebeveyn yanında sağlıklı ve mutlu olacağıdır. Protokol hazırlanırken bazı noktalara da dikkat etmek şarttır. | Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken, Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi ile birlikte bir bütün olduğundan, gerek Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken avukat ve hukuksal destek alınmasında fayda bulunmaktadır. | Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Aşağıdaki Başlıklar Altında Hazırlanır

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE BOŞANMA:

Türk Medeni Kanunun da yer alan Boşanma Hükümleri kapsamında anlaşmalı olarak boşanma talebini eş … kabul edecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE YOKSULLUK NAFAKASI VE ÖDEME ŞEKLİ:

Boşanmayla eş … diğer eş … ye …/…/… tarihinden başlamak üzere aylık … TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE VELAYET, İŞTİRAK NAFAKASI VE ÖDEME ŞEKLİ :

Tarafların müşterek çocukları …/…/… doğumlu …'nin velayeti anne … verilmiştir. … boşanma sonucu müşterek çocukları için …/…/… tarihinden başlamak üzere aylık … TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafakada eş …'nin yukarıda numarası yazılı banka hesabına yatırılacaktır.

Her yıl itibariyle boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere eş için ödenen aylık yoksulluk nafakasıyla çocuk için ödenen aylık iştirak nafakasına %20 artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafakalar ödenecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ:

Müşterek çocuk … ile … arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir. Tarafların aynı şehirde oturması halinde her hafta Cumartesi günü saat 10.00 dan aynı gün akşam saat 19.00 a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat 09.00 dan aynı gün akşam 18.00 a kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10.00 dan temmuz ayının 30. günü saat 18.00 a kadar müşterek çocukla baba arasında şahsi münasebet kurulacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE EŞYALAR:

Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını almıştır. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları …'ye bırakılmıştır. Eş … kendine ait ziynet eşyalarını da almıştır. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ORTAK KONUT:

Tarafların evlilik birliği devam ederken ortak konut olarak kullandıkları … Mahallesi … .sokak no …'deki konut eş …'ye bırakılmıştır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:

Eş … için …, … TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat ödeyecektir. Eş …'nin başkaca maddi ve manevi tazminat talebi yoktur. Maddede belirtilen maddi ve manevi tazminatı aldım.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma dilekçesi hazırlanırken yukarıda anlaşmalı boşanma protokolünün de belirtilen maddeler konusunda taraflar TC. kimlik numaraları adresleri ile birlikte dilekçe hazırlanır Tarafların hazırlamış olduğu anlaşmalı boşanma dilekçesi,

Yine hazırlanmış anlaşmalı protokolü ve diğer belgeler dilekçeye eklenerek aile mahkemesine dava açılmak üzere tevzi bürosuna gidilerek dava açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası dilekçesi verilirken harç ve mahkeme masrafları peşin olarak mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Tüm işlemler yapıldıktan sonra dava dilekçesi tevzi bürosunca havale edilen aile mahkemesi kalemine gelir. İlk inceleme tensip zaptı hazırlanır.

Daha sonrada duruşma günü verilir. Makalede Anlaşmalı Boşanma Protokolü bilgi amaçlı verilmiştir. Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Protokolü.

Bu haber toplam 575 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara