Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Hangi Durumlarda İstenir? Maddi tazminat neye göre belirlenir?

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Hangi Durumlarda İstenir? Maddi tazminat neye göre belirlenir?
Boşanma davalarında tazminat, maddi veya manevi zarara uğrayan eşin, zararının karşılanması amacıyla diğer eşten talep ettiği hukuki bir haktır. Tazminat miktarı, zararın büyüklüğü, eşlerin ekonomik durumu ve boşanma sebeplerine göre belirlenir.

Boşanma davalarında tazminat talebi, evlilik birliğinin sona erdirilmesi sürecinde ortaya çıkan maddi ve manevi zararların giderilmesi amacıyla yapılan bir hukuki işlemdir. Boşanma sonucunda zarara uğrayan taraf, diğer eşten maddi veya manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminat talepleri, evlilik sürecinde yaşanan maddi kayıplar ve manevi zararlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

Tazminatın miktarı ve ödenme koşulları, somut olayın şartlarına ve hukuki normlara göre değerlendirilir. Aşağıda, boşanma davasında tazminatın nitelikleri, ödeme koşulları ve tazminat talepleriyle ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Boşanma Davasında Tazminat Nedir?

Boşanma davasında tazminat, boşanma sürecinde maddi veya manevi olarak zarar gören eşin, bu zararının karşılanması için diğer eşten talep ettiği hukuki bir haktır. Maddi tazminat, ekonomik zararların; manevi tazminat ise duygusal ve psikolojik zararların giderilmesi amacıyla talep edilir.

Boşanmada Hangi Durumlarda Tazminat Ödenir?

Boşanma davasında tazminat ödemesi, genellikle eşlerden birinin kusurlu bulunması ve bu kusur sonucu diğer eşin maddi veya manevi zarara uğraması halinde gerçekleşir. Türk Medeni Kanunu'na göre, eşlerden birinin evlilik birliğine zarar verici davranışları sonucunda diğer eş, maddi veya manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Maddi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Maddi tazminatın miktarı, zarar gören eşin uğradığı maddi kaybın büyüklüğüne, eşlerin ekonomik durumuna ve boşanma sebeplerine göre belirlenir. Zararın kapsamı, tarafların gelir durumu, evlilik süresince yapılan ortak yatırımlar gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.

Çekişmeli Boşanmada Tazminat Ne Kadar?

Çekişmeli boşanma davalarında tazminat miktarı, somut olayın koşullarına, tarafların ekonomik durumuna ve kusur derecesine göre farklılık gösterir. Hakim, ödeme yapacak kişinin gelir durumunu dikkate alarak, genellikle gelirin maksimum 10 katı kadar maddi tazminata hükmedebilir.

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Tazminatın ödenmemesi durumunda, alacaklı taraf, borçlu eş aleyhine icra takibi başlatabilir ve alacaklı eşin mal varlığı üzerine haciz işlemleri uygulanabilir. Tazminatın tahsil edilebilmesi için gerekli olan tüm yasal süreçler, tazminatı ödemekle yükümlü olan eşin mali yükümlülüğü altında gerçekleştirilir.

Boşanma davalarında tazminat, evlilik birliğinin sonlanmasıyla ortaya çıkan ekonomik ve duygusal zararların giderilmesi için önemli bir hukuki araçtır. Tazminat talepleri, adaletin sağlanması ve zarar gören eşin mağduriyetinin giderilmesi açısından kritik bir role sahiptir.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Hangi Durumlarda İstenir?

Boşanma davası için maddi tazminat talebi için kanunen düzenlenmiş olan şartların karşılanması halinde maddi ya da manevi tazminat davası açılabilir. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesine göre düzenlenmiştir. Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Hangi Durumlarda İstenir:

  • Şayet boşanma sebebiyle menfaatlerin zedelenmesi söz konusu ise daha az kusurlu olan taraf, daha çok kusurlu taraftan tazminat talep edebilir.
  • Şayet boşanmaya yol açan durumlar sebebiyle kişilik haklarına saldırı söz konusu olmuş ise bu noktada tazminat talep edilebilir.

Tazminat talep ederken karşı tarafın ekonomik durumu dikkate alınmaktadır. Kişiyi bir anda sebepsiz yere zenginleştirecek bir tazminat talep edilemez. Aynı şekilde karşı tarafı da bir anda fakirleştirecek tazminat talep edilmesi söz konusu değildir.

Boşanmada Maddi Tazminat Şartları Nelerdir?

Boşanmada tazminat 2019 için yasalara göre belirlenen unsurlar ve şartlar söz konusudur. Maddi ve manevi ortaklıkla başlayan evlilik birliğinin sonlanması durumunda ekonomik olarak taraflar etkilenmektedir. Bundan dolayı da daha az kusurlu olan taraf tazminat talep edebilir. Tazminat talep etmek için şartlar ise:

  • Maddi tazminat talep eden tarafın, ilişkinin sonlanmasında daha az kusurlu olması gerekir.
  • Maddi tazminat talebinden bulunan tarafın, boşanmaya yol açan sebeplerde (zina, şiddet vs.) kusursuz olması gerekmektedir.
  • Evlilik birliğinin sonlandırılması sonucunda maddi tazminat talebinde bulunmak için menfaatlerine zarar verilmiş olması gerekmektedir.

Boşanma Davasının Her Aşamasında Tazminat Talep Edilebilir mi?

Boşanmada tazminat ve nafaka için dava devam ederken ya da ayrı bir dava şeklinde dava açılabilir. Tazminat için davadan talepte bulunulması gerekmektedir. Boşanma davasındaki durumlar nedeni ile dava dilekçesinde ya da cevap dilekçesinde talep edilmemiş olan maddi ve manevi tazminat taleplerinin boşanma kesinleştikten sonra bir yıl içerisinde ayrı bir dava olarak açılması mümkündür.

Tazminat davalarında kişilerin tek şansı vardır. Bundan dolayı dilekçeyi doğru hazırlamak, uygun şekilde davayı yönetmek önemlidir. Hak kayıplarının yaşanmaması içn mutlaka bir avukat ile çalışmak gerekmektedir. Bu davalar Aile Mahkemeleri kapsamında görülmektedir.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Hangi Durumlarda İstenir? Boşanma davası açılırken maddi tazminat gerekçeleri nelerdir, Boşanma Davalarında Maddi Tazminat isteme gerekçeleri nelerdir şeklinde sorular sıkça sorulan sorular arasında yerini almaktadır.

Boşanma kararı ile eşler arasındaki evlilik birliği sona erer. Boşanma eşler açısından birtakım sonuçlar doğurur. Makalemizin konusu

da boşanmanın mali sonuçlarından maddi tazminat talebidir.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Nasıl Alınır?

Hangi Durumlarda İsteneceği TMK'nın 174. maddesinde düzenlenmiştir. Davanın boşanma ile sonuçlanması ve kesinleşmesi ile birlikte eşlerin birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri de ortadan kalkar.

Boşanma ile kişisel ve mali durumlarında önemli değişiklikler olur. Boşanma durumunda eşler evlilik sürecinde kendilerine sunduğu maddi imkanlardan mahrum kalabilmektedirler. Kanun koyucu boşanma neticesinde, evliliğin getirdiği maddi imkanlardan mahrum kalan eşe belirli koşullarda maddi tazminat isteme hakki vermiştir.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Ne Zaman İstenir?

Boşanma davalarında maddi tazminat boşanmanın ferisi niteliğinde olduğunda dava açılırken ayrıca harç alınmaz. Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Talebi edilmesi durumunda Aile hakimi boşanma sebep olan olaylarda kusur değerlendirmesi yaparak, maddi tazminat talep eden eşin az kusurlu veya kusursuz olmasını arayacaktır.

Boşanma davasında kusur olgusu boşanmaya sebep olan olaylarda az kusurlu veya kusur olması demektir. Boşanma davasında kusur sayılan aldatma konusu içerisinde aldatma boşanma davası nasıl açılır bilgi için okuyabilirsiniz. Tazminat bir zararın sonucudur.

Zarar kavramının içerisinede maddi ve manevi zarar girer. Maddi zarar kısaca karşılığı maddi (para ile) olarak hesaplanarak, tanzim edilebilen zarar olarak açıklayabiliriz.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat İsteme Nedenleri Nelerdir?

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat talep edebilmek için şartları sıralayacak olursak; boşanmaya karar verilmesi gerekir. Bir zararın oluşması gerekmektedir. Ayrıca tazminat isteyen eşin kusursuz olması gerekmektedir. Boşanma ile zarar arasında illiyet bağının olması gerekmektedir.

Zararın hukuka aykırı bir eylem sonucu doğmuş olması gerekmektedir. Kusursuz eşin evlilik birliği içinde evlilik nedeniyle elde etmiş olduğu ve evlilik birliği sürmesi durumunda elde etmeye devam edeceği yararlar onun, varolan ve beklenen çıkarlarıdır.

Tazminata karar verebilmek için zarar olması gerekmektedir. Boşanma sonucu eşin boşanma neticesinde mahrumiyet yaşamasına, maddi kayıp yaşanması, tazminat talebinde maddi tazminata konu edilebilir.

Boşanma nedeniyle maddi tazminata karar verilebilmesi için, bu tazminat davada istenmiş ve talep edilmiş olmalıdır. Ankara Avukat sayfasına bakabilirsiniz.

Bu haber toplam 673 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara